Apvienotajā Karalistē ir noteikusi īslaicīgas atkāpes saistībā ar transportlīdzekļu vadītāju darba un atpūtas laika uzskaites nosacījumiem

Informējam, ka Apvienotā Karaliste ir noteikusi iekšzemē atsevišķas īslaicīgas atkāpes, saistībā ar  transportlīdzekļu vadītāju darba un atpūtas laika uzskaites nosacījumiem:

Anglijā, Skotijā un Velsā laika periodā no 12/01/2022 līdz 10/02/2022, Īrijā laika periodā no 09/01/2022 līdz 30/01/2022:

  1. ikdienas transportlīdzekļa vadīšanas laikposms var tikt pagarināts līdz 10 stundām ne vairāk kā četras reizes vienā nedēļā; VAI
  2. prasības izmantot vismaz divus iknedēļas atpūtas laikposmus, tostarp vienu regulāru iknedēļas atpūtas laikposmu, kas ir vismaz 45 stundas divu nedēļu periodā, aizstāšana ar alternatīvu iknedēļas atpūtas laikposmu modeli, kā norādīts zemāk, palielinot kopējo uzkrāto transportlīdzekļa vadīšanas laikposmu divu secīgu nedēļu laikā no 90 stundām līdz 99 stundām.

Alternatīvais iknedēļas atpūtas periodu modelis transportlīdzekļu vadītājiem saistībā ar iknedēļas atpūtas laikposmiem ir:

• divu secīgu saīsināto iknedēļas atpūtas laikposmu izmantošana divās secīgās nedēļās, aizvietojot regulāro iknedēļas atpūtas laikposmu ar saīsināto iknedēļas atpūtas laikposmu;

• pēc tam transportlīdzekļa vadītājam ir jāņem divi regulārie iknedēļas atpūtas laikposmi, kā arī jebkuru iknedēļas atpūtas laikposma saīsināšanu jākompensē ar līdzvērtīgu atpūtas laikposmu, kas tiek ņemts līdz trešās nedēļas beigām pēc attiecīgās nedēļas, kurā veikta iknedēļas atpūtas laikposma saīsināšana;

• turklāt jebkurš atpūtas laikposms, kas tiek izmantots kā kompensācija par saīsināto iknedēļas atpūtas laikposmu, ir jāpievieno regulārajam iknedēļas atpūtas laikposmam, kas ir vismaz 45 stundas (šo kompensāciju var pievienot diviem  atsevišķiem regulārajiem iknedēļas atpūtas laikposmiem).

Vēlākais, pēc ierašanās piemērotā apstāšanās vietā transportlīdzekļa vadītājs norāda šīs atkāpšanās iemeslus reģistrācijas kontrolierīces reģistrācijas diagrammā vai reģistrācijas kontrolierīces izdrukā.

Šīs atkāpes nav ieteicams izmantot transportlīdzekļu vadītājiem, kas daļēji ir iesaistīti starptautiskos pārvadājumos.

Lai izmantotu šīs īslaicīgās atkāpes, pārvadātājam ir jāapliecina, ka ir izpildīti visi 3 zemāk norādītie nosacījumi:

1) novērsts kaitējums sabiedrībai – pastāv nozīmīgs cilvēku un/vai dzīvnieku labturības apdraudējuma risks vai noteiktas piegādes ķēdes darbības traucējumi, kas nopietni ietekmēs būtiskos sabiedriskos pakalpojumus;

2) jābūt pierādījumiem, ka atkāpes būtiski uzlabotu situāciju;

3) transportlīdzekļa vadītāja drošība  nav apdraudēta. Pārvadātājiem un pašnodarbinātajiem autovadītājiem ir jānovērtē pagaidu atkāpju izmantošanas riski un jāveic piemēroti kontroles un/vai risku mazināšanas pasākumi, lai netiktu apdraudēta transportlīdzekļa vadītāja, citu satiksmes dalībnieku, kā arī transportlīdzekļa iekraušanā/izkraušanā iesaistīto drošība.

1. Pārvadātājiem ir pienākums paziņot DfT, ja šīs atkāpes tiks izmantotas, aizpildot sākotnējo paziņojumu veidlapu un nosūtot to uz e-pastu  RSSSFOLRCOVID19@dft.gov.uk

2. Kā arī aizpildīts beigu paziņojums pēc tam jānosūta uz to pašu e-pastu vienu nedēļu pēc šī atkāpju perioda beigām, vēlākais līdz 2022. gada 13. februārim.