Braukšanas ierobežojumi Baltkrievijā 2018.gadā

Baltkrievijā nav spēkā esošu braukšanas ierobežojumu starptautiskiem kravu pārvadājumiem (tai skaitā svētdienās un valsts noteiktās brīvdienās).

Īslaicīgi braukšanas ierobežojumi pavasara periodā

Atsaucoties uz Baltkrievijas Republikas Transporta un Komunikāciju Ministrijas 2018. gada 26. februārī izdoto Rīkojumu Nr.5, no 2018. gada 25. marta līdz 2018. gada 20. aprīlim uz autoceļiem ieviesti pagaidu ass slodzes ierobežojumi smagajiem kravas transportlīdzekļiem. Ass slodzes robežas: no 6 līdz 9 tonnām.

Ierobežojumu karti skatīt šeit.

Īslaicīgie braukšanas ierobežojumi neattiecas uz:

 • Autoceļiem, kas uzskaitīti Rīkojuma 2.1 un 2.2 apakšpunktos;
 • transportlīdzekļiem, motorizētiem transportlīdzekļiem, kuri veic pasažieru, dzīvu dzīvnieku, ziedu, humanitārās palīdzības, zāļu, pasta un pasta preču, graudu jauktās barības (kombikorma), sēklu fonda, rapšu sēklu, mēslošanas līdzekļu, bīstamo kravu, piena un piena produktu pārvadājumus;
 • specializētiem transportlīdzekļiem, motorizētiem transportlīdzekļiem, kas pārvadā kravas, kurām nepieciešama termoregulācija (izotermiskie furgoni, ledusskapji un termiski izolētas cisternas);
 • transportlīdzekļiem, motorizētiem transportlīdzekļiem, kuri veic ceļu uzturēšanu, remontu un attīstību (būvniecību, renovāciju);
 • transportlīdzekļiem, motorizētiem transportlīdzekļiem, kuri veic ārkārtas situāciju novēršanas pasākumus, transportlīdzekļiem, kuri iesaistīti negadījumu seku likvidēšanu, kā arī preču pārvadājumiem, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un militāro aizsardzību;

Lielgabarīta un/vai smagsvara kravu pārvadājumu gadījumos (pie nosacījuma, ka saņemta atbilstoša atļauja), pieļaujamas atkāpes no Rīkojuma Nr.5, 1.1 apakšpunktā noteiktajiem ass slodzes ierobežojumiem sekojošos gadījumos:

 • Pārvadājot Eirāzijas Ekonomiskās savienības dalībvalstu eksporta (importa) preces;
 • Veicot pārvadājumus, kuri uzsākti ārpus Baltkrievijas Republikas teritorijas, laikposmā pirms 2018. gada 25. marta ieskaitot (transportlīdzeklī jāatrodas dokumentiem, kas apstiprina pārvadājuma uzsākšanas datumu);

Īslaicīgi braukšanas ierobežojumi vasaras periodā

No 2018. gada 21. maija līdz 2018. gada 31. augustam uz autoceļiem ieviesti pagaidu ass slodzes ierobežojumi smagajiem kravas transportlīdzekļiem.

Balstoties uz iepriekš minēto, dienas laikā, no 2018. gada 21. maija līdz 31. augustam (plkst. 11:00 līdz 20:00 ieskaitot), gadījumos kad gaisa temperatūra pārsniedz +25°C, uz autoceļiem ar asfalta segumu noteikts kustības ierobežojums transportlīdzekļiem ar vienas ass noslogojumu virs 6t.

Īslaicīgie braukšanas ierobežojumi neattiecas uz:

 • transportlīdzekļiem, motorizētiem transportlīdzekļiem, kuri veic pasažieru, dzīvu dzīvnieku, ziedu, humanitārās palīdzības, autoceļiem paredzētā bituma, betona un asfalta maisījumu pārvadājumiem, bīstamo kravu, graudu, jauktās lopbarības (kombikorma), sēklu fonda, rapšu sēklu, piena un piena produktu mēslošanas līdzekļu, bīstamo kravu, piena un piena produktu pārvadājumiem;
 • specializētiem transportlīdzekļiem, motorizētiem transportlīdzekļiem, kas pārvadā kravas, kurām nepieciešama termoregulācija (izotermiskie furgoni, ledusskapji un termiski izolētas cisternas);
 • dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu (atkritumu) pārvadājumi utilizācijai vai pārstrādei;
 • transportlīdzekļiem, motorizētiem transportlīdzekļiem, kuri veic ceļu uzturēšanu, remontu un attīstību (būvniecību, renovāciju);
 • transportlīdzekļiem, motorizētiem transportlīdzekļiem, kuri veic ārkārtas situāciju novēršanas pasākumus, kā arī transportlīdzekļiem, kuri iesaistīti negadījumu seku likvidēšanā;
 • maksas autoceļiem, kas uzskaitīti iepriekš minētā rīkojuma 2. pielikumā.

Pie autoceļiem novietotas informatīvas pagaidu ceļazīmes ar smalkiem ierobežojumu aprakstiem. Kravas transportlīdzekļus, uz kuriem attiecas ierobežojumi, var novietot īpaši izveidotās autostāvvietās. Ierobežojumu laikā kravas autotransporta satiksme tiks nemitīgi uzraudzīta.

Augstāk minētie laika posmu ierobežojumi ieviesti tādēļ, ka augstā temperatūra ļoti būtiski ietekmē melno ceļu segumu saturošo organisko saistvielu stingrību, kā rezultātā pakļaujot ceļa segumu augstām ass slodzēm tas tiek deformēts.

Pakļaujot asfalta segumu lielām, transportlīdzekļu radītām, ass slodzēm tas sāk deformēties, kā rezultātā veidojas bedres, seguma nobīdes, ieliekumi, uz augšu izvirzīti pacēlumi, tukšumi zem seguma un dziļas dilumsliedes. Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus tika pieņemts lēmums ierobežot transporta plūsmu vasaras periodā, lai saglabātu neskartu ceļa segumu struktūru. Vēršam uzmanību, ka Baltkrievijā šāda prakse tiek pielietota vairāk kā 10 gadus. Šādus preventīvus pasākumus veic arī citas valstis ar līdzīgiem klimatiskiem apstākļiem.

Ierobežojumi attiecas arī uz kravas transportu, kas pārvietojas bez kravas.