Braukšanas ierobežojumi Luksemburgā 2023.gadā

Vēršam uzmanību, ka Luksemburgā spēkā braukšanas un stāvēšanas ierobežojumi kravas transportlīdzekļiem un to sastāviem, ar pilnu masu virs 7.5 t. 

Ierobežojumi spēkā sestdienās un dienu pirms valsts noteiktām svētku dienām, no plkst. 21.30 līdz 00.00, kā arī svētdienās un valsts noteiktās svētku dienās, no plkst. 00.00 līdz plkst. 21.45.

Atsevišķos ceļu posmos noteikti braukšanas ierobežojumi transportlīdzekļiem, un to sastāviem, ar pilnu masu virs 3.5 t, par ko informē ceļazīmes.

Luksemburgā, bez oficiālajās svētku dienās noteiktajiem braukšanas ierobežojumiem, spēkā papildus braukšanas un stāvēšanas ierobežojumi sekojošos datumos:

7. aprīlis                                  → virzienā uz Vāciju

8. maijs                                   → virzienā uz Franciju

8. jūnijs                                  → virzienā uz Vāciju

14. jūlijs                                  → virzienā uz Franciju

3. oktobris                              → virzienā uz Vāciju

11. novembris                        → virzienā uz Franciju

26. decembris                        → virzienā uz Vāciju

Svētku dienās un dienās, kad noteikti iepriekš minētie papildus braukšanas ierobežojumi, aizliegta transportlīdzekļu novietošana stāvēšanai valsts autoceļu nomalēs un publiskās teritorijās, kas nav paredzētas kravas transportlīdzekļu novietošanai.

Aizliegumi attiecas arī uz transportlīdzekļiem, kas veic daļēju kravas izkraušanas operāciju Luksemburgas teritorijā un atlikušo kravu transportē uz Vāciju vai Franciju.

Sīkāka informācija pieejama sadaļā papildu informācija.