Autoceļu lietošanas nodeva Vācijā (papildināts 18.07.2023)

Uz Vācijas automaģistrālēm un federālajiem ceļiem ir spēkā autoceļu lietošanas nodeva, kas attiecas arī uz ārvalstu kravas transportlīdzekļiem, kuru pilna masa ieskaitot piekabi vai puspiekabi ir 7,5 tonnas un lielāka. No šī pienākuma ir atbrīvoti autobusi un dažas citas transporta līdzekļu grupas. Vācijas Federatīvās Republikas valdības uzdevumā uzņēmums Toll Collect apkalpo autoceļu nodevas sistēmu, kas aprēķina un iekasē nodevu atkarībā no nobrauktajiem kilometriem.

2023. gada 14. jūnijā tika pieņemtas jaunas Vācijas autoceļu lietošanas nodevas likmes, kas stāsies spēkā 2023. gada 1. decembrī.

Jaunās likmes papildinātas ar CO2 komponenti, kā rezultātā no 2023. gada 1. decembra transportlīdzekļi ir jāklasificē CO2 emisiju klasēs, kas ir atkarīga no konkrētā transportlīdzekļa tehniskajiem parametriem.

Lielākā daļa vismodernāko transportlīdzekļu, kas aprīkoti ar Euro VI dīzeļdzinēju, tiks klasificēti zemākajā CO2 emisiju klasē, tādejādi, jaunie tarifi paredz krasu autoceļu lietošanas nodevas likmju pieaugumu, gandrīz divkāršojot likmes lielākajai daļai transportlīdzekļu.

Ar jaunajām autoceļu lietošanas nodevas likmēm var iepazīties šeit.

Papildus, likums paredz, ka no 2024. gada jūlija autoceļu lietošanas nodeva tiks attiecināta arī uz transportlīdzekļiem, kuru pilnā masa pārsniedz 3,5 tonnas.

Sīkāka informācija pieejama Toll Collect mājaslapā: https://www.toll-collect.de/en/toll_collect/rund_um_die_maut/erweiterung_lkw_maut/p1745_co2.html.

Iepriekš informējām, ka sākot ar 2019. gada 1. janvāri, Vācijā ievieš izmaiņas autoceļu lietošanas nodevas aprēķināšanas kārtībā. Jaunajā aprēķinu metodikā tiek ņemti vērā sekojoši faktori:

  • Autoceļu lietošanas infrastruktūras izmaksas;
  • Transportlīdzekļa EURO kaitīgo izmešu klase;
  • Transportlīdzekļa radītais trokšņu līmenis (trokšņa piesārņojums);
  • Transportlīdzekļa, vai tā sastāva pilnā masa;
  • Transportlīdzekļiem vai to sastāviem, ar pilnu masu virs 18t – asu skaits.

Pirms pārvadājuma uzsākšanas Vācijā, transportlīdzekļa vadītājam, Toll Collect OBU ierīcē jāuzstāda sekojoši parametri:

 1) Transportlīdzekļa sastāva pilnā masa atbilstoši sekojošiem parametriem:

Svara kategorijas nr.

Svars

Svara norādīšana*

Asu norādīšana**

 

Autoceļu lietošanas nodeva netiek attiecināta

<7,5 t

<7,5 t

(Displejā „<7,5t“)

-

1

Svara kategorija

≥7,5 t līdz <12 t

7,5 t – 9 t – 10,5 t

(Displejā „7,5t .. 11,99t“)

-

2

Svara kategorija

≥12 t līdz ≤18 t

12 t – 13,5 t – 15 t – 16,5 t – 18 t

(Displejā „12t .. 18t“)

-

3

Svara kategorija

>18 t

>18 t, Nav jādeklarē precīzs svars

(Displejā „>18t“)

≤3 asis vai ≥4 asis

(Jāievada precīzs sastāva asu skaits)

 * 1.5 t solis.

** transportlīdzekļiem un to sastāviem ar pilnu masu līdz 18t ieskaitot asu skaita indikācija nav obligāta, jo tā neietekmē autoceļu lietošanas nodevu.

Sīkāku informāciju par svara parametru iestatīšanu OBU ierīcē, angļu valodā, skatīt Toll Collect mājaslapā, vai transportlīdzekļa svara uzstādīšanas materiālā.

2) Transportlīdzekļa EURO kaitīgo izmešu klase atbilstoši Federālajam likumam (BFStrMG):

 

A kategorija

B kategorija

C

kategorija

D

kategorija

E

kategorija

F

kategorija

Izmešu klase

S6

EEV 1

S5

S4,

S3 ar sīkdaļiņu filtru: class 2*

S3,

S2 ar sīkdaļiņu filtru: class 1*

S2

S1,

bez izmešu klases

Euro kaitīgo izmešu klase

Euro 6

EEV 1

Euro 5

Euro 4,

Euro 3 + ar sīkdaļiņu filtru: class 2*

Euro 3,

Euro 2 + ar sīkdaļiņu filtru: class 1*

Euro 2

Euro 1,

Euro 0

Toll Collect emisijas klase**

07

06

05

04

03

02

01

* Sīkdaļiņu daudzuma samazināšanas klases ir saistīta ar transportlīdzekļa aprīkošanu ar sīkdaļiņu (kvēpu) filtru kaitīgo izmešu samazināšanai. D klasei nepieciešama 1. vai augstākas klases sīkdaļiņu filtrs; C kategorijai nepieciešams 2. klases, vai augstāks sīkdaļiņu filtrs.

** Piezīme: Toll Collect emisijas klase tiek atspoguļota ceļojuma maksas likmes informācijas sadaļā, kā arī brauciena datos.

Sīkāka informācija pieejama Toll Collect mājaslapā.