Braukšanas ierobežojumi Bulgārijā 2021. gadā

2021. gada augustā Bulgārijas atbildīgās iestādes ir publicējušas informāciju par braukšanas ierobežojumiem kravas transportlīdzekļiem un to sastāviem ar pilno masu virs 12 tonnām nosakot, ka pārvadājumi aizliegti:

 • 2021. gada 3. septembrī (piektdienā) no plkst. 18.00 līdz 21.00 pa sekojošiem Bulgārijas valsts ceļu tīkla (NRN) posmiem:
  • Trakia automaģistrāle no plkst. 18.00 līdz 21.00 posmā no Sofijas līdz Plovdivai (Plovdivas ziemeļi, 126. km + 281 km) virzienā uz Plovdivu;
  • Ceļa posms Sofija (0. km) līdz apļveida krustojumam ar I-4 (km 87. km + 600 km) virzienā uz Varnu;
  • Autoceļš I-1 no plkst.18.00 līdz plkst. 21.00 posmā no Struma autoceļa Lot 2 pārvada, kas atrodas netālu no Blagoevgradas, līdz Kresnas savienojumam ar autoceļu Struma, abos virzienos;
 • 2021. gada 6. un 12. septembrī no plkst. 16.00 līdz 20.00 pa sekojošiem Bulgārijas Republikas Valsts ceļu tīkla (NRN) posmiem:
  • Trakia automaģistrāle no plkst. 16.00 līdz 20.00 posmā no Plovdivas (no Plovdivas ziemeļiem 126. km + 281 km) uz Sofiju (Sofijas virzienā);
  • Hemus automaģistrāle no plkst. 16.00 līdz 20.00 no apļveida krustojuma ar autoceļu I-4 (87. km + 800 km) līdz Sofijai (Sofijas virzienā);
  • Autoceļš I-1 no plkst. 16.00 līdz 20.00 posmā no Struma autoceļa Lot 2 pārvada, kas atrodas netālu no Blagoevgradas, līdz Kresnas savienojumam ar autoceļu Struma, abos virzienos.

Aizliegums neattiecas uz transportlīdzekļiem, kas pārvadā bīstamas kravas (ADR), dzīvus dzīvniekus, ātri bojājošos pārtikas produktus (ATP) vai kravas, kurām tiek nodrošināta temperatūras kontrole.

Sīkāka informācija pieejama pie papildu informācijas.

Papildu informācija: