Braukšanas ierobežojumi Beļģijā 2023. gadā

Beļģijā nav spēkā esošu braukšanas ierobežojumu brīvdienās un valsts noteiktās svētku dienās. Informāciju par bīstamo kravu, lielgabarīta un smagsvara kravu pārvadājumu ierobežojumiem 2023. gadā skatīt zemāk pie papildu informācijas.