Aizliegums veikt kravas autopārvadājumus Krievijas teritorijā (papildināts 06.07.2023.)

Informējam, ka 2023. gada 30. jūnijā Krievijas Federācijas valdība ir apstiprinājusi lēmumu Nr.1078, ar kuru tiek grozīts zemāk minētais lēmums Nr.1728.

2022. gada 1. oktobrī ir publicēts Krievijas Federācijas valdības 2022. gada 30. septembra pieņemtais lēmums Nr.1728, kurā ir noteikti nosacījumi starptautisko kravu autopārvadājumu veikšanai Krievijas teritorijā.

Īsumā:

  • aizliegums veikt starptautiskos kravu autopārvadājumus Krievijas teritorijā pārvadātājiem no Krievijai “nedraudzīgām” valstīm - ES valstu pārvadātājiem, AK, Norvēģijas un Ukrainas pārvadātājiem;
  • lēmums ir spēkā no 2022. gada 10. oktobra līdz 2023. gada 30. decembrim;
  • attiecas uz divpusējiem, tranzīta pārvadājumiem un pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm.

Aizliegumu nepiemēro:

1) starptautisko pasta sūtījumu pārvadāšanai;

2) diplomātiskajam pastam un konsulāro mantu pārvadājumiem;

3) humanitārai palīdzībai;

4) kravām, kas tiek vestas šķērsojot Krievijas valsts robežu ar Baltkrieviju;

5) kravām, kas atrodas piekabē/puspiekabē, kas reģistrētas ārvalstīs, un tiek pārvadātas ar Baltkrievijā reģistrētiem vilcējiem;

6) precēm, kurām nepieciešami īpaši transportēšanas un uzglabāšanas apstākļi (var sabojāties) – saraksts ir atrodams lēmuma pielikumā Nr.1;

7) precēm, kas tiek vestas uz/no Kaļiņingradas apgabala;

8) ja KF teritorijas muitas kontroles zonās krava tiek pārkrauta Krievijas vai Baltkrievijas pārvadātāju transportlīdzekļos tālākai pārvadājuma veikšanai;

9) ja KF teritorijas muitas kontroles zonās kravas piekabe/puspiekabe tiek pārkabināta uz Krievijas vai Baltkrievijas pārvadātāju transportlīdzekļiem tālākai pārvadājuma veikšanai;

10) transportlīdzekļiem, kas atrodas KF teritorijā, lai atgrieztos tā reģistrācijas valstī līdz 7 dienām no lēmuma stāšanās datuma;

Veicot 6), 7), 8) un 9) punktā minētos kravu pārvadājumus, izbraucot no KF, degvielas daudzums, kas ir transportlīdzekļa standarta degvielas tvertnē, nevar pārsniegt 200 litrus.