Baltkrievijas universālo atļauju saņemšana 2022.gadā

Ņemot vērā, ka 2022. gadā Baltkrievijas universālo starptautisko autopārvadājumu atļauju, kas derīgas divpusējiem, tranzīta un pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm skaits nav pietiekams, Autotransporta direkcija  2022. gada 6. septembrī ir apstiprinājusi "Baltkrievijas universālo atļauju saņemšanas vadlīnijas 2022. gadam".