Valstu noteiktie ierobežojumi autopārvadājumu jomā saistībā ar Covid-19 vīrusa ierobežošanas pasākumiem (aktualizēts 10.06.2021. plkst.16.55)

Veicot starptautiskus pārvadājumus, transportlīdzekļa autovadītāju vēlams nodrošināt ar Eiropas Komisijas izstrādātāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka formu”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

 

Biežāk uzdotie jautājumi par Latvijas Republikas ieviestiem ierobežojumiem saistībā ar starptautiskajiem pārvadājumiem Covid-19 laikā pieejami Satiksmes ministrijas mājaslapā.

 

Eiropas Komisija publicējusi “Vadlīnijas par nodarbināto brīvas pārvietošanās īstenošanu Covid-19 uzliesmojuma laikā”, skaidrojot darba ņēmēju (tai skaitā transporta sektora darbinieku) pārvietošanās nosacījumus Eiropas Savienībā Covid-19 uzliesmojuma laikā.

 

Informācija angļu valodā, kurā apkopoti ES dalībvalstu pieņemtie pasākumi transporta nozares darbības nodrošināšanai Covid-19 pandēmijas laikā, pieejama arī Starptautiskā transporta foruma (ITF) mājaslapā: https://www.itf-oecd.org/road-transport-group/covid-19-road-group

 

Eiropas Komisijas izveidots materiāls (angļu valodā), kurā uzskatāmi ES dalībvalstu “zaļie koridori”: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/green-lanes.pdf

 

Eiropas Komisijas izveidotais pārskats par pagaidu izņēmumiem attiecībā uz transportlīdzekļa darba un atpūtas laiku pieejams šeit: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/temporary-relaxation-drivers.pdf.

 

Detalizēta informācija par zaļajiem koridoriem pieejama, izmantojot arī Galileo Green lanes aplikāciju: https://galileogreenlane.eu/

 

Ceļojumu plānotājs EEZ dalībvalstīs pieejams Eiropas Savienības tīmekļvietnē: https://reopen.europa.eu/en/from-to/*/.

 

Covid-19 valstu saslimstības rādītāji pieejami SPKC mājaslapā.

 

Autovadītājiem, kuri veic starptautiskos kravu vai pasažieru pārvadājumus, iebraucot Latvijā, jāaizpilda elektroniskā apliecinājuma anketa https://covidpass.lv/. Sīkāka informācija pieejama http://www.atd.lv/lv/jaunumi/autovad%C4%ABt%C4%81jiem-kuri-veic-starptautiskos-kravu-vai-pasa%C5%BEieru-p%C4%81rvad%C4%81jumus-iebraucot-latvij%C4%81.

 

Starptautiskās autopārvadātāju asociācijas (IRU) sagatavotais materiāls angļu valodā par ES dalībvalstu iestādēm, kas nodrošina Covid-19 pārbaudes, pieejams šeit: https://wiki.unece.org/download/attachments/101548550/faqsontestingcentres.pdf?version=1&modificationDate=1613740111304&api=v2.

 

Sakarā ar jauna Covid-19 paveida izplatību Lielbritānijā EK izstrādājusi rekomendācijas par koordinētu pieeju ceļojumiem un pārvadājumiem, reaģējot uz jaunu Covid-19 paveidu Lielbritānijā. Rekomendācijas paredz, veicot starptautiskus pārvadājumus, transporta sektora personāls būtu jāatbrīvo no testēšanas un karantīnas prasībām.

 

Papildināts 10.06.2021.

Albānija: no 2021. gada 1. jūnija visā valstī noteikta komandantstunda no plkst.23.00 līdz 6.00. Prasība izmantot sejas maskas tiek attiecināta uz publiskām iekštelpām, bet to izmantošana ārā vairs nav obligāta.

Noteikta 1,5 metru distancēšanās jebkurā sabiedriskā vietā.

Visas sauszemes robežas ir atvērtas; atceltas prasības veikt Covid-19 testus un ievērot karantīnu.

Vairāk informācijas un rekomendācijas saistībā ar Covid-19 Albānijā pieejamas mājaslapā: https://coronavirus.al/ un http://www.aac.gov.al/ (informācija tikai albāņu valodā).

 

Papildināts 10.06.2021.

Armēnija: līdz 2021. gada 11. jūlijam valstī ir noteikts karantīnas režīms, kas paredz, ka ikvienam, atrodoties publiskās vietās (arī transportā), jālieto sejas aizsargmaska, kā arī jāievēro distancēšanās un roku higiēna. Par noteikumu neievērošanu var piespriest naudas sodu.

No 2021. gada 12. janvāra Armēnija ir atvērusi visas sauszemes robežas. Gruzija joprojām patur spēkā ierobežojumus ieceļošanai no Armēnijas. Ierobežojumi neattiecas uz preču pārvadājumiem.

Ārvalstu pilsoņiem, kuri ieceļo Armēnijā, ir jāuzrāda negatīvs Covid-19 PCR tests ne vecāks par 72 stundām. Testu var veikt arī Erevānas lidostā vai sauszemes robežšķērsošanas punktos. Testa izmaksas sedz ieceļojošā persona.

Sertifikātam jābūt armēņu, krievu vai angļu valodā; tajā jābūt norādītam personas vārdam, uzvārdam, dzimšanas datumam un pases numuram, kas ierakstīts testu veicošās medicīnas iestādes oficiālajā veidlapā, identificējot organizācijas, kas veikusi Covid-19 testu, kontaktus. Testa rezultātu paraksta un apzīmogo ārstniecības iestādes vadītājs. Prasība par testa rezultāta uzrādīšanu neattiecas uz vakcinētajām personām, kas var pierādīt pilna vakcinācijas kursa pabeigšanu.

Sīkāka informācija pieejama šeit: https://www.gov.am/en/covid-travel-restrictions/.

 

Papildināts 10.06.2021.

Austrija: no 2021. gada 19. maija Austrija pievienojas ES “luksoforu gaismu” sistēmai, iedalot valstis trijos sarakstos – A, B1 un B2.

No A saraksta valstīm (arī Latvijas, bet no 2021. gada 1. jūnija arī no Lietuvas, Nīderlandes, Zviedrijas, Horvārijas un Kipras) var ieceļot bez karantīnas ievērošanas, uzrādot kādu no šiem dokumentiem:

 • negatīvu Covid-19 testa rezultātu (PCR tests, kas nav vecāks par 72 stundām, vai antigēnu tests, kas nav vecāks par 48 stundām);
 • apliecinājumu par pilna Covid-19 vakcinācijas kursa saņemšanu vai apliecinājumu par vīrusa izslimošanu.

Ja persona nevar uzrādīt nevienu no augstāk minētajiem dokumentiem, tad ir jāveic PCR tests vai antigēnu tests tuvāko 24 stundu laikā pēc ieceļošanas.

Ne agrāk kā 72 stundas pirms iebraukšanas Austrijā (attiecas uz visām atļautajām valstīm, t.sk. Latviju) elektroniski jāreģistrējas tiešsaistes sistēmā: https://entry.ptc.gv.at/.

Ieceļojot no B1 saraksta, karantīnā nav jāievēro:

 • personām, kuras saņēmušas abas Covid-19 vakcīnas vai Covid-19 izslimojušām personām.

Nevakcinētām personām ir jāuzrāda negatīvs Covid-19 testa apliecinājums (PCR tests, kas nav vecāks par 72 stundām no testa veikšanas brīža, vai antigēnu tests, kas nav vecāks par 48 stundām) un jāpavada 10 dienas karantīnā, kuru iespējams pārtraukt, veicot atkārtotu Covid-19 testu ne ātrāk kā piektajā dienā pēc ierašanās (ieceļošanas diena skaitās kā “0 diena”).

No B2 saraksta valstīm (Brazīlija, Indija, Dienvidāfrika) ieceļošana ir aizliegta ar dažiem izņēmumiem, piemēram, oficiāli dienesta braucieni.

Ir atcelta komandantstunda. Telpās atļauts pulcēties maksimāli četriem pieaugušajiem un papildus bērniem, ārpus telpām – maksimāli 10 pieaugušie un papildus bērni. Nakts laikā (starp pulksten 22.00 un 5.00) atļauts pulcēties maksimāli četriem pieaugušajiem un papildus bērniem.

Prasības starptautiskos kravu un pasažieru pārvadājumos iesaistītiem autovadītājiem

Personas tiek atbrīvotas no medicīniskas apskates, pašizolācijas prasībām un negatīva Covid-19 testa rezultāta uzrādīšanas prasībām, ja tiek veikti:

 • komerciāli kravu pārvadājumi;
 • komerciāli pasažieru pārvadājumi.

Profesionālie autovadītāji, veicot tiešos darba pienākumus ar uzņēmuma transportlīdzekli, ir atbrīvoti no negatīva testa rezultāta uzrādīšanas.

Veicot starptautiskus pārvadājumus, transportlīdzekļa autovadītāju vēlams nodrošināt ar Eiropas Komisijas izstrādāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka formu”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

Medicīniskās aizsargmaskas, kas atbilst FFP2 prasībām publiskās vietās ir jālieto obligāti. Papildus tam obligāti jāievēro viena metra distance vienam no otra.

Braukšanas ierobežojumi

No 2020. gada 18. maija, Austrijā tiek atjaunoti braukšanas ierobežojumi kravas transportlīdzekļiem ar pilno masu virs 7,5 tonnām sestdienās svētdienās un valsts noteiktās svētku dienās.

Dokumentā “Dosierkalendar” norādīti datumi, kuros Tiroles valdība 2021. gada pirmajā pusē piemēros “Sastrēgumu regulēšanas” pasākumus.

Automātiskā regulēšanas sistēma ir paredzēta lielgabarīta transportlīdzekļu tranzīta plūsmas regulēšanai uz Austrijas un Vācijas robežas. Kravas transportlīdzekļu tranzīta kustība tiks regulēta uz automaģistrāles A12–Inntalautobahn–robežšķērsošanas, punktā Kufstein/Kiefersfelden, dienvidu virzienā no plkst.5.00.

Papildus tam braukšanas ierobežojums noteikts arī 2021. gada 2. jūnijā. Sīkāka informācija pieejama šeit.

Austrijā atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Austrijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

No 6. aprīļa pārtikas veikalos visiem obligāti jālieto sejas maskas, no 14. aprīļa sejas maskas jālieto arī sabiedriskajā transportā.

 

Papildināts 10.06.2021.

Azerbaidžāna: līdz 2021. gada 1. augustam ir spēkā karantīnas režīms, tomēr jau no 2021. gada 10. jūnija valstī pakāpeniski tiek ieviesti ierobežojumu atvieglojumi. Atvieglojumu pirmajā fāzē ir paredzēti atvieglojumi ieceļotājiem no Krievijas un Turcijas, kuriem ieceļošanai vairs nav jāsaņem spciālās atļaujas, ja vien viņu rīcībā ir oficiāli dokumenti, kas apliecina izslimotu Covid-19 vai pilna vakcinācijas kursa pabeigšanu. Neatkarīgi no vakcinācijas vai izslimošanas apliecinājumu esamības, visiem pasažieriem (no 1 gada vecuma) ir jāuzrāda negatīvs PĶR testa rezultāts. Testam jābūt veiktam ne ātrāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas valstī. Ieceļošanas ierobežojumi privātpersonām no pārējām valstīm saglabājas.

Kravu transportlīdzekļu iebraukšana, izbraukšana un tranzīta pārvadājumi Azerbaidžānā netiek ierobežoti.

Vīrusa izplatības ierobežošanas nolūkā ir ieviests virkne pasākumu:

 • visos robežšķērsošanas punktos ir pastiprināti sanitāri epidemioloģiskie pasākumi;
 • visi transportlīdzekļi, kas iebrauc valstī, tiek vairākkārtīgi dezinficēti;
 • kravas, kas tiek ievestas Azerbaidžānā no Irānas un tās teritorijas, tiek pārkrautas transportlīdzekļos ar Azerbaidžānas valsts reģistrācijas numuriem;
 • transportlīdzekļus, kas veic kravu pārvadājumu tranzītā, eskortē Valsts ceļu policija.

Pārvadājumi pa jūru (ieskaitot kravu transportlīdzekļu un konteineru pārvadājumus) tiek turpināti. Ieviesti atsevišķi ierobežojumi ar Turkmenistānu un Kazahstānu.

 • Turkmenistānā reģistrētu kuģu pakalpojumus, kas dodas uz Turkmenistānu, var izmantot tikai šīs valsts pilsoņi.
 • Baku ostā visiem autovadītājiem, kuri dodas uz Turkmenistānu un Kazahstānu, tiek veiktas pārbaudes. Pārbaužu rezultāti tiek nodrošināti 6 līdz 8 stundu laikā.
 • Baku ostā autovadītāji uzturas tam paredzētās zonās, kurās tiek nodrošināta piekļuve pārtikai.

Kravu pārvadājumi: visi robežšķērsošanas punkti (ar Irānu, Krieviju, Gruziju un Turciju) atvērti kravu transportlīdzekļu plūsmai.

 • Kravu transportlīdzekļu pārvadājumi no Irānas un Alatas ostas virzienā uz Gruziju ir atļauti, ja transportlīdzekli pavada policijas eskorts.
 • Starptautisko kravu pārvadājumu autovadītājiem tiek nodrošināts bezmaksas ēdiens un atpūtas vietas.

Pasažieru pārvadājumi: robeža ar Irānu slēgta no 29. februāra. Robeža ar Gruziju slēgta no 14. marta. Turcijas robeža slēgta no 14. marta. Krievijas robeža slēgta no 18. marta.

Azerbaidžānas pilsoņiem atļauts šķērsot iepriekšminētās robežas.

Vīzu reģistrācija, izmantojot “ASAN Viza” elektronisko mājaslapu, ir apturēta.

Informācija saziņai:

 

Papildināts 31.05.2021.

Baltkrievija: no 2020. gada 20. decembra saistībā ar epidemioloģisko situāciju Baltkrievijas pilsoņiem un ārvalstniekiem, kuri Baltkrievijā uzturas ar pastāvīgo vai termiņuzturēšanās atļauju, uz laiku tiek liegta izceļošana no valsts pa sauszemes robežpunktiem.

Ierobežojums neattiecas uz:

 • diplomātisko un dienesta pasu turētājiem;
 • oficiālajām delegācijām;
 • starptautiskajiem kravu pārvadātājiem;
 • kuģu un lidmašīnu ekipāžām:
 • dzelzceļa brigādēm un personām, kas norīkotas komandējumā:
 • pilsoņiem, kuri dodas apciemot smagi slimu tuvu radinieku vai uz bērēm, dodas saņemt medicīnisko palīdzību un tam ir apliecinoši dokumenti, strādā vai mācās ārvalstīs.

Strādājošajiem jāuzrāda darba līgums ar ārvalstu uzņēmumu, darba atļauju, iebraukšanas atļauja. Tiem, kuri mācās, jāuzrāda dokumenti par izglītības iegūšanu ārvalstu izglītības iestādēs vai Baltkrievijas Republikas izglītības iestādes nosūtījums mācībām ārvalstīs.

Izbraukt no Baltkrievijas teritorijas var tie, kuri ārvalstīs strādā, mācās vai kuriem ir uzturēšanās atļauja cita valstī, ne biežāk kā reizi sešos mēnešos.

Lai novērstu Covid-19 izplatību, no 1. novembra ārvalstu pilsoņiem un bezvalstniekiem uz laiku tiek ierobežota ieceļošana Baltkrievijas Republikā, izmantojot sauszemes un ūdens robežpunktus. 

 Šie ierobežojumi neattiecas uz: 

 • diplomātisko un dienesta pasu turētājiem;
 • oficiālo delegāciju vadītājiem un dalībniekiem;
 • ārzemniekiem, kuri sniedz starptautisku bezatlīdzības palīdzību Baltkrievijas Republikai;
 • transportlīdzekļu vadītājiem, veicot starptautiskos autopārvadājumus, kā arī starptautisko pasta sūtījumu pārvadājumus;
 • iekšzemes ūdenstransporta kuģu apkalpes locekļiem, vilcienu brigādēm, starptautiskā dzelzceļa satiksmes lokomotīvju brigādēm;
 • Baltkrievijas Republikas pilsoņu laulātajiem, vecākiem vai bērniem;
 • ārzemniekiem, kuriem ir tiesības uz pastāvīgu vai pagaidu uzturēšanos Baltkrievijas Republikas teritorijā;
 • ārzemniekiem ar darba atļauju apliecinošiem dokumentiem darbam Baltkrievijas Republikas teritorijā;
 • saistībā ar tuvinieku smagu slimību vai tuva radinieka nāvi;
 • ārzemniekiem, kuri transportē cilmes šūnas vai transplantācijas orgānus;
 • Krievijas Federācijas pilsoņiem, kuri šķērso Baltkrievijas Republikas teritoriju tranzītā, lai dotos uz Krievijas Federāciju;
 • ārzemniekiem, kuri tranzītā šķērso Baltkrievijas Republikas teritoriju saskaņā ar Baltkrievijas Republikas valdības un Ukrainas Ministru kabineta Nolīgumu par autoceļa atvieglotu lietošanas kārtību Slavutiču–Černobiļas AES, Černobiļas AES darbiniekiem, transportlīdzekļiem, kravām un uzņēmumiem, kā arī ārvalstu speciālistiem, kuri iesaistīti Starptautisko Černobiļas AES slēgšanas projektu īstenošanā no 2009. gada 20. janvāra.

Minētie ieceļošanas ierobežojumi ieceļošanai Baltkrievijas Republikā neattiecas uz ieceļošanu caur Nacionālo lidostu “Minska”, kas darbojas ierastajā režīmā.

Ar pilnu Baltkrievijas Ministru Padomes lēmumu par ieceļošanas ierobežojumiem Baltkrievijā var iepazīties šeit .

Baltkrievijas nerezidentiem, kas valstī ieceļo, izmantojot aviosatiksmi, jāuzrāda negatīvs PĶR testa rezultāts – ne vecāks par 72 stundām. Prasības attiecas uz visiem iebraucējiem virs sešu gadu vecuma. Testa prasība neattiecas uz tranzīta pasažieriem, kas valstī pavada ne vairāk par 24 stundām.

Personām, kuras Baltkrievijā ierodas no valstīm ar nelabvēlīgu Covid-19 attīstības gaitu, jāievēro 10 dienu pašizolācija. Saraksts aplūkojams Baltkrievijas Veselības aizsardzības ministrijas mājaslapā.

Valstu saraksts, kurās reģistrēti Covid-19 saslimšanas gadījumi, ir pieejams Baltkrievijas Veselības ministrijas oficiālajā tīmekļvietnē.

Robežsardzes un muitas darbinieki kontrolē medicīnisko dokumentu pieejamību, kā arī izsniedz personām, kuras ierodas no Veselības ministrijas oficiālajā tīmekļvietnē publicētajām valstīm iebraukšanas deklarāciju, kā arī izskaidro pašizolācijas prasības.

Pašizolācijas un Covid-19 testa prasības netiek attiecinātas uz transportlīdzekļu autovadītājiem, veicot kravas starptautiskos autopārvadājumus, kā arī starptautiskos pasta sūtījumu autopārvadājumus.

Baltkrievijas Veselības ministrijas izstrādāti noteikumi paredz, ka, veicot arī tranzīta pārvadājumus, kravu transportlīdzekļu apkalpei jālieto sejas maskas un cimdi gadījumos, kad ekipāža atrodas ārpus transportlīdzekļa kabīnes.

29. jūnijā izdotais rīkojums No. 372 “Par grozījumu veikšanu rīkojumos No. 171 un 311”  paredz, ka no 2020. gada 1. jūlija, veicot tranzīta pārvadājumus, Baltkrievijā netiek attiecinātas prasības par noteiktu tranzīta koridoru, atpūtas vietu un degvielas uzpildes staciju izmantošanu, kā arī tiek atcelta prasība, ka Baltkrievijas teritorija jāpamet nākamajā dienā, kas seko dienai, kad transportlīdzeklis iebraucis valstī. 

1. oktobrī stājas spēkā Baltkrievijas Republikas Ministru padomes 2020. gada 30. septembra dekrēts No. 576, ar kuru tiek grozīts Baltkrievijas Republikas Ministru padomes 2020. gada 25. maija dekrēts No. 311 “Par navigācijas ierīču (plombu) izmantošanu”, nosakot, ka grozījumi papildina to gadījumu sarakstu, kad pārvadātājam jāveic transportlīdzekļa kravas telpas plombēšana ar īpašu (elektronisku) plombu, to starpā plombēšana jāveic:

 • pārvadātājiem, pret kuriem uzsākta administratīvā lietvedība, vai noteiks sods par muitas procedūru neievērošanu;
 • pārvadātājiem, kuri savlaicīgi nav veikuši ievedmuitas, antidempinga nodokļa, kompensācijas nodokļa u.c. nodokļu maksājumus;
 • citi gadījumi, kad tiek konstatēti Eirāzijas Ekonomiskās savienības (EEZ), starptautisko līgumu un EEZ dalībvalstu normatīvo tiesību aktu pārkāpumi vai tiesību aktu pārkāpumu pazīmes;
 • ja plombēšanu pieprasa muitas iestādes saskaņā ar Eirāzijas Ekonomiskās savienības muitas kodeksa 344. pantu.

Navigācijas plombas var uzstādīt iekšzemes muitas punktos, robežšķērsošanas vietās pirms iebraukšanas Baltkrievijā, kā arī pie nacionālajiem operatoriem Belneftegaz (ОДО «Белнефтегаз») u.c..

Pārvadājot preces, uz kurām attiecas muitas tranzīta procedūras, uz Krieviju vai tranzītā caur Krievijas teritoriju pirms izbraukšanas no Baltkrievijas navigācijas plombas tiek noņemtas autoceļa M1 / E30 607. kilometrā robežšķērsošanas punktā Redki (BLR)–Krasnoe (RUS). Šī vieta ir apzīmēta ar ceļa zīmi ar navigācijas plombas attēlu un uzrakstu “Электронная пломба E-SEAL”. Google Maps koordinātas: 54,689854, 30,942757.

Ja netiek ievērota prasība apstāties navigācijas plombu noņemšanas vietās, var tikt piemērots administratīvais sods (no 2 līdz 50 bāzes soda vienībām) no BYR 54 (vai 18 EUR) līdz 1350 BYR (437 EUR) vai var tikt piemērots administratīvais arests.

Elektroniskās plombas uzstādīšanas izmaksas noteiktas četru bāzes vienību apmērā (aptuveni 44 eiro, ieskaitot PVN).

No 2021. gada 12. aprīļa uz Baltkrievijas un Lietuvas robežas papildus jau funkcionējošiem robežšķērsošanas punktiem (Kamenny Log (BLR)–Myadininkai (LTU); Kotlovka (BLR)–Lavorishkes (LTU); Benyakoni (BLR)–Shalchininkai (LTU); Privalka (BLR)–Raigardas (LTU)) atsāks darboties vēl trīs robežšķērsošanas punkti:

 • Vidzy (BLR)–Tverečius (LTU) ir atvērts robežšķērsošanai visām personām neatkarīgi no valsts peiderības, tukšiem kravas transportlīdzekļiem un pasažieru pārvadājumu transportlīdzekļiem ar maksimāli pieļaujamo masu, kas nepārsniedz 3,5 tonnas un pasažieru sēdvietu skaits nepārsniedz astoņas (neieskaitot autovadītāju) vietas, kā arī preču pārvietošanai privātai lietošanai;
 • Losha (BLR)–Shumkas (LTU) ir atvērts robežšķērsošanai visām personām neatkarīgi no valsts piederības, kravas transportlīdzekļiem un pasažieru pārvadājumu transportlīdzekļiem ar maksimāli pieļaujamo masu, kas nepārsniedz 3,5 tonnas un pasažieru sēdvietu skaits nepārsniedz astoņas (neieskaitot autovadītāju) vietas, kā arī preču pārvietošanai privātai lietošanai;
 • Lyntupy (BLR)–Papialiakis (LTU) – tikai kravas transportlīdzekļiem.

Par transportlīdzekļu dezinfekcijas prasībām Baltkrievijas/Ukrainas robežškērsošanas punktā Novaja Guta (Новая Гута)

Atbilstoši Baltkrievijas Lauksaimniecības un pārtikas ministrijas rīkojumam no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 1. oktobrim, iebraucot Baltkrievijā, izmantojot robežkontroles punktu Novaja Guta (Новая Гута), tiks veikta transportlīdzekļu (autobusu, vieglo un kravas transportlīdzekļu) dezinfekcija. Dezinfekcijas veikšana ir obligāts pakalpojums, par kuru robežšķērsotājiem jāveic atsevišķa samaksa. Ja transportlīdzekļa autovadītājs (īpašnieks) atsakās veikt obligāto dezinfekciju, transportlīdzeklim tiek liegta iebraukšana Baltkrievijas Republikas teritorijā, izmantojot robežšķērsošanas punktu Novaja Guta (Новая Гута).

2020. gada 26. maijā stājas spēkā jauna procedūra vietas rezervēšanai rindā uz Baltkrievijas robežas. Sīkāka informācija pieejama https://belarusborder.by/ mājaslapā.

2021. gada 23. martā papildināta informācija par pavasara un vasaras periodu braukšanas ierobežojumiem Baltkrievijā pieejama šeit.

 

Papildināts 24.05.2021.

Beļģija: ES valstu, Lielbritānijas, Šengenas zonas un EFTA valstu iedzīvotāji var ieceļot Beļģijā. No 19. aprīļa tiek atcelts  nebūtisku ceļojumu aizliegums, tomēr Beļģijas valdība stingri aicina neceļot gan Beļģijā dzīvojošos, gan ārvalstniekus. Ceļojumiem ārpus ES robežām uz trešajām valstīm tiek piemēroti ES apstiprinātie ceļošanas ierobežojumi.

Uz Beļģijas robežām tiek kontrolēta Pasažieru lokācijas formas aizpildīšana un ceļojuma mērķa un uzturēšanās ilguma Beļģijā kontrole. Ieceļojot Beļģijā un uzturoties valstī ilgāk par divām diennaktīm, 48 stundas pirms ieceļošanas jāaizpilda Pasažieru lokācijas forma:  https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form .

Pasažieru lokācijas forma jāaizpilda visiem pasažieriem, kuri Beļģijā ieceļo ar lidmašīnu vai kuģi, pat ja uzturēšanās valstī ir mazāk nekā 48 stundas.

Personām, kuras vecākas par sešiem gadiem un ieceļo, lai uzturētos Beļģijā ilgāk par 48 stundām, bet pastāvīgi nedzīvo Beļģijā, nepieciešams uzrādīt negatīvu PCR Covid-19 testa rezultātu ne vecāku par 72 stundām. Beļģijas rezidenti, atgriežoties Beļģijā, testu veic pirmajā atgriešanās dienā kādā no testēšanas centriem.

Visām personām (gan rezidentiem, gan nerezidentiem), kuras ieceļo Beļģijā no sarkanās zonas valstīm tiek piemērota obligāta septiņu dienu karantīna, kuru var beigt tikai uzrādot negatīvu testu, kas veikts septītajā karantīnas dienā.

Beļģijas nerezidentiem, ieceļojot Beļģijā, nepieciešams veikt dubulttestu – papildus prasībai uzrādīt negatīvu testu pirms iebraukšanas otrs tests jāveic uzreiz pēc ieceļošanas Beļģijā (var veikt jebkuru testu: PCR vai antigēnu).

Valsts vai reģiona saslimstības radītājus (krāsu) iespējams noskaidrot Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra izveidotajā kartē (https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement ).

Saistībā ar Covid-19 izplatību Beļģijā, valdība papildus obligātai masku valkāšanai publiskās vietās un distances – 1,5 m – ievērošanai ir noteikusi stingrus ierobežojošos pasākumus:

 • netiek ierobežota pārvietošanās Beļģijā, tomēr jāņem vērā, ka no plkst.00.00 līdz 5.00 visā Beļģijā un no 22.00 līdz 6.00 Briseles reģionā ir noteikta komandantstunda, kad pārvietošanās netiek atļauta, ja vien tam nav svarīgi iemesli;
 • veikali un aptiekas ir atvērtas, restorānos un kafejnīcās ēdienu var iegādāties līdzņemšanai vai pasūtījumu veikt attālināti ar piegādi;
 • strādāšana attālināti ir obligāta un stingri rekomendēta, ja vien tas ir iespējams darba  pienākumu pildīšanai.

Papildu informācija par ieceļošanu, testēšanu un ierobežojumiem Beļģijā un atbildes biežāk uzdotajiem jautājumiem ir pieejamas šeit:

https://www.info-coronavirus.be/en/testing/

https://www.info-coronavirus.be/en/news/occ-1404/

https://www.info-coronavirus.be/en/travels/.

No 2021. gada janvāra Pasažieru lokācijas forma ir papildināta, atsevišķi, dalot biznesa ceļojumus un atpūtas braucienus.

Papildu informācija par ieceļošanu, testēšanu un ierobežojumiem Beļģijā un atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem ir pieejamas šeit:

https://www.info-coronavirus.be/en/testing/

https://www.info-coronavirus.be/en/news/occ-2201/

https://www.info-coronavirus.be/en/travels/

Beļģijas reģionos un pilsētās tiek piemēroti reģionāla rakstura ierobežojoši pasākumi. Plašāku informācija par reģionāliem ierobežojumiem meklējama katra reģiona mājaslapās:

Pirms došanās uz Beļģiju aicinām iepazīties ar tīmekļvietnē https://diplomatie.belgium.be/en publicēto informāciju saistībā ar ceļošanas ieteikumiem.

Starptautiski kravu pārvadājumi

Balstoties uz Beļģijas autopārvadātāju asociācijas sniegto informāciju, autovadītājiem, kuru galvenā dzīvesvieta atrodas ārpus Beļģijas un kuri ierodas Beļģijā darba pienākumu veikšanai (komandējumā) tiek izvirzītas sekojošas prasības:

 • autovadītāji, kuri Beļģijā pavadīs mazāk nekā 48 stundas:
  • nav jāuzrāda aizpildīts rakstveida apliecinājums (ceļojuma mērķis tiek pierādīts, uzrādot pārvadājuma dokumentus – CMR pavadzīmi u.c.);
  • nav jāaizpilda pasažieru lokācijas un biznesa ceļojuma veidlapas;
  • nav jāievēro karantīnas un negatīva Covid-19 testa uzrādīšanas prasības.
 • autovadītāji, kuri Beļģijā pavadīs vairāk nekā 48 stundas:
  • nav jāuzrāda aizpildīts rakstveida apliecinājums (ceļojuma mērķis tiek pierādīts, uzrādot pārvadājuma dokumentus – CMR pavadzīmi u.c.);
  • no 2021. gada 8. marta nav jāaizpilda pasažieru lokācijas un biznesa ceļojuma veidlapas;
  • nav jāievēro karantīnas un negatīva Covid-19 testa uzrādīšanas prasības.

Tādejādi karantīnas ievērošanas un negatīva Covid-19 testa uzrādīšanas prasības netiek attiecinātas uz kravas transportlīdzekļu autovadītājiem.

Veicot visu veidu kravu pārvadājumus, kravas transportlīdzekļu autovadītāji jānodrošina ar Eiropas Komisijas izstrādāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka forma”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

Beļģijā atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 2021. gada 26. janvāra. No 27. janvāra, veicot kravu pārvadājumus, Beļģijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

Beļģijas autopārvadātāju asociācija FEBETRA ir izveidojusi visaptverošu tīmekļa vietni par veiktajiem pasākumiem Covid-19 pandēmijas laikā Beļģijā. Lapas saturs pieejams franču un holandiešu valodā.

 

Papildināts 31.05.2021.

Bulgārija: līdz 2021. gada 31. jūlijam valstī noteikts ārkārtējais stāvoklis.

Ir noteikti ierobežojumi ārvalstnieku ieceļošanai valstī. No 27. maija ir aizliegts ieceļot Bulgārijā no Indijas, Bangladešas, Nepālas,  Mjanmas, Butānas, Šrilankas, Pakistānas, Maldīvijas, Brazīlijas un vairuma Āfrikas valstu (valstu saraksts atrodams Bulgārijas Ārlietu ministrijas tīmekļa vietnē). Minētais ieceļošanas ierobežojums neattiecas uz Bulgārijas pilsoņiem un Bulgārijas ilgtermiņa un patstāvīgās uzturēšanās atļaujas turētājiem un to ģimenes locekļiem; pēc ieceļošanas Bulgārijā ir obligāti jāievēro 10 dienu karantīna.

Personām, ieceļojot Bulgārijā no citām valstīm, nepieciešams uzrādīt vienu no šādiem dokumentiem:

 • negatīvs Covid-19 PCR tests, kas veikts ne vēlāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas, vai negatīvs antigēna testa rezultāts, kas veikts ne vēlāk kā 48 stundas pirms ieceļošanas. Minētais nosacījums attiecas tikai uz noteiktu valstu pilsoņiem, tostarp Bulgārijas, Eiropas Savienības (ES), Šengenas zonas valstu (ieskaitot Sanmarīno, Andoras, Monako un Vatikāna) pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, Bulgārijas pastāvīgās vai ilgtermiņa uzturēšanās atļaujas turētājiem un viņu ģimenes locekļiem, Bulgārijas ilgtermiņa vīzas turētājiem, ES un Šengenas zonas valstu (ieskaitot Sanmarīno, Andoras, Monako, Vatikāna) uzturēšanās atļauju turētājiem un viņu ģimenes locekļiem (plašāka informācija par nosacījumiem atrodama Bulgārijas Ārlietu ministrijas tīmekļa vietnē). Dokumentā par negatīvu Covid-19 testu ir jābūt norādītam personas vārdam un uzvārdam saskaņā ar datiem personu apliecinošā dokumentā, informācijai par laboratoriju, kas veica testu (nosaukums, kontaktinformācija), datumam, kad tests tika veikts, informācijai latīņu burtiem par izmantoto metodi (PCR vai rapid antigen) un negatīvo rezultātu (Negative);
 • dokuments, kas apliecina pilna vakcinācijas pret Covid-19 kursa pabeigšanu. Valstī ir atļauts ieceļot 14 dienas pēc pēdējās vakcīnas devas saņemšanas. Plašāka informācija par vakcīnām un nosacījumiem pieejama Bulgārijas Ārlietu ministrijas tīmekļa vietnē;
 • personām, kuras ir izslimojušas ar Covid-19, medicīnisks dokuments, kas apliecina, ka persona pēdējo 15 līdz 180 dienu laikā ir izslimojusi ar Covid-19 un tādā gadījumā PCR vai antigēnu tests var būt arī pozitīvs. Plašāka informācija par nosacījumiem pieejama Bulgārijas Ārlietu ministrijas tīmekļa vietnē.

No testa atbrīvoti kravu un pasažieru pārvadājumos iesaistīti autovadītāji (tai skaitā autobu stjuarti), gaisa kuģu apkalpe, personāls, kas veic gaisa kuģu tehnisko apkopi un cits transporta personāls, ieskaitot kuģu apkalpi,kuģu thnisko personālu, kā arī personas, kas ceļo tranzītā caur Bulgārijas teritoriju.

Tādejādi starptautiskos pārvadājumos iesaistītiem autovadītājiem, kuri veic kravu vai pasažieru pārvadājumus, pirms iebraukšanas Bulgārijā nav jāuzrāda negatīva Covid-19 testa vai vakcinēšanas apliecinājums.

Bulgārijā ieceļošanai atvērti sekojoši robežkontroles punkti:

 • Burgas lidosta;
 • Varna lidosta;
 • Plovdiv lidosta;
 • Sofia lidosta (terminālis 1 un terminālis 2);
 • Burgas osta;
 • Varna osta;
 • Vidin robežšērsošanas punkts;
 • Vrashka Chuka robežšķērsošanas punkts;
 • Durankulak robežšķērsošanas punkts;
 • Gueshevo robežšķērsošanas punkts;
 • Ilinden robežšķērsošanas punkts;
 • Kalotina robežšķērsošanas punkts;
 • Kapitan Andreevo robežšķērsošanas punkts;
 • Captain Petko Voivoda robežšķērsošanas punkts;
 • Kulata robežšķērsošanas punkts;
 • Lesovo robežšķērsošanas punkts;
 • Makaza robežšķērsošanas punkts;
 • Malko Tarnovo robežšķērsošanas punkts;
 • Oryahovo robežšķērsošanas punkts;
 • Ruse robežšķērsošanas punkts;
 • Somovit–Nikopol robežšķērsošanas punkts.

Paliek spēkā prasība, ka no 2020. gada 22. oktobra sejas maskas lietošana ir obligāta ne tikai visās slēgtās sabiedriskās vietās (izņemot ēšanas iestādēs un bāros), bet arī ārtelpās, ja nav iespējams nodrošināt 1,5 metru distanci.

Iebraucot vai tranzītā šķērsojot Bulgāriju, personām jāaizpilda pašriska deklarācija.

Atcelta prasība, ka ārvalstu transportlīdzekļu vadītājiem Bulgārijas teritorija jāpamet 24 stundu laikā, kas tiek skaitīts no brīža, kad transportlīdzeklis iebrauc valstī. Sīkāka informācija angļu valodā pieejama šeit.

Atcelta 2020. gada 22. maijā ieviestā prasība par veselības deklarācijas aizpildīšanu.

Bulgārijā atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 2020. gada 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Bulgārijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

No 2021. gada 1. februāra sejas maskas lietošana ir obligāta visās slēgtās sabiedriskās iekštelpās (izņemot ēšanas un dzeršanas iestādes) un ārtelpās gadījumos, kad nav iespējams ieturēt 1,5 metru distanci. Lūdzu, ņemiet vērā, ka citu deguna un mutes aizsegšanas līdzekļu lietošana (piemēram, audums, šalle u.c.) nav atļauta.

 

Papildināts 21.05.2021.

Čehija: no 2021. gada 12. aprīļa atcelts ārkārtas stāvoklis. Atcelts ierobežojums iekšēji pārvietoties starp reģioniem valstī. Atcelta komandantstunda.

Čehija nav pievienojusies ES “luksoforu gaismu” sistēmai, tādējādi no 2020. gada 15. jūnija Čehijā ieviesta nacionālā klasifikācijas sistēma. Pamatojoties uz epidemioloģiskās situācijas novērtējumu, ES un Šengenas zonas valstis tiek sadalītas trīs grupās pēc Covid-19 riska līmeņa – zema (zaļš), vidēja (oranžs), augsta (sarkans) un ļoti augsta (tumši sarkans) riska.

Čehija starptautiskajā satiksmē joprojām piemēro stingras prasības ārvalstu ieceļotājiem (arī no ES valstīm), kuras atrodas ļoti augsta riska (tumši sarkans) kategorijā, prasot uzrādīt negatīvu Covid-19 PCR testu, uzturēties piecas dienas karantīnā un atkārtot testu. Šīs prasības neattiecas uz tiem, kuri ir jau vakcinēti.

Ieceļošana no zema (zaļš) riska valstīm netiek ierobežota.

Noderīga informācija par valstu sadalījumu pēc to saslimstības rādītājiem, ierobežojumiem un ieceļošanas prasībām Čehijas Veselības ministrijas mājaslapā https://koronavirus.mzcr.cz/en/ un https://covid.gov.cz/.

Iebraukšana Vācijā no Čehijas

2021. gada 2. maijā Vācija Čehiju svītrojusi no “ausgstas saslimstības riska zonas” un iekļāvusi to “riska zonā”. No 2021. gada 15. aprīļa plkst.00.00 atcelta robežkontrole uz Čehijas un Vācijas robežas.

Balstoties uz Vācijas pieņemto epidemoloģisko lēmumu, Čehija 2021. gada 28. martā atcēla 14. februāra lēmumu par to, ka visiem autovadītājiem, kuri šķērso Čehiju tranzītā un dodas uz Vāciju, kontrolējošajām institūcijām jāuzrāda negatīva Covid-19 testa rezultāts, kas nav vecāks par 36 stundām.

Iebraukšanas aizliegumi un karantīnas prasības neattiecas uz personām, kuras nodarbinātas starptautisko pārvadājumu sektorā. Palīgi netiek uzskatīti par pārvadājumu sektora darbiniekiem, līdz ar to izņēmums netiek attiecināts uz šīm personām.

Sīkāk skatīt šeit.

Covid-19 testus pieņemšanas punktus Čehijā iespējams apskatīt interaktīvajā kartē.

Veicot starptautiskus pārvadājumus, transportlīdzekļa autovadītāju vēlams nodrošināt ar Eiropas Komisijas izstrādāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka formu”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

Visas robežšķērsošanas vietas ar Austriju, Vāciju, Poliju un Slovākiju ir atvērtas.

Saskaņā ar Čehijas Republikā pieņemtiem Covid-19 apkarošanas pasākumiem un grozījumiem Čehijas Autopārvadājumu likumā (4. daļas 27. pants) no 2020. gada 1. jūlija, ieceļojot Čehijā, transportlīdzeklī jāatrodas šādiem dokumentiem:

 • starptautisko pārvadājumu darbinieka statusu apliecinošam dokumentam (angļu un čehu valodā);
 • transportlīdzekļa autovadītāja profesionālās kompetences apstiprinošam dokumentam (95. kods);
 • darba un atpūtas laikposmu uzskaitei;
 • A1 sertifikātam;
 • darba līgumam;
 • ES dalībvalstīs reģistrētiem uzņēmumiem – darba līguma tulkojumam čehu valodā.

No 2020. gada 18. maija tiek atjaunoti brīvdienu un svētku dienu braukšanas ierobežojumi kravu transportlīdzekļiem un to sastāviem ar pilnu masu virs 7,5 tonnām, kā arī kravu transportlīdzekļiem un specializētajiem transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 3,5 tonnām.

Čehijā nav spēkā pagaidu atkāpes no darba un atpūtas laika uzskaites.

Sejas masku lietošana ir obligāta gan publiskās ārtelpās, gan iekštelpās.

 

Papildināts 07.05.2021.

Dānija: lai ieceļotu Dānijā, ir jāuzrāda negatīvs Covid-19 testa apliecinājums. Derīgi ir gan PCR, gan antigēnu jeb ātrie testi, bet netiek pieņemti antivielu testi.

No ieceļošanas testa prasības atbrīvoti bērni, kuri ir jaunāki par 12 gadiem.

No 2021. gada 1. maija jāuzrāda tests, kas veikts ne agrāk kā 48 stundas pirms ieceļošanas.

Personām, kuras ieceļo Dānijā no dzeltenām un oranžām valstīm un ir pabeiguši vakcinācijas kursu (var uzrādīt vakcinācijas sertifikātu), pirms ieceļošanas nav jāuzrāda negatīva Covid-19 testa rezultāts.

No 2021. gada 21. aprīļa nosacījumi ieceļošanai Dānijā ir atkarīgi no tā, no kuras valsts / reģiona persona ieceļo. Dānijas valdība ceļošanas vadlīnijās ņem vērā valstu un reģionu septiņu dienu kumulatīvo saslimstības rādītāju:

 • “sarkanais” riska novērtējums tiek attiecināts uz valstīm / reģioniem ar lielu Covid-19 izplatību, kā arī vīrusa jauno paveidu esamību;
 • “oranžais” – uz valstīm / reģioniem, kurās septiņu dienu kumulatīvais rādītājs nepārsniedz 30 saslimušos uz 100 000 iedzīvotāju;
 • “dzeltenais” – uz valstīm / reģioniem, kurās septiņu dienu kumulatīvais rādītājs nepārsniedz 20 saslimušos uz 100 000 iedzīvotāju.

Personas, kuras ieceļo no “oranžajām” ES un Šengenas zonas valstīm un ir saņēmušas pilnu vakcināciju pret Covid-19 (kopš pēdējās vakcīnas saņemšanas nedrīkst būt mazāk nekā 14 dienas vai vairāk nekā 180 dienas), drīkst ieceļot bez negatīva testa, neuzrādot pamatotu iemeslu (worthy purpose / anerkendelsesværdigt formål), kā arī drīkst neievērot pašizolāciju. Vakcīnai jābūt Eiropas Zāļu aģentūras atzītai.

Informācija par ieceļošanu no dažāda riska valstīm pieejama šeit: https://en.coronasmitte.dk/rules-and-regulations/entry-into-denmark/categorization-of-countries.

Pēc ieceļošanas no oranžajām un sarkanajām valstīm iebraucējiem jāievēro 10 dienu pašizolācija. Izolācija var tikt pārtraukta, ja tiek veikts negatīvs Covid-19 PCR tests ne ātrāk kā ceturtajā dienā pēc ierašanās.

No pašizolācijas prasības atbrīvotas:

 • personas, kuras ieceļo no “dzeltenajām” valstīm;
 • uzņēmēji, kuri ieceļo Dānijā saistībā ar darbu;
 • Dānijas iedzīvotāji, kuri ieceļo Dānijā no savām vasaras mājām Ziemeļvalstīs.

Ieceļojot ar aviotransportu:

 • tests pirms iebraukšanas – jāuzrāda negatīvs tests, kas veikts ne agrāk kā 48 stundas pirms iekāpšanas lidmašīnā ar galamērķi Dānijā. No ieceļošanas testa prasības atbrīvoti bērni līdz 12 gadu vecumam (ieskaitot).
 • tests iebraucot – pirms atstāj lidostas teritoriju jāveic antigēnu tests. No ieceļošanas testa prasības atbrīvoti bērni, kuri ir jaunāki par 15 gadiem.  
 • visiem iebraucējiem obligāta 10 dienu pašizolācija.
 • izolācija var tikt pārtraukta, ja tiek veikts negatīvs Covid-19 PCR tests ne ātrāk kā ceturtajā dienā pēc ierašanās.

Ieceļojot pa sauszemi vai jūru:

 • tests pirms iebraukšanas – iebraucējiem, kuri nav Dānijas rezidenti un nav Dānijas uzturēšanās atļaujas turētāji, jāuzrāda negatīvs Covid-19 testa apliecinājums, kas veikts ne agrāk kā 48 stundas pirms ierašanās Dānijā.
 • tests iebraucot – visiem iebraucējiem jāveic Covid-19 antigēnu vai PCR tests ne vēlāk kā 24 stundas pēc iebraukšanas Dānijā. No ieceļošanas testa prasības atbrīvoti bērni, kuri ir jaunāki par 15 gadiem.
 • visiem iebraucējiem obligāta 10 dienu pašizolācija.
 • izolācija var tikt pārtraukta, ja tiek veikts negatīvs Covid-19 PCR tests ne ātrāk kā ceturtajā dienā pēc ierašanās.

Noteikumu neievērošanas gadījumā sods līdz DKK 3500 pirmajā pārkāpšanas reizē. 

Papildus tam ārvalstniekiem, kuri nav Dānijas pastāvīgie iedzīvotāji (nav Dānijas personas koda jeb CPR numura un “dzeltenās kartes” vai uzturēšanās atļaujas), ieceļošanai Dānijā jābūt pamatotam iemeslam (worthy purpose / anerkendelsesværdigt formål).

Vairāk informācijas par ieceļošanas noteikumiem Dānijā pieejama šeit.

Robežkontroli veic un lēmumu par personas ielaišanu valstī pieņem Dānijas policija.

Papildus jautājumu vai neskaidrību gadījumā par ieceļošanas kārtību Dānijā ir jāsazinās pa informatīvo tālruni + 45 70 20 60 44 (no pirmdienas līdz trešdienai no plkst.8.00 līdz 16.00, ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 15.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.00 pēc Dānijas laika). Informācija tiek sniegta arī angļu valodā.

Spēkā ir šādi ierobežojumi:

 • sejas masku valkāšana publiskajās telpās (sabiedriskais transports, veikali, medicīnas iestādes u.tml.);
 • publiskajās telpās jāievēro viena metra distance vienam no otra;
 • ārpus telpām ir atļauts pulcēties līdz 50 personām, iekštelpās – līdz 10 personām;
 • ārpus telpām atļauts organizēt sporta aktivitātes, ja personu skaits nepārsniedz 50;
 • par visiem aktuālajiem ierobežojumiem informācija pieejama šeit: https://en.coronasmitte.dk/.

Dānijas iestāžu vienotais informatīvais tālrunis konsultācijām par Covid-19 vīrusu un tā izplatību ierobežojošajiem pasākumiem: +45 70 200 233 (katru dienu no plkst.6.00 līdz 24.00 pēc Dānijas laika).

Personas, kuras iesaistītas kravu pārvadājumos, neatkarīgi no robežšķērsošanas veida ir atbrīvotas no negatīvā Covid-19 testa uzrādīšanas.

Pašizolācijas prasības attiecināmas arī uz personām, kuras iesaistītas kravu pārvadājumos.

Veicot darba pienākumus, ārvalstu kravas transportlīdzekļu autovadītājiem nav pienākums izolēties, taču izolācijas nosacījumi jāievēro ārpus darba laika. Izolācijas laiku atļauts pavadīt transportlīdzeklī, ja tas ir atļauts saskaņā ar darba un atpūtas laika noteikumiem. Izolāciju var pārtraukt saistībā ar darba veikšanu, labierīcību un sanitāro mezglu apmeklēšanu, kas atrodas izolācijas vietas tiešā tuvumā, pārtikas un citu pirmās nepieciešamības lietu iegādei, kā arī pārceļoties uz citu izolācijas vietu. Vienā transportlīdzeklī drīkst izolēties ne vairāk kā divas personas.

Veicot starptautiskus pārvadājumus, transportlīdzekļa autovadītāju vēlams nodrošināt ar Eiropas Komisijas izstrādāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka formu”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

Dānijas un Vācijas robežšķērsošanas punktu darbība

Uz sauszemes robežas starp Dāniju un Vāciju darbu turpina sekojoši robežšķērsošanas punkti:

 • Frøslev / Ellund (E45): 00.00–24.00;
 • Padborga: 00.00–24.00;
 • Sæd: 00.00–24.00;
 • Pebersmark: 10.00–18.00;
 • Kruså: 00.00–24.00 (tikai transportlīdzekļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas).

Tiek pastiprināti kontrolēta robežšķērsošanas noteikumu ievērošana, kas var radīt robežšķērsošanas laika pieaugumu. Frøslev robežkontroles punktā izveidota ātrā josla, kas paredzēta tikai kravu pārvadājumiem.

Dānijas transporta un loģistikas asociācija sagatavojusi rekomendācijas kravu pārvadātājiem, nosūtītājiem un saņēmējiem. Materiālu angļu valodā skatīt šeit.

Ieviestas atsevišķas atkāpes no bīstamo kravu pārvadājumu noteikumiem (ADR). Informācijas apkopojums pieejams Apvienoto Nāciju mājaslapā.

 

Papildināts 04.06.2021.

Francija: no 2021. gada 24. janvāra visām personām, kuras ir vecākas par 11 gadiem un kuras ieceļo Francijā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, ir jāuzrāda negatīvs Covid-19 PCR testa rezultāts. Testam jābūt veiktam ne agrāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas valstī. Ierodoties Francijā, tiek stingri rekomendēts pavadīt septiņas dienas pašizolācijā un atkārtoti veikt testu pašizolācijas perioda beigās. 

Papildus tam, iebraucot Francijā, ir jāuzrāda aizpildīta veidlapa, kur tiek norādīts ieceļošanas mērķis. Veidlapa atrodama Francijas Iekšlietu ministrijas mājaslapā: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage.

Aicinām iepazīties ar detalizētu informāciju Francijas Ārlietu ministrijas tīmekļvietnē: https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/article/coronavirus-covid-19-24-janvier-2021.

Ja personai, ieceļojot Francijā, tiek konstatēti Covid-19 simptomi, neatkarīgi no izcelsmes valsts persona var tikt pakļauta obligātai karantīnai.

No 2021. gada 31. maija personām, kuras ieceļo Francijā no Lielbritānijas ir pienākums:

Komandantstundas Francijā:

 • no 2021. gada 19. maija no plkst.21.00 līdz 6.00;
 • no 2021. gada 9. jūnija no plkst.23.00 līdz 6.00;
 • no 2021. gada 30. jūnija: pilnīga komandanta stundas atcelšana.

Lai ceļotu Francijā komandanta stundas laikā, jāaizpilda šādas veidlapas:

Papildu informācija par noteiktajiem ierobežojumiem valstī pieejama šeit: https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus.

No 2020. gada 31. janvāra Francija ierobežo ieceļošanu no trešajām valstīm. Ieceļošana tiek pieļauta tikai īpašos gadījumos, kas saistīti ar ģimeni, veselību vai darbu. Ieceļošanas mērķim ir jābūt būtiskam un pierādāmam.   Iebraucot Francijā, ir jāuzrāda aizpildīta veidlapa, kurā tiek norādīts ieceļošanas mērķis.

Ņemot vērā, ka prasības par ieceļošanu no katras konkrētas valsts uz Franciju var būt atšķirīgas, aicinām iepazīties ar informāciju, kuru sniedz Francijas vēstniecība konkrētajā valstī.

Starptautiski pārvadājumi

Francijas Iekšlietu ministrija ir izveidojusi īpaši starptautiskiem pārvadājumiem veltītu tīmekļvietni. Angļu valodas versija ir pieejama https://www.interieur.gouv.fr/fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacement-des-transporteurs-routiers-internationaux.

Vietnē ir iekļauta informācija par dokumentiem, kas nepieciešami jebkuram autovadītājam ierodoties Francijā:

 • visiem autovadītājiem jāuzrāda Eiropas Komisijas izstrādātā “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka forma”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās;
 • no trešajām valstīm, izmantojot prāmju satiksmi, izņemot tos, kuri ierodas no Apvienotās Karalistes.

Ieceļošana no Lielbritānijas

No 2021. gada 31. maija spēkā jauni ierobežojumi, kas attiecas uz visiem ieceļotājiem, kuri ierodas Francijā no Lielbritānijas.

Profesionāliem autovadītājiem, kuri no 2021. gada 31. maija ierodas Francijā no Lielbritānijas:

 • nav pienākuma uzrādīt negatīvu Covid-19 testa rezultātu;
 • nav pienākuma ievērot pašizolāciju;
 • jāuzrāda apliecinājums, ka personai nav Covid-19 saslimšanas simptomi;
 • jāuzrāda Eiropas Komisijas izstrādātā “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka forma”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

Covid-19 testus iespējams veikt:

Pieejamo testēšanas centru saraksts Mozelē pieejams šeit. Pirms analīžu centra apmeklējuma tiek rekomendēts sazināties ar institūciju un rezervēt pieņemšanas laiku.

Iebraukšana Francijā no trešajām valstīm netiek ierobežota starptautiskajos kravu pārvadājumos iesaistītajam personālam.

Iebraucot Francijā no trešajām valstīm (izņemot Lielbritāniju) jāuzrāda trīs dokumenti:

 • Starptautisks pārvietošanās sertifikāts. Pirms ceļojuma biļetes izmantošanas sertifikāts jāuzrāda ceļojuma operatoram, kā arī robežkontroles iestādēm (ceļojumiem pa gaisu, jūru un sauszemi, (ieskaitot dzelzceļu);
 • zvērināta deklarācija, kas apliecina Covid-19 simptomu neesamību;
 • neagatīvs Covid-19 PCR vai antigēnu testa rezultāts, kas nav vecāks par 72 stundām.

Šos dokumentus franču un angļu valodā var lejupielādēt Francijas Iekšlietu ministrijas tīmekļvietnē.

Sīkāka informācija par iebraukšanas noteikumiem Francijā pieejama šeit.

Vispārīga informācija

No 2020. gada 15. decembra atcelta prasība par apliecinājuma uzrādīšanu, ja jāpārvietojas komandantstundas laikā.

Francijas atbildīgās iestādes pieņēmušas lēmumu nepagarināt atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti. Turpmāk, veicot kravu pārvadājumus Francijā, jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības.

Francijā atļauti pārvadājumi vienlaicīgi diviem (bet ne trīs) transportlīdzekļu vadītājiem. Starp autovadītājiem jāietur vismaz viena metra distance.

Autopārvadātājiem nav pienākuma no klienta saņemt deklarāciju, kas apliecina, ka viņu (autopārvadātāju) darbu nevar atlikt.

Aktuālā informācija angļu valodā par plānotajiem satiksmes ierobežojumiem Monblāna tunelī pieejama šeit.

 

Papildināts 21.05.2021.

Grieķija: detalizēta informācija par Grieķijā ieviestiem ierobežojumiem pieejama šeit: https://covid19.gov.gr/covid-map.

Grieķija nav pievienojusies ES “luksoforu gaismu” sistēmai, tādejādi Grieķijā ieviesta nacionālā klasifikācijas sistēma.

 • Latvijas valstspiederīgajiem ieceļošana Grieķijā ir atļauta. Karantīna vai pašizolācija nav jāievēro.
 • Visiem ceļotājiem pirms ieceļošanas Grieķijā un izceļošanas no tās jāaizpilda elektroniskā  ieceļošanas veidlapa “Passenger Location Form – PLF”, kuru jāaizpilda vismaz 24 stundas pirms ceļojuma. Veidlapai jābūt izdrukātai vai pieejamai mobilajā ierīcē. Uz ģimeni var izpildīt vienu PLF formu.
 • Ja parsona ir saņēmusi pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19 un kopš pēdējās vakcinācijas devas saņemšanas ir pagājušas 14 dienas, tad uzrādot vakcināciju apstiprinošu dokumentu (informācijai jābūt angļu valodā), persona ir atbrīvota no prasības uzrādīt negatīva Covid-19 testa rezultātu. Ja persona nav saņēmusi vakcināciju pret Covid-19, personai ir jāuzrāda negatīvs PCR tests, kas ir veikts 72 stundas pirms ierašanās. No testa prasības ir atbrīvoti bērni līdz piecu gadu vecumam.
 • Negatīvs tests nav jāuzrāda personām, kuras pēdējo deviņu mēnešu periodā ir pārslimojušas Covid-19, un var to apliecināt ar oficiālas valsts institūcijas vai sertificētas laboratorijas dokumentu.
 • no plkst.23.00 līdz 5.00 ieviesta komandantstunda;
 • sejas maskas lietošana obligāta telpās un arī ārpus telpām;

Starptautiskie kravu pārvadājumi netiek ierobežoti.

Veicot kravu pārvadājumus:

 • pirms iebraukšanas Grieķijā autovadītājiem jāaizpilda lokācijas forma;
 • transportlīdzeklī jāatrodas pārvadājumu apliecinošam dokumentam (CMR pavadzīmei);
 • veicot pārvadājumus Grieķijā, transportlīdzekļa autovadītājam jāuzrāda Eiropas Komisijas izstrādāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka formu”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

Atbildīgie dienesti sniedz informāciju par rīcību gadījumos, ja ceļojuma laikā parādās elpceļu infekcijas simptomi (nekavējoties jāsazinās ar Nacionālās sabiedrības veselības organizācijas (EODY) Operāciju centru).

28. maijā Grieķijas atbildīgā institūcija informēja, ka atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 2020. gada 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Grieķijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

Grieķijas robežšķērsošanas punkti

No 2021. gada 1. marta Grieķija pastiprina robežkontroles pasākumus, lai mazinātu Covid-19 izplatību.

Atļauti pasažieru pārvadājumi un ieceļošana tūrisma nolūkā. Sīkāka informācija pieejama www.travel.gov.gr.

Informācija par robežšķērsošanas punktu darbību:

 • Kakavia (GR-ALB) – atvērts gan pasažieriem, gan kravu pārvadātājiem no plkst.7.00 līdz 19.00. Diennaktī robežu atļauts šķērsot 400 privātpersonām (ierobežojumi neattiecas uz kravu pārvadātājiem). Kravas transportlīdzekļu vadītājiem izlases kārtā tiek veikti Covid-19 eksprestesti. Pozitīva rezultāta gadījumā ieceļošana Grieķijā tiek liegta;
 • Kristalopigi (GR-ALB) – uz nenoteiktu laiku slēgts visa veida transportam;
 • Kipi (GR–TUR) – atvērts kravu pārvadājumiem no plkst.7.00 līdz plkst.23.00;
 • Exohi (GR–BUL) – atvērts kravu pārvadājumiem no plkst.7.00 līdz plkst.23.00;
 • Nimfea (GR–BUL) – atvērts kravu pārvadājumiem no plkst.7.00 līdz plkst.23.00;
 • Evzoni (GR-MD) – atvērts gan pasažieriem, gan kravu pārvadātājiem no plkst.7.00 līdz plkst.23.00. Diennaktī robežu atļauts šķērsot 400 privātpersonām (ierobežojume neattiecas uz kravu pārvadātājiem). Kravas transportlīdzekļu vadītājiem izlases kārtā tiek veikti Covid-19 eksprestesti. Pozitīva rezultāta gadījumā ieceļošana Grieķijā tiek liegta;
 • Promachona (GR–BUL) – strādā 24/7 režīmā. Atļauta ieceļošana visām personām;
 • Patras ostā visām personām, kuras ieceļo no Itālijas tiek veikts Covid-19 eksprestests, atļauta privātpersonu ieceļošana;
 • Igoumenitsa ostā visām personām, kuras ieceļo no Itālijas tiek veikts Covid-19 eksprestests, atļauta privātpersonu ieceļošana;
 • Corfu ostā visām personām, kuras ieceļo no Itālijas tiek veikts Covid-19 eksprestests, atļauta privātpersonu ieceļošana.

Sejas masku lietošana obligāta visās sabiedriskās iekštelpās un ārtelpās.

 

Papildināts 10.06.2021.

Gruzija: no 2021. gada 1. jūnija atvērtas sauszemes robežas ārvalstnieku ieceļošanai. Pilnībā vakcinētām personā ieceļošana bez ierobežojumiem. Nevakcinētiem iebraucējiem jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests rezultāts.  Testam jābūt veiktam ne ātrāk kā 72 stundām pirms ieceļošanas valstī. Personām, kuras ieceļošanai izmanto aviosatiksmi, jāuzrāda negatīvs Covid-19 testa rezultāts (ne vecāks par 72 stundām), kā par saviem līdzekļiem jāveic atkārtots tests trīs dienu laikā pēc ieceļošanas. Ieceļošana atļauta visām pilnībā vakcinētā personām.

No plkst.23.00 līdz 5.00 ir spēkā komandantstunda. Atrašanās ārpus apmešanās vietas vai pārvietošanās pa ielām šajā laikā ir aizliegta.

Saskaņā ar Gruzijas valdības lēmumu ārvalstu tūristiem, kuri ierodas Gruzijā, ir jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests (PCR), kas veikts ne vēlāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas Gruzijā. Trešajā dienā pēc ieceļošanas Gruzijā personai ir jāveic atkārtots PCR tests uz vietas kādā no Gruzijas klīnikām. Testa izmaksas jāsedz no personīgajiem līdzekļiem. Ja personai nav PCR testa, viņai ir jādodas astoņnu dienu karantīnā Gruzijas iestāžu ierādītā viesnīcā un ar to saistītās izmaksas ir jāsedz no personīgajiem līdzekļiem.

Persona ir atbrīvota no prasības uzrādīt PCR testu un veikt to atkārtoti trešajā dienā pēc ieceļošanas. Ja persona var uzrādīt potēšanas pasi par pilna Covid-19 vakcinācijas kursa saņemšanu. Sertifikātam ir jābūt angļu valodā. Ja šis dokuments ir jebkurā citā valodā, tam ir jābūt tulkotam uz angļu valodu un tulkojumam notariāli apliecinātam.

Ieceļot Gruzijā ir atļauts visu ES dalībvalstu pilsoņiem, ievērojot augstākminētos nosacījumus un izmantojot tikai aviosatiksmi. Ja ieceļo valstī izmantojot sauszemes ceļus, ir jādodas astoņu dienu karantīnā Gruzijas iestāžu ierādītā viesnīcā un ar to saistītās izmaksas ir jāsedz no personīgajiem līdzekļiem.

Pirms ceļošanas uz Gruziju ir jāaizpilda elektroniska veidlapa, kurā jānorāda sava kontaktinformācija, apmešanās vieta, informācija par savu ceļošanas vēsturi un citas ziņas. Veidlapa jāiesniedz elektroniski un nav jāizdrukā.  Visām personām pie ieceļošanas Gruzijā tiks veikta ķermeņa temperatūras kontrole.

Joprojām pastāv aizliegums vienkopus pulcēties vairāk par 10 personām. Uzturoties sabiedriskās vietās, tostarp uz ielas, jālieto mutes un deguna aizsegs.

Iepriekš ziņojām, ka Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanas nolūkā Gruzija ir pieņēmusi pasākumus, kas paredz, ka visiem ārvalstu autopārvadātājiem jāpamet Gruzijas teritorija:

 • 24 stundu laikā, braucot uz Azerbaidžānu;
 • 48 stundu laikā, braucot uz Krieviju;
 • 7 dienu laikā, pārvietojoties ar prāmi;
 • 96 stundu laikā, iebraucot ar kravu, bet izbraucot bez kravas, kā arī iebraucot bez kravas, bet izbraucot ar kravu;
 • 7 dienas laikā, ja transportlīdzeklis gan iebrauc, gan izbrauc ar kravu.

Autovadītājiem, kuri Gruzijā uzturas ilgāk par 72 stundām, jāveic Covid-19 tests. Veselības pārbaudes veic Gruzijas atbildīgās personas. Autovadītāji ar Covid-19 saslimšanas simptomiem netiks ielaisti valstī 12 dienas.

Sods par noteikumu neievērošanu – 2 000 GEL jeb aptuveni 550 EUR.

 

Papildināts 31.05.2021.

Horvātija: aizliegums ārvalstniekiem ieceļot Horvātijā pagarināts līdz 2021. gada 15. jūnijam. Ceļotājiem (neatkarīgi no valsts pilsonības), kuri ieceļo no ES dalībvalstīm vai Šengenas valstīm, kuras klasificējamas kā "zaļās", tiek atļauts iebraukt Horvātijā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā pirms Covid-19 pandēmijas.

Ieceļojot Horvātijā no valstīm, kuras ir iezīmētas ar sarkanu vai oranžu, ir jāuzrāda viens no zemāk minētajiem dokumentiem:

 • negatīvs Covid-19 PCR vai ātrā antigēnu testa apliecinājums, kas ir veikts pēdējo 48 stundu laikā (no uztriepes ņemšanas brīža līdz ierašanās brīdim robežšķērsošanas vietā). Ja tiek uzrādīts ātrais antigēnu tests un paredzētais uzturēšanās laiks valstī ir ilgāks par 10 dienām, tad atkārtots tests jāveic pēc 10 dienām;
 • vakcinācijas sertifikāts personai, kura saņēmusi otru Covid-19 vakcīnas devu vairāk nekā 14 dienas iepriekš. Vienas devas vakcīnas saņemšanas gadījumā jāuzrāda sertifikāts par vienas devas saņemšanu, ja deva saņemta vairāk nekā 14 dienas pirms valsts robežas šķērsošanas;
 • sertifikāts, kas apliecina, ka sertifikāta turētājs ir izveseļojies no Sars-Cov-2 vīrusa infekcijas pēc iepriekš saņemta pozitīva PCR vai ātra antigēna testa rezultāta, kas ir derīgs ne agrāk kā 11. dienā pēc pozitīvā testa saņemšanas dienas un ne vēlāk kā 180. dienā no pirmā pozitīvā testa dienas;
 • vai veic PCR vai ātro antigēnu testu uzreiz pēc ierašanās Horvātijā (par personīgajiem līdzekļiem) un dodas pašizolācijā līdz negatīva testa rezultāta saņemšanai. Ja nav iespējams veikt testu, nekavējoties jādodas pašizolācijā uz 10 dienām.

Detalizētāka informācija par ieceļošanas nosacījumiem un izņēmumiem ir pieejama Horvātijas Iekšlietu ministrijas tīmekļvietnē.

Lai paātrinātu robežas šķērsošanas procedūras, Horvātijas robežsardze ārvalstniekiem iesaka iepriekš aizpildīt ieceļošanas pieteikumu internetā https://entercroatia.mup.hr/Edit.

Aktuālā Horvātijas iestāžu informācija par Covid-19 ir atrodama https://mup.gov.hr/uzg-covid/english/286212. Rekomendācijas un ieteikumus ieceļotājiem Horvātijā var atrast šeit.  Horvātijas Sabiedrības veselības institūta noteiktie ierobežojumi un rekomendācijas atrodami šeit: https://vlada.gov.hr/coronavirus-protection-measures/28950#recommendations

Personu sarakstu, kuras atbrīvotas no testa veikšanas, angļu valodā var apskatīt šeit.

Personu tranzīts netiek ierobežots pie nosacījuma, ka 12 stundu laikā pēc iebraukšanas persona izbrauc no Horvātijas.

Lai paātrinātu robežas šķērsošanas procedūras, Horvātijas robežsardze ārvalstniekiem iesaka laikus aizpildīt ieceļošanas pieteikumu internetā: https://entercroatia.mup.hr/.

Transporta sektora darbinieku kustība netiek ierobežota un Covid-19 tests nav jāveic.

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 2020. gada 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Horvātijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

 

Papildināts 31.05.2021.

Igaunija: atvērtas Latvijas, Igaunijas, Lietuvas iekšējās robežas.

Ieceļotājiem Igaunijā no augsta riska valstīm (14 dienu kumulatīvais inficēšanās rādītājs ir lielāks par 150 uz 100 tūkstošiem) ir nepieciešams ievērot 10 dienu pašizolāciju. Personām, kuras Igaunijā ieceļo no Latvijas, Lietuvas vai Somijas, obligāti jāpavada 10 dienas pašizolācijā. Ja persona ieradusies Igaunijā no minētajām valstīm darba, studiju vai ģimenes apsvērumu dēļ, tad var pārtraukt pašizolācijas periodu, lai atgrieztos mājās.

No 2021. gada 3. maija stājas spēkā izņēmums attiecībā uz ieceļošanu no Latvijas saistībā ar darbu un izglītības iegūšanu, ja robeža tiek šķērsota vismaz divas reizes nedēļā. Noteikumi paredz, ka bez pašizolācijas prasības ievērošanas Igaunijā drīkstēs ierasties, lai strādātu un iegūtu izglītību, ja persona būs veikusi vienu PCR testu nedēļā vai arī personas rīcībā būs atzinums, ka tā nav infekcioza.

 • Visiem ieceļotājiem, izņemot tos, kuri valsti šķērso tranzītā, ir jāaizpilda ieceļotāju anketa –  jānorāda kontaktinformāciju un informāciju par valsti, no kuras ieceļo. Anketu nepieciešams aizpildīt 24 stundu laikā pirms ieceļošanas valstī. 
 • Ir jāuzrāda negatīvs Covid-19 PCR testa apliecinājums, kas ir veikts ne agrāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas valstī; bērniem līdz 12 gadu vecumam tests nav jāveic.
 • Testu ir iespējams veikt arī ierodoties Igaunijā – nepieciešams uzturēties pašizolācijā, kamēr tiek gaidīts testa rezultāts.
 • Gadījumos, ja Igauniju šķērso valsti tranzītā, Covid-19 tests nav jāveic.

Izņēmumi par Covid-19 testa apleicinājuma uzrādīšanas ir attiecināmi uz Valkā un Valgā deklarēto iedzīvotāju bez Covid-19 simptomiem pārvietošanos abu pilsētu administratīvo teritoriju robežās. Izņēmums Valkas un Valgas gadījumā ir spēkā neatkarīgi no 14 dienu kumulatīvā Covid-19 inficēšanās rādītāja.

Saīsināt pašizolācijas periodu (attiecas uz personām, kuras ierodas Igaunijā no Eiropas u.c. reģioniem, izņemot trešo valstu personas, kuras ierodas Igaunijā, lai strādātu vai iegūtu izglītību) ir iespējams šādos veidos:

 • 72 stundu laikā pirms ieceļošanas Igaunijā ir veikts Covid-19 tests, kura rezultāts ir negatīvs. Otro testu ir iespējams veikt ne ātrāk kā sestajā dienā pēc ierašanās valstī – ja otrā testa rezultāts ir negatīvs, tad pašizolāciju var pārtraukt;
 • ja tests nav veikts iepriekš, tad testu var veikt, ierodoties Igaunijā kādā no testēšanās punktiem. Otro testu ir iespējams veikt ne ātrāk kā sestajā dienā pēc ierašanās valstī – ja otrā testa rezultāts ir negatīvs, tad pašizolāciju var pārtraukt.

Telefona numurs otrā testa pieteikšanai: +372 678 0000. 

No 1. februāra pašizolācija nav jāievēro ieceļotājiem, tai skaitā no trešajām valstīm, kuri:

 • pēdējo sešu mēnešu laikā ir pārslimojuši Covid-19 un ir atzīti par veseliem;
 • ne vairāk kā pirms sešiem mēnešiem ir saņēmuši Covid-19 vakcīnu.

Igaunijā atļauts iebraukt vairāku Šengenas zonas zema epidēmijas riska valstu pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem (valstu saraksts tiek aktualizēts katru piektdienu šajā tīmekļa vietne: https://vm.ee/en/information-countries-and-quarantine-requirements-passengers). Personas, kuras ierodas Igaunijā no ES/EEZ valstīm ārpus šī saraksta, nepieciešams 10 dienas pavadīt pašizolācijā.

Informācija par nepieciešamajiem dokumentiem, kas apliecina Covid-19 pārslimošanu vai vakcinācijas saņemšanu, var skatīt šeit.

Aktuālāko informāciju par Covid-19 nosacījumiem pieejama:

Asimpromātiski kravas un pasažieru pārvadājumu darbinieki, kuri tiešā veidā iesaistīti starptautisku pārvadājumu veikšanā, ir atbrīvoti no pašizolācijas un negatīva Covid-19 testa uzrādīšanas prasībām. Prasība par ieceļošanas anketas aizpildīšanu netiek attiecināta uz transporta sektora darbiniekiem, kuri pārvietojas tranzītā (ne ilgāk kā 72 stundas) vai ierodas Igaunijā darba pienākumu veikšanai.

Veicot starptautiskus pārvadājumus, transportlīdzekļa autovadītāju vēlams nodrošināt ar Eiropas Komisijas izstrādāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka formu”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

 

Papildināts 07.05.2021.

Īrija: no 2020. gada 9. novembra plkst. 00.00 Īrija oficiāli pievienojās ES “luksoforu gaismu” sistēmai ceļošanai no ES/EEZ un Apvienotās karalistes valstīm. Ņemot vērā pašreizējo epidemioloģisko situāciju ES/EEZ valstīs, Īrija iesaka “ievērot augstu piesardzības līmeni”, ceļojot uz šīm valstīm.

Saskaņā ar Īrijas Valdības lēmumu ir pieļaujami tikai būtiski starptautiskie braucieni (piemēram, neatliekamu medicīnisku iemeslu dēļ, nopietnu ģimenes vai profesionālās darbības iemeslu dēļ), un ceļotājam jāspēj pamatot brauciena nepieciešamību. Šīs prasības, kas ir attiecināmas uz Īrijas rezidentiem, izpildi uzraudzīs Īrijas policija (Garda), palielinot policijas kontrolpunktu skaitu arī pie lidostām un ostām. Par došanos ārpus valsts bez būtiska iemesla un līdz ar to arī par piecu kilometru pārvietošanās ierobežojuma pārkāpšanu personai varēs piemērot naudas sodu.

No 2021. gada 16. janvāra visām personām (arī Īrijas rezidentiem), ieceļojot Īrijā, ir jāuzrāda negatīvs Covid-19 RT-PCR (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction) tests, kas veikts 72 stundu laikā pirms ieceļošanas valstī. Šī testa prasība ieceļošanai Īrijā neattiecas uz bērniem, kuri ir jaunāki par septiņiem gadiem. Par minētās prasības neievērošanu, ja persona pēc Īrijas atbildīgo iestāžu pieprasījuma nevarēs uzrādīt apliecinājumu par negatīvu RT-PCR testu, var piemērot naudas sodu līdz 2500 EUR vai cietumsodu līdz sešiem mēnešiem. Detalizēta informācija angļu valodā par ceļotāju kategorijām, kurām prasība uzrādīt apliecinājumu par negatīvu Covid-19 RT-PCR testu netiek piemērota, pieejama šeit.

26. martā plkst.4.00 saskaņā ar Īrijas valdības lēmumu stājas spēkā stingrāki ieceļošanas ierobežojumi, tai skaitā obligātā 14 dienu karantīna viesnīcā, personām, kuras ieceļo Īrijā no valstīm ar augstu Covid-19 saslimstības risku vai ir šķērsojušas minētās valstis tranzītā, kā arī personām, kuras ir ieceļojušas Īrijā no ārvalstīm bez negatīva Covid-19 RT-PCR testa.

No negatīva Covid-19 testa uzrādīšanas prasības atbrīvoti sekojoši starptautiskā transporta sektora darbinieki:

 • aviācijas nozarē;
 • jūras pārvadājumu nozarē;
 • autopārvadājumu nozarē.

Kravu pārvadājukmi netiek ierobežoti.

Ikvienam, ierodoties Īrijā, vēl arvien ir jāaizpilda pasažieru lokācijas forma (Public Health Passenger Locator Form).

Aktuālā Īrijas iestāžu informācija par Covid-19 un ar to saistītajiem ierobežojumiem valstī ir atrodama:

Sīkāka informācija par Covid-19 testu veikšanas iespējām Īrijā pieejama https://wiki.unece.org/display/CTRBSBC/Ireland?preview=/101548449/117509924/20210201-faq-covid-19-testing-hauliers-v4.pdf.

Īrijā spēkā likums, kas paredz obligātu sejas masku valkāšanu sabiedriskajā transportā un iekštelpās (piemēram, veikalos), kur nav iespējams nodrošināt divu metru sociālo distancēšanos. Par šo noteikumu neievērošanu var tikt piemērots naudas sods līdz 2500 eiro un / vai brīvības atņemšana līdz sešiem mēnešiem.

 

Papildināts 21.05.2021.

Itālija: Itālijā ir pieņemta sava nacionālā riska zonu klasifikācija. Tādējādi ceļošanas ierobežojumi šeit nebalstās uz kopējo “ES satiksmes luksofora” karti.

Detalizēta informācija ar iebraukšanas nosacījumiem Itālijā pieejama https://infocovid.viaggiaresicuri.it/.

No 2021. gada 16. maija līdz 30. jūlijam personām, kuras ieceļo Itālijā no Eiropas Savienības, Šengenas līguma valstīs, Lielbritānijas, Ziemeļīrijas, Izraēlas, Andoras un Monako, ir jāuzrāda:  

 • aizpildīta un izdrukāta anketa, kuru pirms ieceļošanas ir jāiesniedz avio pārvadātājam vai atbildīgo dienestu darbiniekiem, kurš personu aptur pārbaudei;
 • “Zaļais sertifikāts”, kas apliecina negatīvu antigēnu vai molekulārā Covid-19 testa rezultātu (ne vecāks kā 48 stundas);
 • personām, kuras ieceļojot nevar uzrādīt “zaļo sertifikātu”, ir pienākums ievērot 10 dienu pašizolāciju, informēt par ierašanos Itālijā reģionālo ASL veselības uzraudzības iestādi un pēc 10 dienu pašizolācijas veikt atkārtotu antigēnu vai molekulāro Covid-19 testu.

Izņēmumi no “zaļā sertifikāta” uzrādīšanas, ieceļojot (pie nosacījuma, ka personai nav Covid-19 saslimšanas simptomi):

 • jebkura pārvadātāja – avio, jūras, dzelzceļa vai sauszemes transporta – apkalpes locekļiem;
 • preču pārvadātājiem;
 • personām, kuras ceļo uz / no Vatikāna, Sanmarīno;
 • personām, kuras ieceļo un uzturas Itālijā ne ilgāk par 120 stundām neatliekamu darba, veselības vai citu ārkārtas vajadzību dēļ;
 • personām, kuras ieceļo Itālijā tranzīta nolūkos ar privātu transportlīdzekli uz laika posmu, kas nepārsniedz 36 stundas;
 • pierobežu darbiniekiem, kuri pārvietojas uz / no dzīvesvietas vai darbavietas;
 • uzņēmumu darbiniekiem, kuru uzņēmumu juridiskā adrese ir Itālijā un kuri izceļo darba nepieciešamību dēļ, uzturoties ārzemēs ne ilgāk kā 120 stundas;
 • diplomātisko pārstāvniecību, starptautisko organizāciju, policijas, armijas u.c. darbiniekiem, kuri ieceļo Itālijā  darba pienākumu dēļ;
 • skolēniem un studentiem, kuri apmeklē studiju kursus ārpus savas dzīvesvietas katru dienu vai atgriežas tajā vismaz katru nedēļu.

Informāciju par testa veikšanas iespējām var iegūt, zvanot Itālijas Veselības ministrijas uzziņu tālruņiem:

 • zvaniem no ārvalstīm: +39 0232008345; +39 0283905385;
 • zvaniem Itālijā: 1500

Ieceļošana no trešajām valstīm:

 • personām, kuras ieceļo (arī tranzītā) Itālijā no D un E grupas valstīm, ir jāuzrāda Covid-19 testa rezultāts (ne vecāks kā 72 stundas), ir jāievēro 10 dienu pašizolācija un jāveic atkārtots Covid-19 tests pēc 10 dienu pašizolācijas pabeigšanas;
 • uz personām, kuras no 29. aprīļa līdz 30. maijam ir uzturējušās (arī ceļojot tranzītā) Indijā, Šrilankā vai Bangladešā, attiecas papildu ierobežojošie pasākumi.

Ar ieceļošanas nosacījumiem ir iespējams iepazīties šeit (angļu valodā).

Uzturēšanās un pārvietošanās ierobežojumi Itālijas iekšzemē:

Itālijā no 2021. gada 19. maija līdz 6. jūnijam laikā no plkst.23.00 līdz 5.00 un no 7. jūnija līdz 20. jūnijam laikā no plkst.24.00 līdz 5.00 noteikta komandantstunda.

Komandantstunda nav jāievēro baltās krāsas reģionos, dzeltenās krāsas reģionos no 21. jūnija komandantstunda tiek atcelta. Komandantstundas laikā atļauts pārvietoties tikai darba, veselības, neatliekamu situāciju gadījumos vai lai atgrieztos dzīvesvietā, aizpildot veidlapu.

Precīzu reģionu krāsu sadalījumu un tajos noteiktos ierobežojumus var skatīt šeit.

Starp baltās un dzeltenās krāsas reģioniem ir atļauta brīva pārvietošanās. Vairāk informācija pieejama šeit.

Starp oranžās un sarkanās krāsas reģioniem pārvietošanās ir atļauta tikai darba, veselības vai citas ārkārtas nepieciešamības dēļ vai lai atgrieztos dzīvesvietā. Tas ir atļauts arī personām, kuras var uzrādīt nacionālo zaļo sertifikātu vai Eiropas digitālo zaļo sertifikātu*. Vairāk informācijas pieejama šeit.

*Digitālais zaļais sertifikāts ir ES līmeņa apliecinājums par:

 • veiktu vakcināciju pret Covid-19 (izsniedz vakcinācijas iestāde, tas ir derīgs sešus mēnešus, skaitot no vakcinācijas cikla pabeigšanas datuma);
 • izslimošanu ar Covid-19 (izsniedz slimnīca vai ģimenes ārsts, tas ir derīgs sešus mēnešus, skaitot no izveseļošanās datuma);
 • negatīvu Covid-19 molekulārā vai antigēnu testa rezultātu (izsniedz iestāde, kurā tika veikts tests, tas ir derīgs 48 stundas no testa veikšanas laika).

Spēkā paliek sejas masku obligāta lietošana gan iekštelpās, gan ārtelpās – izņemot izolētas vietas, kurās nav ilgstoša citu personu klātbūtne, sporta aktivitāšu laikā, bērniem līdz sešu gadu vecumam vai invalīdiem; obligāta drošas distancēšanās un sanitāro higiēnas normu ievērošana, noteikts pulcēšanās aizliegums.

Personālam, kas iesaistīts starptautiskos pārvadājumos jāaizpilda pašdeklarācijas anketa un iebraukšanas brīdī pārvadātājam jāsazinās ar robežšķērsošanas vietas kompetentās veselības aprūpes iestādes profilakses nodaļu ("Provinces ASL”).

ASL kontaktinformācija, atbilstoši ieceļošanas reģionam:

 • Brennero–ASL Alto Adige

Tālrunis: 0471/909202

Informācija par autovadītāju jāsūta uz: coronavirus@sabes.it;

 • Ventimiglia–ASL Imperia

Tālrunis: 0184/536683

Informācija par autovadītāju jāsūta uz: d.franco@asl1.liguria.it;

 • Frejus–ASL Torino3

Tālrunis: 011/9551752

Informācija par autovadītāju jāsūta uz: nsuma@aslto3.piemonte.it;

 • Tarvisio (UD)–ASL Medio Friuli

Tālrunis:  0432/553264

Informācija par autovadītāju jāsūta uz: infettive.profilassi@asugi.sanita.fvg.it;

 • Trieste–ASL Trieste

Tālrunis: 040/3997490

Informācija par autovadītāju jāsūta uz: profilassi.dip@asugi.sanita.fvg.it;

 • Gorizia–ASL Gorizia

Tālrunis: 0481/592876

Informācija par autovadītāju jāsūta uz: infettive.profilassi@asugi.sanita.fvg.it;

 • Monte Bianco–ASL Valle d’Aosta

Informācija par autovadītāju jāsūta uz: igiene.pubblica@ausl.vda.it;

 • Valico di Brogeda–ASL Insubria (Como)

Tālrunis: 031/370111

Informācija par autovadītāju jāsūta uz: aianim@ats-insubria.it / uocpsal.co@ats-insubria.it;

 • Passo del Sempione–ASL Verbano-Cusio-Ossola

Informācija par autovadītāju jāsūta uz: sisp.vb@aslvco.it.

Aktuālā informācija angļu valodā par plānotajiem satiksmes ierobežojumiem Monblāna tunelī pieejama šeit.

 

Papildināts 07.05.2021.

Kazahstāna: 2020. gada 4. decembrī stājas spēkā valsts sanitārā ārsta lēmums Nr.65; ar to tiek grozīts 2020. gada 23. oktobra valsts sanitārā ārsta lēmums Nr.59 “Par stingrākiem pasākumiem koronavīrusa infekcijas izplatības novēršanai Kazahstānas Republikas robežkontroles punktos”.

Lēmums paredz, ka:

 • autovadītājiem, kas tranzītā šķērsojot Kazahstānas teritoriju, pirms iebraukšanas valstī tiek veikta ķermeņa temperatūras kontrole, kā arī jāaizpilda lēmuma Nr.59 4. pielikumā esošā anketa;
 • ar atbilstošu autovadītāja apliecību, veicot divpusējos (transportlīdzekļa ekipāža sastāv no ne vairāk kā diviem autovadītāji) pārvadājumus, jāuzrāda negatīvs Covid-19 testa rezultāts (kas nav vecāks par 72 stundām), tiek veikta ķermeņa temperatūras kontrole, kā arī jāaizpilda lēmuma 4. pielikumā esošā anketa. Covid-19 PCR tests uz robežas tiek veikts tikai Kazahstānas pilsoņiem;
 • ārvalstu pilsoņi, kuri nevar uzrādīt derīgu negatīva Covid-19 testa rezultātu, var tikt neielaisti Kazahstānā.

Kazahstānā stājās spēkā grozījumi normatīvajos aktos, nosakot, ka līdz 2021. gada 31. decembrim tiek pagarināts periods, kurā 54 valstu, tai skaitā Latvijas Republikas, valstspiederīgajām personām tiek atcelts bezvīzu režīms.

Tiek ierobežota robežšķērsošana ārvalstniekiem, kuriem ir uzturēšanās atļaujas Kazahstānā un kuri izceļo no Kazahstānas. Noteikumi atļauj šķērsot Kazahstānas robežu tikai vienu reizi 90 dienu periodā. Pēc izbraukšanas no Kazahstānas Republikas persona (uzturēšanās atļaujas turētājs) drīkst atgriezties Kazahstānā tikai pēc 90 dienām.

Kazahstānā sspēkā Rīkojums No. 28, nosakot, ka Kazahstānas atbildīgajām iestādēm telefoniski jākontrolē ārvalstu kravu transportlīdzekļu vadītāju veselības stāvoklis gadījumos, kad autovadītājs pārvadājumu veicis Kazahstānas teritorijā. Lūdzam ņemt vērā iepriekš minēto un atbildēt uz Kazahstānas atbildīgo iestāžu telefoniski uzdotajiem jautājumiem par veselības stāvokli.

Kazahstānas atbildīgās iestādes sagatavojušas vadlīnijas angļu un krievu valodā transportlīdzekļu vadītājiem par veicamajiem profilakses pasākumiem saistībā ar Covid-19 izplatību. 

Starptautiskiem pārvadājumiem atvērto un slēgto robežkontroles punktu saraksts.

Aktuālā informācija par karantīnas nosacījumiem Kazahstānas apgabalos un pilsētās pieejama: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34591808#pos=20;-60.

Covid-19 pandēmijas ierobežošanai, iebraucot Karagandas apgabalā, personai ir jābūt reģistrētai un jāsaņem attiecīgā atļauja no elektroniskās vietnes www.propusk.kz.

Informatīvie uzziņas tālruņi Kazahstānā pieejami šeit.

 

Papildināts 14.01.2021.

Kirgizstāna: no 2020. gada 25. septembra, ieceļojot Kirgizstānā, jāuzrāda negatīvs Covid-19 testa rezultāts, kas veikts ne vēlāk kā 72 stundas pirms ierašanās valstī. Ceļotājiem, kuri nespēs uzrādīt derīgu Covid-19 testa rezultātu, tiks liegta iebraukšana Kirgizstānā. Atkarībā no ceļojuma ilguma un / vai simptomiem pasažieriem pēc ierašanās var tikt pieprasīts veikt vēl vienu (atkārtotu) Covid-19 testu. Covid-19 testus Kirgizstānā var veikt “Bonetsky laboratorijā”. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar laboratoriju. “Bonetsky laboratorija”, www.intelmed.kg, tālrunis: (312) 316074, 316333.

Ieceļošanas ierobežojumi neattiecas uz:

 • ārvalstniekiem, kuri pastāvīgi ar uzturēšanās atļaujām dzīvo Kirgizstānā;
 • personām, kurām ir derīga Kirgizstānas darba vīza;
 • ārvalstniekiem – Kirgizstānas pilsoņu ģimenes locekļiem (laulātais, vecāks, bērns vai mazbērns), kuri var dokumentāli pierādīt radniecību (tikai dokumentu oriģināli, bez kopijām);
 • universitātes studenti (ar vīzām un apliecinājumu par uzņemšanu mācību iestādē – uzrādot dokumentu orģinālu).

Papildus noteiktas prasības transportlīdzekļa autovadītāja tālrunī uzstādīt aplikāciju “Stop Covid-19” mobilo aplikāciju, kā arī transportlīdzekļa eskortēšana līdz izkraušanas vietai. Autovadītājam pirms iebraukšanas Kirgizstānā jāaizpilda anketa, kurā tiek norādītas visas apstāšanās vietas.

Kirgizstānas ekonomikas ministrija izplatījusi informatīvu materiālu krievu valodā par veiktajiem pasākumiem kravu pārvadājumu jomā Covid-19 izplatības laikā.

Materiālā ietverta informācija par robežkontroles punktu darbību izvirzītajām prasībām to šķērsošanai u.c.

 

Papildināts 26.04.2021.

Kosova: lai ierobežotu Covid-19 izplatību, Kosovā pieņemti atsevišķi drošības pasākumi. Slēgtas sauszemes robežas, aviosatiksme, ierobežota pārvietošanās. Ieceļošana valstī tiks atteikta, ja vien persona tur nedzīvo vai nestrādā.

iekšpolitiskās situācijas dēļ Kosovā, īpaši valsts galvaspilsētā Prištinā (Priština), iespējamas demonstrācijas. Vietām valstī saglabājušās kājnieku mīnas un nesprāguši lādiņi.

Autobraucējiem tiek rekomendēts būt uzmanīgiem, jo atsevišķos Kosovas reģionos ir bīstama satiksme, kā arī dažu ceļu tehniskais stāvoklis, īpaši kalnu rajonos, var apdraudēt braucēju drošību.

Serbijas varasiestādes aizliedz personām valstī ieceļot no Kosovas, ja vien ceļojums nav uzsākts Serbijā. Aicinām izvairīties no robežu šķērsošanas punktiem Zubin Potok un Leposavič (Vārti 1 un 31).

Lai iegūtu papildus informāciju, aicinām sazināties ar Kosovas vēstniecību Zviedrijā.

 

Papildināts 07.05.2021.

Krievija: 27. martā stājas spēkā Rīkojums No. 763-p, nosakot, ka no 2020. gada 30. marta uz laiku ierobežota kustība Krievijas Federācijas robežkontroles un jauktajos robežkontroles punktos autotransportam, dzelzceļa satiksmei, gājējiem, upju transportam. Slēgta arī Krievijas un Baltkrievijas robežu sauszemes daļa.

Augstāk minētie ierobežojumi nav attiecināmi uz starptautisko kravu pārvadājumos iesaistītiem autovadītājiem (Rīkojuma No. 635-p 2. paragrāfs).

25. martā stājas spēkā Rīkojums No. 730-p, ar kuru groza Rīkojumu No. 635-p, nosakot izņēmumus ārvalstu pilsoņu iebraukšanai Krievijas Federācijā.

Starptautisko autopārvadājumu veicējiem jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi (cimdi, sejas maskas).

29. aprīlī Krievijas valdība ar Rīkojumu Nr. 1170 pagarināja robežu slēgšanas periodu uz nenoteiktu laiku. Tādējādi Krievijas robeža (tostarp ar Baltkrieviju) būs slēgta līdz brīdim, kad epidemioloģiskā situācija valstī būs normalizējusies. Uz starptautiskajiem kravu pārvadājumiem šie noteikumi neattiecas.

Informācija par braukšanas ierobežojumiem Krievijā 2021. gadā pieejama šeit.

Informācija par jauno kravas transportlīdzekļu iebraukšanas kārtību un kustības izmaiņām Maskavā un uz Maskavas apvedceļa (MKAD) pieejama šeit.

 

Papildināts 21.05.2021.

Lielbritānija: no 2021. gada 17. maija Lielbritānija ievieš jaunus ceļošanas nosacījumus – luksoforu sistēmu” saskaņā ar kuriem visas valstis un to ieceļošanas nosacījumi tiek iedalīti trīs kategorijās: sarkanajā, dzeltenajā un zaļajā. Šī sistēma aizstāj līdzšinējo aizliegumu doties nebūtiskos ceļojumos. Šobrīd Latvija ir iekļauta dzeltenajā sarakstā. Saraksti tiek pārskatīti ik pa trīs nedēļām. Informācija par jauno ieceļošanas kārtību un valstu sadalījums atrodams Lielbritānijas valdības mājaslapā: https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england

Sistēmas ieviešanai tiek īstenota strikta robežkontrole, tādēļ jārēķinās ar ilgākām un sarežģītākām robežkontroles procedūrām lidostās.

Pirms ceļošanas uz Angliju no Latvijas ir jāveic sekojošas darbības:

Šie nosacījumi ir jāievēro arī personām, kuras ir vakcinējušās pret Covid-19 vīrusu.

Attiecībā uz personām, kuras ieceļo no dzeltenā saraksta valstīm, turpinās darboties “Test to Release” shēmas nosacījumi, saskaņā ar kuriem persona drīkst pārtraukt karantīnu agrāk, ja pēc piecām pilnām Lielbritānijā pavadītām dienām tā veic privātu Covid-19 testu un tā rezultāts ir negatīvs.

Par pašizolācijas nosacījumu pārkāpšanu Anglijā, Velsā un Ziemeļīrijā paredzēts naudas sods.

Ar informāciju par pašizolēšanās prasībām un noteiktajiem izņēmumiem attiecībā uz pašizolācijas ievērošanu konkrētu profesiju pārstāvjiem var iepazīties  Lielbritānijas valdības mājaslapā. Pašizolācijas nosacījumi tiek regulāri pārskatīti.

Ar ieviestajiem veselības drošības pasākumiem Skotijā, Velsā un Ziemeļīrijā aicinām iepazīties valdības mājaslapās.

Pašizolācijas noteikumi paredz, ka, ieceļojot Lielbritānijā, ir elektroniski jādeklarē uzturēšanās vieta, kurā iebraucējs pavadīs pašizolāciju. Britu atbildīgie dienesti veiks pārbaudes, vai pašizolācija uzrādītajā uzturēšanās vietā tiek ievērota. Par pašizolācijas nosacījumu pārkāpšanu Anglijā, Velsā un Ziemeļīrijā paredzēts sods 1000 GBP apmērā, Skotijā – 480 GBP apmērā.

Ar informāciju par pašizolēšanās prasībām un noteiktajiem izņēmumiem attiecībā uz pašizolācijas ievērošanu var iepazīties AK valdības mājaslapā šeit. Pašizolācijas nosacījumi tiek regulāri pārskatīti.

Sejas maskas lietošana veikalos un pārvietojoties ar sabiedrisko transportu. Informācija par Lielbritānijā valdības sagatavotajiem papildus ieteikumiem, kā arī informācija par vietējiem ierobežojumiem pieejama šeit: https://www.gov.uk/coronavirus

Lielbritānijas Iekšlietu ministrija atgādina, ka ES pilsoņi (izņemot Īrijas pilsoņus), EEZ un Šveices pilsoņi, tostarp profesionāli autovadītāji, sākot no 2021. gada 1. oktobra nevarēs ceļot uz Lielbritāniju uzrādot ID karti.

Lielbritānijas valdība informē, ka autovadītājiem, kuri šķērsojuši tranzītā, vai ierodas no Turcijas ir atļauta iebraukšana Lielbritānijā ievērojot zemāk uzskaitītās Covid-19 testēšanas prasības.

Prasības starptautiskos pārvadājumos iesaistītiem autovadītājiem spēkā no 2021. gada 6. aprīļa

No 6. aprīļa personām, kuras ierodas Lielbritānijā otrajā un astotajā dienā pēc iebraukšanas jāveic Covid-19 tests. Īpašas Covid-19 testēšanas prasības tiek izvirzītas arī personu grupām, kurām piešķirts atbrīvojums no pašizolācijas.

Kravas transportlīdzekļu autovadītājiem

Ceļojot no Lielbritānijas:

 • nav jāaizpilda deklarācijas veidlapa ceļojumiem uz ārzemēm.

Ceļojot uz Lielbritāniju:

 • ja uzturēšanās ilgums Lielbritānijā nepārsniedz 48 stundas:
  • pirms ierašanās Lielbritānijā jāaizpilda pasažieru lokācijas veidlapa;
  • pirms došanās uz Lielbritāniju nav jāveic Covid-19 tests;
  • nav jāievēro pašizolācijā, kā arī otrajā un astotajā dienā nav jāveic Covid-19 testu, ja vien pēdējo 10 dienu laikā autovadītājs nav bijis valstī, kas iekļauta ceļošanas aizlieguma sarkanajā sarakstā.
 • ja uzturēšanās ilgums Lielbritānijā pārsniedz 48 stundas:
  • pirms ierašanās Lielbritānijā jāaizpilda pasažieru lokācijas veidlapa;
  • uzturēšanās otrajā, piektajā un astotajā dienā jāveic Covid-19 (lateral flow device (LFD)) tests;
  • ja ceļojat uz Lielbritāniju katru dienu, tests jāveic vismaz reizi trīs dienās;
  • nav jāveic Covid-19 testa iepriekšējā rezervācija pirms ierašanās Lielbritānijā;
  • atrodoties Lielbritānijā, autovadītājam jāveic pašizolācija transportlīdzekļa kabīnē;
  • transportlīdzekļa kabīni atļauts pamest būtiskos gadījumos, piemēram, lai iegādātos pārtiku, medicīniskās un ārkārtas palīdzības saņemšanai, labierīcību un sanitāro mezglu apmeklējumiem, lai pārbaudītu kravas un transportlīdzekļa stāvokli. Ja kabīnē nav iespēju gulēt, autovadītājs var apmesties viesnīcā vai nakšņošanas mītnē. Lielbritānijas iedzīvotāji ārpus darba pienākumu veikšanas var pašizolēties mājās (10 dienu periodā). Šajā laikā jāveic Covid-19 testi.

Autobusu autovadītājiem

Ceļojot no Lielbritānijas:

 • nav jāaizpilda deklarācijas veidlapa ceļojumiem uz ārzemēm.

Ceļojot uz Lielbritāniju:

 • uzturēšanās ilgums Lielbritānijā nepārsniedz 48 stundas:
  • pirms ierašanās Lielbritānijā jāaizpilda pasažieru lokācijas veidlapa, ja pārvietojaties transportlīdzekļa daļā, kas ir pieejama jebkuram pasažierim jebkurā ceļa posmā;
  • balstoties uz spēkā esošo regulējumu, autovadītājam pirms iebraukšanas Lielbritāniju jāveic Covid-19 tests. No 6. aprīļa Covid-19 tests nav jārezervē pirms ierašanās, ja autovadītājs Lielbritānijā uzturēsies mazāk nekā paizolēties dienas;
 • uzturēšanās ilgums Lielbritānijā pārsniedz 48 stundas:
  • pirms ierašanās Lielbritānijā jāaizpilda pasažieru lokācijas veidlapa;
  • autovadītājam pirms došanās uz Lielbritāniju jāveic Covid-19 testa rezervēšana, ja uzturēšanās laiks Lielbritānijā ir trīs dienas vai vairāk;
  • uzturēšanās otrajā un astotajā dienā jāveic Covid-19 (lateral flow device (LFD)) tests;
  • ja autovadītājs Lielbritānijā uzturēsies mazāk nekā astoņas dienas, pirms iebraukšanas valstī jārezervē tests, kas jāveic uzturēšanās otrajā dienā;
  • ja autovadītājs Lielbritānijā plāno uzturēties astoņas dienas vai ilgāk, iepriekš jārezervē un jāveic testi uzturēšanās otrajā un astotajā dienā. Ja autovadītājs dzīvo Lielbritānijā, nav nepieciešams pašizolēties. Ja autovadītājs dzīvo ārpus Lielbritānijas, jāievēro pašizolācija savās mājās, izņemot gadījumus, kad noteikts atbrīvojums no pašizolācijas.

Kur var veikt COVID-19 testus?

 • darba vietās, gadījumos ja darbinieki nevar strādāt mājām;
 • kopējās testēšanas vietās, kā arī NHS testēšanas vietās;
 • mājās, iepriekš saņemot testēšanas komplektu vai pasūtot testa komplektus tiešsaistē vai zvanot uz 119;
 • pārvadātāju konsultāciju centros (haulier advice site), ja esat kravas automobiļa autovadītājs.

Lielbritānijas Transporta departaments informē, ka kravas transportlīdzekļu, vieglo kravas transportlīdzekļu un autobusu autovadītājiem un apkalpes locekļiem ir pieejamas apkalpošanas centri, kuros iespējams bez maksas Covid-19 pārbaudes.

Lielākā daļa centru ir atvērtas no plkst.6.00 līdz 21.30 septiņas dienas nedēļā.

Uz 2021. gada 19. martu bezmaksas Covid-19 testēšana pārvadātājiem joprojām ir pieejama daudzās informācijas un konsultāciju vietnēs, tostarp nesen atvērtajā Essex arēnā (A1306, Arterial Rd, Grays, Purfleet, RM19 1AE). Vietne ir atvērta visu diennakti un tā aizstāj Thurrock Services. Testēšana Thurrock informācijas centros tiek apturēta, taču tā turpinās piedāvāt bezmaksas robežas šķērsošanas gatavības pārbaudi.

Pirms ierašanās Kentā dodieties uz Essex arēnu vai kādu citu vietni, lai veiktu bezmaksas Covid-19 testu, lai samazinātu kavēšanos. Lūdzam ievērot arī visas satiksmes vadības zīmes.

Pirms ierašanās Kentā dodieties uz Essex arēnu vai kādu citu vietni, lai veiktu bezmaksas Covid testu, lai samazinātu kavēšanos. Lūdzam ievērot arī visas satiksmes vadības zīmes.

No 2021. gada 21. marta Manston lidostā tiek apturēta visas pārvadātāju apkalpošanas darbības, tostarp Covid-19 testēšana. Ja dodaties uz Doveras ostu vai Eirotuneli, tiksiet novirzīti uz M20 un pēc tam uz Sevigtonu – muitas formalitāšu un Covid-19 testu veikšanu.

Apkalpošanas centros autovadītāji un apkalpes locekļi var:

 • veikt Covid-19 testu, kas nepieciešams, lai izbrauktu no Lielbritānijas (valstu saraksts pieejams https://www.gov.uk/guidance/haulier-advice-site-locations);
 • iegūt informāciju par noteikumiem un dokumentiem, kas nepieciešami preču pārvietošanai starp Lielbritāniju un ES (veicot robežas šķērsošanas gatavības pārbaudi);
 • saņemiet palīdzību, izmantojot pakalpojumu “Pārbaudīt kravas automašīnu” (Check HGV).

Covid-19 testēšanu piedāvā arī privāti pakalpojuma sniedzēji https://www.gov.uk/government/publications/list-of-private-providers-of-coronavirus-testing/list-of-private-providers-of-coronavirus-testing.

Atgriešanās Francijā no Lielbritānijas un Īrijas

Sekojošas personas, atgriežoties Francijā, ir atbrīvotas no negatīva testa rezultāta uzrādīšanas prasības:

 • profesionāli autovadītāji, kuri Lielbritānijā pavadījuši mazāk nekā 48 stundas;
 • profesionāli autovadītāji, kuri Īrijā pavadījuši mazāk nekā 48 stundas.

Vairākas prāmju kompānijas, kā arī Eirotuneļa apkalpotājs izsniedz ceļojuma dokumentu, kas satur datuma un laika zīmogu (reģistrācijas laiks, iekāpšanas vai izkāpšanas laiks). Iespējams uzrādīt arī citus dokumentus.

Iepriekšminētie dokumenti jāuzrāda pirms atgriešanās brauciena uz Franciju, kas kalpo par pierādījumu atbrīvojumam no negatīva testa rezultāta uzrādīšanas prasības.

Turklāt robežas šķērsošana starp Lielbritāniju un Franciju iespējama, uzrādot Īrijā veiktu Covid-19 testa rezultātu, kas nav vecāks par 72 stundām.

Paliek spēkā nosacījums, ka pirms ieceļošanas Francijā jāizpilda zvērināta deklarācija, kas apliecina Covid-19 simptomu neesamību.

Dekrēts franču valodā pieejams https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042475143.

Kravas transportlīdzekļiem, ar kuriem pārvadā atsevišķu klašu bīstamās kravas, aizliegta iebraukšana Manstonas vai Sevingtonas stāvvietās (saistīts ar stāvvietu iekšējiem drošības noteikumiem). Iebraukšana aizliegta pārvadājot:

 • 1. klasi – tikai sprāgstvielas;
 • 4.1. klasi – tikai polimerizējošas vielas;
 • 6.2. klasi – infekciozas vielas;
 • 7. klasi – radioaktīvu materiālu;
 • pārvadājot bīstamās kravas ar īpašu riska potenciālu – no terorisma radīto draudu viedokļa.

Kravu transportlīdzekļu autovadītājiem liegta piekļuve Manstonai vai Sevingtonai, ja pirms ierašanās Kentā autovadītāji nevarēs uzrādīt negatīva Covid-19 testa rezultātu, kas nav vecāks par 72 stundām. Tādējādi, ja konkrētais transportlīdzeklis nav gatavs robežšķērsošanai, iebraukšana  Manstonai vai Sevingtonai nav atļauta.

Brexit

Brexit informācija, kas saistīta ar starptautiskiem kravu autopārvadājumi pieejama šeit, savukārt Brexit informācija, kas saistīta ar starptautiskiem pasažieru pārvadājumi ar autobusiem, pieejama šeit.

No 2021. gada 20. aprīļa tiek pārtraukta Kent Access Permit (KAP) darbība. Atgādinām, ka KAP bija jāsagatavo gadījumos, ja pārvadājums bija paredzēts caur Doveres ostu vai Eirotuneli.

Pārvadātāji var turpināt saņemt konsultācijas pārvadātāju konsultāciju centros (haulier advice site).

Veicot pārvadājumus no Apvienotās Karalistes (AK) uz Īriju, izmantojot RORO prāmju satiksmi, pirms uzbraukšanas uz prāmja klāja jāaizpilda notifikācija (Pre-Boarding notification (PBN)).

Sīkāka informācija pieejama šeit. Atbildīgās iestādes publicējušas PBN lietošanas pamācību un video.

Īrijas ieņēmumu dienests ir izveidojis arī īpašu e-pasta atbalsta dienestu, lai risinātu visus jautājumus, kas saistīti ar PBN jautājumiem - PBN@revenue.ie.

Lielbritānijas valdība izveidojusi vadlīnijas, lai palīdzētu transporta pakalpojumu sektora organizācijām nodrošināt drošākas darba vietas un pakalpojumus sev, kā arī saviem darbiniekiem un citām iesaistītajām personām. Vadlīnijās izklāstīti pasākumi Covid-19 risku novērtēšanai un novēršanai. Vadlīnijas izveidotas pārvadātājiem un pasažieriem.

Ņemt vērā, ka Ziemeļīrijai, Skotijai un Velsai ir atšķirīgas vadlīnijas.

Veicot pārvadājumus starp AK un Īriju, kā arī Ziemeļīriju, saskaņā ar ES normatīvo aktu prasībām jāiesniedz “Import Safety & Security Entry Summary Declaration (ENS)” deklarāciju.

No 2021. gada 8. janvāra visām precēm, kas tiek pārvadātas no Lielbritānijas uz Ziemeļīriju izmantojot GVMS (Goods Movement Vehicle Service) vietu (Belfāsta, Larna, Varrenpointa), būs nepieciešama preču kustības atsauce (Goods Movement Reference) (GMR).

Lai iegūtu GMR:

Pārvadātāji tiek aicināti izmantot bezmaksas Trader Support Service (TSS) platformu, lai izveidotu un atbildīgajām iestādēm iesniegtu “Import Safety & Security Entry Summary Declaration (ENS)” deklarāciju. Pēc deklarācijas iesniegšanas TSS sniegs informāciju, kas jāievada GVMS, lai saņemtu atļauju preču tālākai pārvietošanai.

Sīkāka informācija par GVMS pieejama GOV.UK guidance.

Gadījumā, ja ārvalstu autovadītājam, veicot kravu pārvadājumus Lielbritānijā, pasliktinās autovadītāja veselības stāvoklis, kompetentās iestādes rekomendē veikt sekojošas darbības:

 • ārkārtas gadījumā izsaukt ātro palīdzību;
 • jāievēro oficiālās vadlīnijas – jānodrošina pašizolācija. Autovadītāja darba devēja pienākums ir nodrošināt darbinieku ar atbilstošām telpām, lai varētu nodrošināt pašizolāciju;
 • ārvalstu pilsoņi var vērsties vēstniecībā;
 • izņēmumu gadījumos iespējams nodrošināt telpas Londonas izolācijas centrā.

No 2021. gada 1. marta iebraukšanai Londonas aglomerācijā jeb Lielajā Londonā (Greater London) ar kravas transportlīdzekļiem, kuru masa pārsniedz 12 tonnas, ir jāsaņem drošības atļauja (Safety Permit). Sīkāka informācija pieejama šeit.

Sejas maskas lietošana obligāta veikalos un pārvietojoties ar sabiedrisko transportu. Informācija par AK valdības sagatavotajiem papildus ieteikumiem, kā arī informācija par vietējiem ierobežojumiem pieejama šeit.

 

Papildināts 31.05.2021.

Lietuva: no 2021. gada 10. marta, iebraucot Lietuvā no jebkuras valsts, ir jāuzrāda negatīvs Covid–19 PĶR (PCR) vai antigēna tests, kas nav vecāks par 72 stundām. Rezultāts jāuzrāda kādā no ES oficiālajām valodām. Seroloģisko antivielu testu rezultāti netiek pieņemti. Prasība pēc testa attiecas uz visām personām, kuras ierodas Lietuvā ar visu veidu transportu. Iespēja veikt testu 24 stundas pēc iebraukšanas Lietuvā saglabājas tikai tiem ceļotājiem, kuri ierodas ar privāto transportu.

Iespēja veikt testu pēc iebraukšanas Lietuvā 24 stundu laikā saglabājas tikai tiem ceļotājiem, kuri ierodas ar privātu transportu. Laboratoriju, kas veic Covid-19 testēšanu, saraksts pieejams šeit: https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/grizusiems-atvykusiems-is-uzsienio-1/laboratorijos.

Prasība par negatīva Covid-19 testa uzrādīšanu neattiecas uz:

 • personām, kuras tranzītā šķērso Lietuvu, ja apstāšanās Lietuvā tiek veikta degvielas uzpildīšanai, higiēnas vajadzību nodrošināšanai u.c.;
 • bērniem, kuri jaunāki par 16 gadiem;
 • personām, kuras var uzrādīt medicīnas iestādes apliecinājumu, ka pēdējo 180 dienu laikā ir izslimots Covid-19 vai veikta pilna vakcinācija pret Covid-19;
 • apkalpei un apkalpes locekļiem, kuri iesaistīti pasažieru starptautiskos regulāros, speciālos, vai neregulāros pārvadājumos;
 • visām personām, ekipāžu un apkalpes locekļiem, kuri strādā komercpārvadājumu uzņēmumos vai veic starptautiskos komercpārvadājumus ar visu veidu transportlīdzekļiem, nav nepieciešama testa veikšana, ja viņi šķērso Lietuvas teritoriju tranzītā vai veic kravas piegādi;
 • personām, kuras ir vakcinētas pret Covid-19 vai pārslimojušas to un spēj to dokumentāri pierādīt.

Bez Covid-19 testa uzrādīšanas ieceļotājiem arī jāievēro 10 dienu pašizolācija ar iespēju pārtraukt pašizolāciju septītajā dienā pēc ierašanās Lietuvā, veicot atkārtotu Covid-19 testu un, ja tā rezultāts ir negatīvs, tomēr joprojām jāierobežo sociālie kontakti līdz 14 dienām.

Pašizolācijas prasība netiek attiecināta uz:

 • personām, kuras šķērso Lietuvu tranzītā;
 • ekipāžām un apkalpes locekļiem, kuri strādā komercpārvadājumu uzņēmumos vai veic starptautiskos komercpārvadājumus ar visu veidu transportlīdzekļiem, veicot darba pienākumus;
 • persona ir saņēmusi pilnu Covid-19 vakcinācijas ciklu;
 • akreditētajiem diplomātiem, viņu ģimenes locekļiem, oficiālo delegāciju pārstāvjiem un viņu atbalsta personālam starptautisko organizāciju darbiniekiem un ielūgtajām personām, NATO militārajam personālam un viņu ģimenes locekļiem;
 • iekšlietu dienestu darbiniekiem, kuri veic ieslodzīto pārvešanu;
 • medicīnas darbiniekiem;
 • personām, kuras ikdienā šķērso Lietuvas un citas ES dalībvalsts robežu, lai dotos uz darbu, mācībās, praksē, taču ir jāuzrāda negatīvs PCR Covid-19 testa rezultāts ne vecāks par septiņām dienām;
 • jūrniekiem;
 • profesionāliem sportistiem, sporta speciālistiem, viņu treneriem un medicīnas personālam, kas piedalās starptautiskās sacensībās.

Nav nepieciešams tests un pašizolācija personām, kuras vakcinētas atbilstoši pilnai vakcinācijas shēmai, kā arī personām, kuras izslimojušas Covid-19 pēdējo 180 dienu laikā, un to apliecina medicīnas iestādes izziņa vai vakcīnas sertifikāts.

Valstu saraksts, uz kurām attiecināmas Covid-19 testa uzrādīšanas un pašizolācijas prasības pieejams šeit: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8e65342baf9011ea9a12d0dada3ca61b/BQYrgWzmXl.

Visiem, kuri ierodas Lietuvā pa starptautiskajiem satiksmes maršrutiem, elektroniskā veidā jāiesniedz savi dati (vārds, uzvārds, apmeklētās valstis, kontaktinformācija) Lietuvas Nacionālajam sabiedrības veselības centram. Anketa jāaizpilda elektroniski un saņemtais QR koda apstiprinājumus jāuzrāda pārvadātājam pirms pakalpojuma izmantošanas. Ierodoties ar privātu autotransportu, dati jāiesniedz 12 stundu laikā. Anketa angļu un krievu valodā pieejama šeit:  https://keleiviams.nvsc.lt/en/form.

Visām personām, ekipāžu un apkalpes locekļiem, kuri strādā komercpārvadājumu uzņēmumos vai veic starptautiskos komercpārvadājumus ar visu veidu transportlīdzekļiem, nav nepieciešama izolācija un testa veikšana, ja viņi šķērso Lietuvas teritoriju tranzītā vai veic kravas piegādi.

Saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksu sods privātpersonām par distancēšanās pārkāpumiem var svārstīties no 500 līdz 1500 eiro.

2021. gada 22. februārī stājas spēkā grozījumi Lietuvas normatīvajos aktos, nosakot, ka personām, kuras nodarbojas ar starptautiskajiem komercpārvadājumiem vai veic starptautiskus pārvadājumus ar visu veidu komerctransportlīdzekļiem, pirms iebraukšanas Lietuvā jāaizpilda tiešsaistes forma https://keleiviams.nvsc.lt/en/form/passenger un jāsaņem QR kods.

Aizpildot formu, ja kravas iekraušana / izkraušana tiek veikta Lietuvā:

 • sadaļa “Address of residence in Lithuania:*” jāaizpilda, norādot tajā pilsētu vai municipalitāti, kurā tiks veikta kravas iekraušana;
 • sadaļa “Municipality / City:*” jāaizpilda, norādot tajā pilsētu vai municipalitāti, kurā tiks veikta kravas iekraušana / izkraušana;
 • formā jāatzīmē izvēlne “I am covered by exemption from self-isolation under Sub-paragraph 11.1 of the Isolation Rules and certify that I have supporting documents and will be able to provide them to the officials conducting the inspections (select one of the exceptions below)”
  • jāatzīmē izvēlnes apakšpunkts “I am a crew member employed in companies engaged in international commercial transportation , I deliver / pick up the cargo without staying in the Republic of Lithuania”.

Aizpildot formu, ja tiek veikts pārvadājums tranzītā:

 • sadaļa “Address of residence in Lithuania:*” jāaizpilda, norādot tajā pilsētu vai municipalitāti, kurā tiks veikta robežšķērsošana, iebraucot vai izbraucot no Lietuvas;
 • sadaļa “Municipality / City:*” jāaizpilda, norādot tajā pilsētu vai municipalitāti, kurā tiks veikta robežšķērsošana, iebraucot vai izbraucot no Lietuvas;
 • formā jāatzīmē izvēlne “I am covered by exemption from self-isolation under Sub-paragraph 11.1 of the Isolation Rules and certify that I have supporting documents and will be able to provide them to the officials conducting the inspections (select one of the exceptions below)”
  • jāatzīmē izvēlnes apakšpunkts “I am transiting trough the Republic of Lithuania (with only essential stops (such as refueling or for hygiene purposes)”.

Sīkāka informācija par pašvaldībām un tajās noteiktajiem ierobežojumiem šeit: https://koronastop.lrv.lt/en/#news

No 2021. gada 12. aprīļa, uz Baltkrievijas un Lietuvas robežas papildus jau funkcionējošiem robežšķērsošanas punktiem (Kamenny Log (BLR)–Myadininkai (LTU); Kotlovka (BLR)–Lavorishkes (LTU); Benyakoni (BLR)–Shalchininkai ( LTU); Privalka (BLR)–Raigardas (LTU)) atsāks darboties vēl trīs robežšķērsošanas punkti:

 • Vidzy (BLR)–Tverečius (LTU) ir atvērts robežšķērsošanai visām personām neatkarīgi no valsts peiderības, tukšiem kravas transportlīdzekļiem un pasažieru pārvadājumu transportlīdzekļiem ar maksimāli pieļaujamo masu, kas nepārsniedz 3,5 tonnas un pasažieru sēdvietu skaits nepārsniedz astoņas (neieskaitot autovadītāju) vietas, kā arī preču pārvietošanai privātai lietošanai;
 • Losha (BLR)–Shumkas (LTU) ir atvērts robežšķērsošanai visām personām neatkarīgi no valsts peiderības, kravas transportlīdzekļiem un pasažieru pārvadājumu transportlīdzekļiem ar maksimāli pieļaujamo masu, kas nepārsniedz 3,5 tonnas un pasažieru sēdvietu skaits nepārsniedz astoņas (neieskaitot autovadītāju), kā arī preču pārvietošanai privātai lietošanai;
 • Lyntupy (BLR)–Papialiakis (LTU) - tikai kravas transportlīdzekļiem.

Veicot starptautiskus pārvadājumus, transportlīdzekļa autovadītāju vēlams nodrošināt ar Eiropas Komisijas izstrādāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka formu”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

 

Papildināts 07.05.2021.

Luksemburga: izmantojot gaisa satiksmi ES pilsoņi var brīvi ieceļot Luksemburgā, uzrādot negatīvu Covid-19 testa apliecinājumu, kas ir veikts vismaz 72 stundas pirms ieceļošanas. Bezmaksas Covid-19 testu iespējams veikt lielajos Luksemburgas testēšanas centros. Attiecībā uz ES pilsoņu ģimenes locekļiem – trešo valstu pilsoņiem, ieceļošanai var tikt pieprasīti papildu dokumenti un pierādījumi par radniecību.

Sejas aizsargmasku valkāšana ir obligāta publiskās vietās, ievērojot divu metru distanci.

No plkst.23.00 līdz 6.00 Luksemburgā ir noteikta komandantstunda – personu atrašanās un pārvietošanās publiskās vietās ir aizliegta. Izņemot valsts tranzīts pa autoceļu vai došanās uz lidostu / dzelzceļa staciju, lai ceļotu uz ārvalstīm vai atgrieztos no ārvalstīm. Vairāk informācijas pieejams šeit: https://covid19.public.lu/en/sanitary-measures/curfew.html.

Sīkāka informācija par ierobežojumiem un izņēmumiem ir pieejama šeit:  https://covid19.public.lu/en.html.

Atļauti pasažieru un kravu pārvadājumi. Transporta sektora darbiniekiem nav jāuzrāda negatīva Covid-19 testa rezultāts, kā arī nav jāievēro pašizolācijas prasības.

Atvērti visi robežšķērsošanas punkti. Autovadītājiem netiek prasīti papildu dokumenti, kas apliecina pārvietošanās nepieciešamību (pietiek ar CMR pavadzīmi u.c.).

Veicot starptautiskus pārvadājumus, aicinām transportlīdzekļa autovadītājus nodrošināt ar Eiropas Komisijas izstrādāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka formu”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 2020. gada 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Luksemburgā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

Luksemburgā nav noteiktas braukšanas ierobežojumu atkāpes.

Sabiedriskajā transportā, veikalos, kultūras un atpūtas pasākumos, bankās, pastā – maskas vai mutes un deguna aizsegi ir obligāti ikvienam vecumā no sešiem gadiem.

 

Papildināts 14.05.2021.

Malta: visām personām, kuras ieceļo Maltā, ir jāaizpilda un jāiesniedz avio pārvadātājam vai atbildīgo dienestu darbiniekiem divas veidlapas: ceļojuma veidlapa un pasažiera veidlapa.

Atkarībā no valsts, kurā persona uzturējusies pirms ieceļošanas Maltā, atšķiras testa veikšanas prasības. Pēc valstu saslimstības rādītājiem ir noteiktas trīs riska valstu grupas. Informācija par valstu sarakstiem tiek regulāri atjaunota, sīkāk skatīt šeit. 

 • zaļā – jāaizpilda veidlapas, nav nepieciešams uzrādīt negatīvu Covid-19 testa rezultātu un nav jāievēro pašizolācija, ja persona 14 dienu laikā pirms ieceļošanas nav uzturējusies citās riska grupu valstīs;
 • dzintara – tostarp Latvija – jāaizpilda veidlapas; pirms izceļošanas uz Maltu ir jāuzrāda negatīvs Covid-19 PCR testa rezultāts (ne vecāks kā 72 stundām). Pēc ierašanās Maltas Starptautiskajā lidostā personas izlases kārtībā var tikt lūgtas veikt papildu Covid-19 testu;
 • sarkanā – jāaizpilda veidlapas; var ieceļot ar noteikumu, ka 14 dienas pirms ieceļošanas Maltā ir pavadītas kādā no “koridora” valstīm. Ieceļojot ieteicams uzrādīt negatīvu Covid-19 testa rezultātu (ne vecāks kā 72 stundas).

Sīkāka informācija par valstīm, kurās iekļautas “zaļajā”, “oranžajā” un “sarkanajā” sarakstā, skatīt šeit: https://www.visitmalta.com/en/covid-19.

Ārvalstu pilsoņiem un Maltas nerezidentiem ir noteikts ierobežojums brīvi pārvietoties starp Maltu un Apvienoto Karalisti. Personām, kam jāieceļo Maltā būtiskas nepieciešamības dēļ, iepriekš ir jāsaņem Maltas sabiedrības veselības uzraudzības iestādes atļauja, rakstot uz e-pastu uz covid19.vetting@gov.mt

Sākot no 2021. gada 10.maija, atsākas satiksme starp Maltu un Goco salu.

Pārvadātājiem tiek lūgts uz Maltu nosūtīt tikai piekabes bez pavadošā personāla. Maltā atļauts ieceļot diviem transportlīdzekļa apkalpes locekļiem, taču viņi var tikt pakļauti karantīnas prasībām, kas ilgst 14 dienas.

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Maltā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

 

Papildināts 22.03.2021.

Maroka: no 2020. gada 20. marta tika izsludināta ārkārtējā situācija veselības jomā, kas pagarināta uz nenoteiktu laiku. Marokas gaisa, sauszemes un jūras robežas starptautiskajam tūrismam ir slēgtas. Tāpat pastāv virkne citu ierobežojumu atkarībā no vīrusa izplatības konkrētajā valsts reģionā.

Kopš 2020. gada 15. jūlija Maroka ir atvērusi robežas Marokas pastāvīgajiem iedzīvotājiem. Marokas pilsoņiem, uzturēšanās atļaujas turētājiem un viņu ģimenes locekļiem ir atļauts iebraukt Marokā, uzrādot apliecību, kuru izsniedzis Marokas konsulāts attiecīgajā valstī. Kopš 2020. gada 6. septembra uz Maroku var ceļot ārvalstu pilsoņi oficiālā komandējumā ar Marokas uzņēmuma ielūgumu. Ārvalstu pilsoņiem, kuriem nav vajadzīga ieceļošanas vīza, ir jāuzrāda apstiprināta viesnīcas rezervācija. Prāmju satiksme tiek nodrošināta no Sētas ostas Francijas dienvidos un no Dženovas ostas Itālijā.

Visiem ieceļotājiem ir jābūt negatīvam Covid-19 testa rezultātam, kas nedrīkst būt vecāks par 72 stundām kopš analīžu parauga nodošanas un kas būs jāuzrāda pārvadātājam pirms ceļojuma uzsākšanas. Testa rezultātam jābūt tulkotam angļu vai franču valodā. Pasažieriem tiešsaistē (www.onda.ma/form.php) obligāti ir jāizpilda pasažieru veselības veidlapa, tā jāizdrukā un jāparaksta, lai to uzrādītu, šķērsojot robežu. Plānojot izbraukšanu no Marokas, iesakām pārliecināties par Covid-19 testa negatīva rezultāta nepieciešamību konkrētajam pasažieru pārvadātājam.

Publiskās vietās sejas aizsargmasku lietošana ir obligāta. Par šī noteikuma neievērošanu draud cietumsods no viena līdz trīs mēnešiem un soda nauda līdz 1300 dirhamu (~120 eiro) apmērā. No 2020. gada 6. augusta sejas aizsargmasku drīkst nelietot, pārvietojoties ar personīgo automašīnu bez pasažieriem.

Kravu pārvadājumi netiek ierobežoti.

 

Papildināts 07.05.2021.

Melnkalne: valstī noteikta komandantstunda, obligāta sejas aizsargmasku lietošana un distancēšanās. Atsevišķu pakalpojumu sniegšana ir ierobežota. Lai gan Melnkalnes robežas ir atvērtas, aicinām rūpīgi sekot līdzi tās kaimiņvalstu noteiktajiem ceļošanas ierobežojumiem. Visiem ārzemniekiem ieceļojot jāuzrāda negatīvs PCR Covid-19 tests, kas ir veikts ne agrāk kā 72 stundas iepriekš vai apliecinājums par vakcīnas saņemšanu. Melnkalnes rezidenti Covid-19 testu var neveikt, bet pēc ierašanās valstī 14 dienas būs jāpavada pašizolācijā. Starptautiski kravu pārvadājumi netiek ierobežoti. Vadlīnijas autovadītājiem angļu valodā pieejamas https://www.transport-community.org/wp-content/uploads/2020/03/Guidelines-for-drivers_Montenegro.pdf.

 

Papildināts 10.05.2021.

Moldova: visā valstī noteikts ārkārtējais stāvoklis sabiedriskās veselības jomā vismaz līdz 2021. gada 30. maijam.

Kravu pārvadājumi ar autotransportu Moldovas Republikas teritorijā vai tranzītā caur tās teritoriju netiek ierobežoti pie nosacījuma, ka transportlīdzekļa vadītājam vai apkalpei netiek konstatētas klīniskas Covid-19 saslimšanas pazīmes. Arī 14 dienu pašizolācijas prasības netiek attiecinātas uz iepriekšminētajām personām.

Līdz ārkārtas stāvokļa (veselības jomā) beigām visām personām, ieceļojot Moldovā, ir pienākums aizpildīt noteikta parauga veidlapu – epidemioloģisko karti, kā arī ir pienākums apņemties ievērot pašizolācijas režīmu 14 dienas (gadījumā, ja persona nodod Covid-19 PCR testu pēc 10 dienām un rezultāts ir negatīvs, pašizolāciju drīkst pārtraukt). No minētās prasības atbrīvotas šādas personas, ja viņām nav novērojamas elpceļu infekcijas klīniskās pazīmes:

 • bērni vecumā līdz pieciem gadiem;
 • personas, kuras var uzrādīt negatīvu Covid-19 PCR testa rezultātu ne vecāku par 72  stundām pirms ieceļošanas Moldovā; testa rezultātam jābūt rumāņu, angļu, franču vai krievu valodā;
 • kravu un pasažieru transportlīdzekļu vadītāji un apkopes personāls;
 • personas, kuras ieceļo ar veselības stāvokli saistītu iemeslu dēļ vai humānu apsvērumu dēļ, ieskaitot pavadošo personu, ja tas nepieciešams (uzrādot apstiprinošus dokumentus);
 • studējošie, kuri ierodas ar nolūku studēt / kārtot iestājpārbaudījumus Moldovas izglītības iestādēs, kā arī ar mērķi piedalīties mācību olimpiādēs, uzrādot ieceļošanas mērķi aptirpinošos dokumentus, kā arī viņus pavadošās personas;
 • diplomātisko un dienesta pasu turētāji, viņu ģimenes locekļi un personāls;
 • personas, kuras šķērso robežu darba braucienu / komandējumu vai tranzīta nolūkos (tranzīta ceļu nosaka Robežsardzes policija);
 • profesionālie sportisti, lai piedalītos starptautiskās sacensībās, kā arī viņus pavadošās delegācijas;
 • personas, kuras var dokumentāri apliecināt divkāršu vakcinēšanos pret Covid- 19; apliecinājumam jābūt rumāņu, angļu vai krievu valodā.

Sekot līdzi Nacionālās ārkārtas komisijas sabiedrības veselības jomā  lēmumiem iespējams šeit.

No 2021. gada 3. aprīļa Kišiņevas un Beļcu pašvaldībā ir aizliegts pārvietoties ārpus dzīvesvietas laika posmā no 23.00 līdz 5.00, izņemot šādus gadījumos:

 • pārvietošanās darba / dienesta nolūkos tikai no mājām uz darba vietu un atpakaļ;
 • pārvietošanās, lai saņemtu medicīnisko palīdzību, ko nav iespējams atlikt vai saņemt attālināti, kā arī lai iegādātos medikamentus;
 • pārvietošanās valsts šķērsošanai tranzītā;
 • pārveidošanās īpašu iemeslu dēļ (lai sniegtu palīdzību vecākiem cilvēkiem, slimniekiem, bērniem);
 • personām apdzīvotās vietās aizliegts atrasties parkos, mežos, rotaļu laukumos, sporta laukumos, atpūtas zonās. (Kišiņevas un Beļcu pašvaldības 2021. gada 3. aprīlī pieņēmušas atsevišķus lēmumus, atļaujot atrasties parkos un rotaļu laukumos, ievērojot iepriekš noteiktos ierobežojumus: viena metra distance; mutes un deguna aizsegs; ne vairāk par trīs personas kopā, izņemot ģimenes locekļus);
 • personām, atrodoties ārpus  dzīvesvietas, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam;
 • publiskās vietās personām obligāti jāievēro vismaz viena metra distance un visos gadījumos jālieto mutes un deguna aizsegs gan iekštelpās, gan ārpus tām (arī atrodoties uz ielas);  
 • nepārtikas preču tirdzniecības vietas atvērtas līdz plkst.18.00, atvērtie tirgus laukumi – līdz plkst.15.00;
 • ir aizliegts rīkot sanāksmes, demonstrācijas, mītiņus un citas masu akcijas;
 • ierobežota personu pārvietošanās uz / no Kišiņevas varas iestāžu nekontrolēto Pārdņestras apgabalu.

No 2021. gada 5. marta Moldovā ir atjaunota Covid-19 saslimstības līmeņa administratīvi teritoriālā zonēšana: katras administratīvās vienības, kurā noteikts augstākais saslimstības līmeņa “Sarkanais” kods, ārkārtas sabiedrības veselības komisija lemj atsevišķi par ieviešamiem ierobežojumiem, ciktāl tie nav pretrunā Moldovas Republikas ārkārtas situācijas komisijas 2021. gada 1. aprīļa lēmumam Nr.1.

Starptautiskiem pārvadājumiem atvērtie robežkontroles punkti

Ar Rumāniju:

 • Leușeni–Albița
 • Sculeni–Sculeni
 • Giurgiulești–Galați
 • Costești–Stânca

Ar Ukrainu:

 • Otaci–Moghilev–Podolsk
 • Giurgiuleşti–Ren
 • TudoraStarokazacie
 • Palanca– Maiaki–Udobnoe
 • Ocniţa–Sokireanî
 • LargaKelmențî
 • Mirnoe–Tabaki
 • Briceni–Rossoșanî
 • Criva–Mamalîga
 • Pervomaisc-Cuciurgan

Noderīgas saites:

https://anta.gov.md/

http://www.border.gov.md/index.php/ro/

https://customs.gov.md/

 

Papildināts 21.05.2021

Mongolija: ārkārtējais (katastrofgatavības) stāvoklis ir pagarināts uz nenoteiktu laiku. Saistībā ar šo dekrētu uz laiku ir apturēti vietējie pasažieru autopārvadājumi, aviopārvadājumi un dzelzceļa pārvadājumi. Slēgti robežšķērsošanas punkti ar Krievijas Federāciju.

Saskaņā ar Mongolijas valdības lēmumu no 2021. gada 23. februāra darbu atsāk Altambagas robežšķērsošanas punkts, atļaujot valstī ievest visas preces bez ierobežojuma. Veicot kravu pārvadājumus uz Mongoliju, ārvalstu pārvadātājiem muitas kontroles punktā jānodod krava, piekabe / puspiekabe Mongolijā reģistrētam pārvadātājam.

No 23. februāra Tsagaannuur (autoceļu robežas šķērsošanas punkts) un Ereentsav (dzelzceļa robežas šķērsošanas punkts) ir atvērti tikai lopbarības importam.

Līdz 2021. gada 2. jūnijam privātpersonām aizliegts šķērsot Krievijas un Mongolijas robežu.

No 2021. gada 10. maija robežas šķērsošanas punkti Tašanta (RUS)–Tsagaannuur (MNG) un Khandagaity (RUS)–Borshoo (MNG) darbosies katra mēneša otrajā un ceturtajā nedēļā, lai nodrošinātu visu veidu preču importu un eksportu.

2020. gada 19. maijā Mongolijas autoceļu, transporta un attīstības ministrija informēja, ka, sākot ar 25. maiju, aizliegta sekojošu transportlīdzekļu iebraukšana Mongolijā:

 • ārvalstīs reģistrēti transportlīdzekļi, kuri dodas uz Ķīnu bez derīgas Ķīnas atļaujas;
 • ārvalstīs reģistrēti transportlīdzekļi, kuri dodas uz Ķīnu bez vienreizējās pārvadājumu atļaujas atbilstoši starpvalstu nolīgumu prasībām.

Sīkāka informācija pieejama https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/91291/mongolia-coronavirus-update-11-january-2021_en.

 

Papildināts 04.06.2021.

Nīderlande: visiem avio, vilcienu, prāmju un autobusu pasažieriem, kuri ieceļo Nīderlandē no bīstamā saraksta valstīm (tajā skaitā Latvijas), ir obligāta prasība uzrādīt negatīvu Covid-19 testa apliecinājumu. Testiem iespējami divi varianti:

 • negatīvs PCR tests, kas nav vecāks par 72 stundām, kā arī papildus nepieciešams negatīvs ātrais (jeb ekspress) Covid-19 testa apliecinājums, kas veikts ne agrāk kā 24 stundas pirms iekāpšanas lidmašīnā, vilcienā vai prāmī. Uz bērniem testa prasība attiecināma sākot no 13 gadiem;
 • negatīvs PCR tests, kas veikts ne agrāk kā 24 stundas pirms iekāpšanas lidmašīnā vai prāmī. Uzrādot šādu testu, papildus ātrais tests 24 stundas pirms iekāpšanas nav jāveic. Detalizēta informācija par Covid testiem šeit.

Turklāt aviopasažieriem, kuri ieceļo Nīderlandē no valstīm, kas nav ES vai Šengenas valstis, obligāti ir jābūt līdzi aizpildītam, izdrukātam un parakstītam apliecinājumam par negatīvu testu (Negative Test Declaration form – atrodama šeit). Bez minētajiem dokumentiem pakalpojuma sniedzējs nedrīkstēs uzņemt pasažieri.

Negatīvs Covid-19 testa apliecinājums ir obligāts arī pasažieriem, kurš Nīderlandi izmanto tikai tranzītam. Ja tranzīta pasažieris neiziet ārpus lidostas tranzītzonas, tad ir pietiekoši tikai ar vienu PCR testu t.i. 72 stundas pirms iekāpšanas reisā.

Ieceļotājiem no Latvijas jāievēro 10 dienu pašizolācija. Saraksts ar pārējām valstīm, no kurām, ieceļojot Nīderlandē, ir jāievēro 10 pašizolācija, ir pieejams šeit.

Sīkāka informācija par ierobežojumiem valsts iekšienē Nīderlandes valdības mājaslapā: https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19 un https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tourism-in-the-netherlands.

Kravu pārvadājumi

Komandantstundas prasības netiek attiecinātas uz starptautiskos kravu pārvadājumos iesaistītajām transportlīdzekļu ekipāžām. Kontroles brīdī autovadītājam jāuzrāda licences kartīte vai Eiropas Kopienas atļaujas apliecināta kopija starptautiskajiem kravu komercpārvadājumiem ar autotransportu, kā arī CMR pavadzīme.

Veicot pārvadājumus, transportlīdzekļa autovadītāju vēlams nodrošināt ar Eiropas Komisijas izstrādāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka formu”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

Kravu pārvadājumi netiek ierobežoti. Atļauti kravu pārvadājumi ar diviem transportlīdzekļu autovadītājiem.

Autovadītājiem tiek rekomendēts lietot individuālās aizsardzības līdzekļus, piemēram, sejas maskas un cimdus.

Informāciju par Covid-19 testēšanas vietām Nīderlandē iespējams iegūt šeit:

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 2020. gada 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Nīderlandē jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

 

Papildināts 04.06.2021.

Norvēģija: 2021. gada 18. janvārī ieviestas stingras prasības attiecībā uz personu ieceļošanu valstī.

Lai mazinātu dažādu Covid-19 mutāciju importēšanas risku, Norvēģijas valdība no 2021. gada 29. janvāra ievieš vēl stingrākus noteikumus ārvalstu pilsoņu iebraukšanai valstī. Iebraukšana iespējama tikai atsevišķām ārvalstu pilsoņu kategorijām:

 • ārvalstu pilsoņi, kuriem Norvēģijā ir reģistrēta pastāvīgā dzīvesvieta, kas oficiāli reģistrēta Norvēģijas reģistros;
 • īpašos gadījumos, kad personas var pamatoti pierādīt izņēmuma nepieciešamību (piemēram, veic īpašas aprūpes pienākumus pret Norvēģijā dzīvojošām personām);
 • ārvalstu pilsoņi, kuriem ir formāli noteiktas saskarsmes tiesības ar nepilngadīgu bērnu;
 • Norvēģijā dzīvojošu personu tuvi ģimenes locekļi (laulātie, reģistrētās partnerattiecībās dzīvojošie, nepilngadīgi bērni un viņu vecāki);
 • žurnālisti un ārvalstu mediju pārstāvji;
 • personām, kurām Norvēģijā jānolaižas, lai veiktu tālāku pārlidojumu (tikai aviotranzīts);
 • jūrniecības un aviācijas personāls;
 • personas, kuras veic komerciālus preču vai pasažieru pārvadājumus;
 • personas, kuras veic sabiedriski kritiskus darba pienākumus;
 • no 20. februāra arī personas, kuras veic uzņēmuma darbības nodrošināšanai būtiskas darbības. Šo personu ieceļošanu valstī jāpiesaka darba devējam;
 • Zviedrijas un Somijas veselības aprūpes speciālisti, kuri strādā Norvēģijā.

Plašāka informācija Norvēģijas valdības mājaslapā: https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/norway-introduces-its-strictest-entry-rules-since-march-2020/id2830390/?expand=all-in-group-2830426.

Tāpat paliek spēkā prasība par negatīva Covid-19 testa nepieciešamību, kurš ir veikts pēdējo 24 stundu laikā pirms ieceļošanas, iepriekšēju elektronisko reģistrēšanos, testēšanos uzreiz pēc iebraukšanas valstī, kā arī 10 dienu karantīnu.

No 2021. gada 25. janvāra visām personām ieceļojot Norvēģijā ir jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests, kas veikts 24 stundas pirms ieceļošanas valstī. Dokumentam jābūt sagatavotam norvēģu, zviedru, dāņu, angļu, franču vai vācu valodā.

No 2021. gada 2. janvāra visām personām (arī Norvēģijas rezidentiem) uzreiz pēc ieceļošanas Norvēģijā ir jāveic Covid-19 ātrais tests. Testu iespējams veikt lidostās vai policijas kontrolētos robežšķērsošanas punktos. Personām, kuras ierodas no Apvienotās Karalistes, Austrijas, Brazīlijas, Dienvidāfrikas, Īrijas, Nīderlandes un Portugāles, tiek veikts PCR tests. Ja lidostu vai robežšķērsošanas vietu testēšanas punkti tiks pārslogoti, testu varēs veikt 24 stundu laikā no ieceļošanas brīža tuvākajā testēšanas punktā Norvēģijā. Ņemot vērā testēšanas prasību, vairāki sauszemes robežšķērsošanas punkti būs slēgti. Plašāka informācija pieejama šeit. Tāpat visām personām, ieceļojot valstī, jāuzrāda iepriekš aizpildīta anketa, kurā norādīta ieceļotāja pašizolācijas vietas informācija. Anketa pieejama šeit.

Papildus tam, iebraucot Norvēģijā, uz robežas ieviesta obligāta Covid-19 testēšanas prasība.

Tests tiek veikts bez maksas. Testēšanas iestāžu karte pieejama https://www.helsedirektoratet.no/english/corona/border-crossings-with-test-stations

Pēc testa veikšanas transporta darbinieki var turpināt ceļu no robežas. Ieceļojot valstī, visām personām, tai skaitā profesionāliem autovadītājiem, jāreģistrējas tam paredzētā tīmekļvietnē. Tas nozīmē: ja transporta darbinieks saņem pozitīvu testa rezultātu, Norvēģijas iestādes sazināsies ar viņu un persona tiek ievietota karantīnā.

Reģistrēties iespējams digitāli vai izmantojot papīra veidlapu. Noslēdzot digitālo reģistrāciju, jūs saņemsiet kvīti, kas jāuzrāda robežkontrolei. Ja izmantojat papīra veidlapu, tā pirms ierašanās ir jāizdrukā, jāaizpilda un jāiesniedz robežkontrolei.

Reģistrācijas veidlapa vairākās valodās, ir pieejama šeit.

Ja persona ieceļojusi no sarkanā saraksta valsts, tad nepieciešams ievērot 10 dienu pašizolāciju. Pašizolāciju iespējams pavadīt pastāvīgajā dzīvesvietā (ja tā atbilst karantīnas prasībām), karantīnas viesnīcā vai darba devēja nodrošinātajā dzīvesvietā, kuras atbilstību apstiprinājusi Darba inspekcija.  Visiem, kuri pašizolāciju nepavada viesnīcā, arī septītajā dienā pēc ierašanās jāveic Covid-19 tests. Vienlaikus pašvaldības aicinātas nodrošināt Covid-19 testa veikšanu septītajā dienā arī karantīnas viesnīcās paliekošajiem.

Sīkāka informācija angļu valodā atrodama šeit.

Personas, kuras pēdējo sešu mēnešu laikā ir izslimojušas Covid-19 un var uzrādīt dokumentu, kas to pierāda, ir atbrīvotas no pašizolācijas prasības. No 2021. gada 31. janvāra tiek pieņemti tikai Norvēģijas ārstniecības iestāžu izsniegti sertifikāti par Covid-19 pārslimošanu.

Transportlīdzekļu vadītājiem līdz 2021. gada 15. jūlijam ir atļauts pavadīt pašizolāciju un attiecīgi arī ikdienas / iknedēļas atpūtas periodu transportlīdzekļa kabīnē, kas ir aprīkota ar atbilstošu guļvietu. Tādā gadījumā transportlīdzekļa atrašanās vieta ir jāreģistrē, kā vadītāja apmešanās vieta, reģistrācijas veidlapā norādot attiecīgo pasta indeksu. Pasta indeksus var atrast šeit.

Kravas transportlīdzekļu vadītāji ir lūgti pirms robežu šķērsošanai laikus sagatavot uzrādīšanai pases un autovadītāju apliecības.

No 2021. gada 23. februāra visiem autovadītājiem obligāta sejas maskas lietošana publiskās iekštelpās un ārā.

No 2020. gada 14. maija Norvēģijas atbildīgās iestādes atceļ pagaidu atkāpes no darba un atpūtas laika uzskaites prasībām. Veicot kravu pārvadājumus, jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši sākotnējām ES regulas Nr.561/2006 prasībām.

 

Papildināts 10.06. 2021.

Polija: no 2021. gada 7. jūnija Polija ir atvieglojusi ar Covid-19 izplatību saistītos ierobežojumus, atļaujot ieceļošanu no ES un Šengenas zonas valstīm, kā arī Austrālijas, Baltkrievijas, Kanādas, Gruzijas, Japānas, Jaunzēlandes, Dienvidkorejas, Šveices, Taizemes, Tunisijas un Apvienotās Karalistes. Iebraucējiem no Šengenas zonas jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests. Tiek akceptēti kā PĶR, tā antigēnu testi. Testa rezultāts nedrīkst būt senāks par 48 stundām Polijas robežas šķērsošanas brīdī un tam jābūt poļu vai angļu valodā.

Personām, kuras nevar uzrādīt negatīva Covid-19 testa rezultātu, kā arī ieceļotājiem no valstīm ārpus Šengenas zonas, 10 dienas pēc iebraukšanas valstī jāpavada pašizolācijā. Karantīnu var pārtraukt, veicot Covid-19 testu 48 stundu laikā pēc ieceļošanas un saņemot negatīvu rezultātu.

Prasība uzrādīt negatīvu SARS-CoV-2 testa (PCR vai antigēna) rezultātu un ievērot karantīnu netiek attiecināta uz:

 • personām, kuras vakcinētas pret Covid-19 ar Eiropas Savienībā atzītu vakcīnu (uzrādot vakcinācijas sertifikātu);
 • personām, kuras var pierādīt, ka pēdējo sešu mēnešu laikā ir izslmojušas Covid-19;
 • lidmašīnu apkalpes locekļiem;
 • jūrniekiem, zvejniekiem, kuģu apkalpi;
 • vilcienu apkalpes personālu;
 • starptautiskiem autopārvadātājiem (preču, pasažieru).

No karantīnas prasības atbrīvoti: 

 • ES, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas, Eiropas Ekonomikas zonas un Šveices pilsoņi, viņu dzīvesbiedri un bērni, lai šķērsotu Poliju tranzītā ceļā uz dzīvesvietu vai uzturēšanās vietu; 
 • personas, kuras vakcinētas pret Covid-19 ar Eiropas Savienībā atzītu vakcīnu (uzrādot vakcinācijas sertifikātu); 
 • personas, kuras pēdējo sešu mēnešu laikā ir izslimojušas Covid-19 un var uzrādīt attiecīgu apliecinājumu;
 • lidmašīnu apkalpe;
 • jūrnieki, zvejnieki, kuģu apkalpe;
 • vilcienu apkalpes personāls;
 • starptautiskie autopārvadātāji (preču, pasažieru).

Karantīnas periods var tikt samazināts, ja 48 stundu laikā pēc Polijas robežas šķērsošanas tiks saņemts negatīvs atkārtoti veikta Covid-19 testa rezultāts.

Plašāka informācija pieejama Polijas robežsardzes mājaslapā.

Visā Polijas teritorijā iekštelpās (veikalos, sabiedriskajā transportā u.c.) jālieto deguna un mutes aizsegs. Masku vietā nedrīkst lietot šalles vai sejas vairogus.

No 2020. gada 23. aprīļa kravu transportlīdzekļu vadītājiem obligāti jālieto sejas maskas, ja autovadītājs atrodas ārpus transportlīdzekļa kabīnes. Ja transportlīdzekļa ekipāža sastāv no diviem autovadītājiem, abiem autovadītājiem visa pārvadājuma laikā jāvalkā sejas maska.

Veicot pārvadājumus, transportlīdzekļa autovadītāju vēlams nodrošināt ar Eiropas Komisijas izstrādāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka formu”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

 

Papildināts 07.05.2021.

Portugāle: no 2021. gada 1. maija atcelt ārkārtas stāvoklis, taču tiek saglabāti ar Covid-19 pandēmiju saistīti ierobežojumi.

Portugālē atļauts ieceļot tikai būtisku iemeslu dēļ no Eiropas Savienības, Lihtenšteinas, Norvēģijas, Islandes un Šveices. Par būtiskiem iemesliem tiek uzskatīts darbs, mācības, ģimenes apvienošana, medicīniskā aprūpe un humāni apsvērumi.

Ieceļošana no valstīm, kas nav uzskaitītas, iespējama tikai izņēmuma gadījumos vai humānu apsvērumu dēļ.

Visiem ieceļotājiem (izņēmums ir bērni līdz divu gadu vecumam) jāuzrāda negatīvs PCR Covid-19 tests, kas ir veikts ne agrāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas. Pirms ieceļošanas visiem iebraucējiem jāreģistrējas šeit: https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card

Ieceļotājiem no augsta saslimstības riska valstīm (14 dienu kumulatīvais inficēšanās rādītājs ir lielāks par 500 uz 100 tūkst.) ir nepieciešams ievērot 14 dienu pašizolāciju. No šīs prasības atbrīvotas personas, kuras ieceļo humānu apsvērumu dēļ vai arī personu uzturēšanās Portugālē nepārsniedz 48 stundas, ko apliecina atpakaļceļa biļete. Ieceļojot jāreģistrējas šeit.

Izmantojot lidostu tranzītam, personas nav atbrīvotas no testa prasības (izņēmums ir bērni līdz divu gadu vecumam). Tāpat pirms ceļošanas personai jāpārliecinās par ieceļošanas prasībām galamērķa valstī.

Ieceļojot lidostā pasažieriem tiek pārbaudīta ķermeņa temperatūra. Vīrusa simptomu gadījumā personai jānodod atkārtots Covid-19 tests, izdevumus sedzot no personīgajiem līdzekļiem.

Visā valstī ieviesta ārkārtējā situācija, kas paredz dažādus ierobežojumus. Vispārējās drošības prasības valstī paredz divu metru distances ieturēšanu, sejas masku valkāšanu sabiedriskās vietās, kā arī vispārējās higiēnas prasību ievērošanu. Daudzas iestādes tiek slēgtas, veikaliem un restorāniem vienlaicīgi jāapkalpo mazāks apmeklētāju skaits un jāsaīsina darba laiks.

Ar vispārējiem ārkārtas situācijas ierobežojumiem Portugālē iespējams iepazīties šeit.

Portugāles imigrācijas dienesta mājaslapa pieejama šeit.

Vietējās municipalitātēs saskaņā ar saslimstības rādītājiem noteikti vieglāki vai striktāki ierobežojumi, piemēram, komandantstunda. Sadalījums pieejams šeit (portugāļu valodā).

Starptautiski kravu pārvadājumi ir atļauti.

Veicot pārvadājumus, transportlīdzekļa autovadītāju vēlams nodrošināt ar Eiropas Komisijas izstrādāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka formu”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

Galvenie robežas šķērsošanas punkti atvērti katru dienu:

 • Valença–Viana do Castelo, nobrauktuve no Tuy-Valença Bridge-IP 1-A 3 krustojuma, Valença;
 • Vila Verde da Raia–Chaves, nobrauktuve A 52, krustojums ar A 24, km 0, aiz apļveida krustojuma;
 • Quintanilha–Bragança, nobrauktuve no starptautiskā tilta IP 4 / E 82, nobrauktuve uz Quintanilha vai aiz robežsardzes un policijas sadarbības centra pie N 218-1 Quintanilha;
 • Vilar Formoso–Guarda blakus robežai, Largo da Fronteira, aiz robežsardzes un policijas sadarbības centra, N 16 / E 80, krustojums 620 Fuentes de Oñoro, Spānija, ieskaitot piekļuvi cauri TIR stāvvietai, N 16, Vilar Formoso;
 • Caia–Elvas, nobrauktuve A 6, km 158, kas savieno ar Caia-Elvas, aiz tūrisma informācijas centra, Elvas;
 • Vila Verde de Ficalho–Beja, blakus robežais, kas savieno A 495 Rosal de la Frontera ar IP 8, Serpa;
 • Castro Marim–Praça da Fronteira, A 22 ceļa 131. kilometrs, starptautiskais tilts Guadiana–Castro Marim.

Citi robežšķērsošanas punkti (atvērti darbdienās no plkst.6.00 līdz 21.00 un no 17.00 līdz 20.00)

 • Melgaço, Lugar do Peso, 19,800. kilometrs, EN 202;
 • Monção, Avenida da Galiza, 15,300. kilometrs, EN 101;
 • Ponte da Barca, Fronteira da Madalena, EN 304-1, 9. kilometrs, Lindoso;
 • Montalegre, Sendim - Montalegre, linha de fronteira 0. kilometrs, EN 103-9;
 • Vinhais, Moimenta - Manzalvos, ligação da localidade de Moimenta à estrada OU311 - Manzalvos (Espanha), que liga à A-52.

Citi robežšķērsošanas punkti (atvērti darbdienās no plkst.7.00 līdz 21.00 un no 17.00 līdz 19.00)

 • Miranda do Douro, km 86,990. kilometrs, EN 218;
 • Termas de Monfortinho–Castelo Branco, entroncamento da N 239 com a N 240 em Termas de Monfortinho;
 • Mourão, Ponto de Fronteira de S. Leonardo, 7. kilometrs, EN 256-1;
 • Barrancos, EN 258, 105,5. kilometrs, que efetua a ligação à HU-9101.

Citi robežšķērsošanas punkti (atvērti darbdienās no plkst.6.00 līdz 22.00)

 • Marvão-Portalegre, robežšķērsošanas punkts, Marvão, N 521 savienojums Valencia de Alcântara ar IC 13 Marvão.

Mājaslapā https://covid-19-en-imt-ip.hub.arcgis.com/ pieejama noderīga informācija par:

 • degvielas uzpildes staciju, naktsmītņu un autoceļiem pieguļošo apkalpošanas zonu darbalaiku;
 • robežšķērsošanas punktu darbalaiku un statusu (atvērts / slēgts) u.c..

Portugāles municipalitātes iedalītas četrās Covid-19 riska kategorijās:

 • mērena riska (Risco Moderado <240);
 • augsta riska (Risco Elevado > 240-480);
 • ļoti augsta riska (Risco Muito Elevado 480-96); un
 • sevišķi augsta riska (Risco Extremamente Elevado > 960).

Pilns municipalitāšu saraksts un tām piešķirtais riska līmenis pieejams https://covid19estamoson.gov.pt/lista-de-concelhos-nivel-de-risco/.

Pārvadājumi līdz Vācijai

No 2021. gada 15. marta Portugāle netiek klasificēta, kā mainīgas saslimstības paveidu riska zona. Tādējādi, iebraucot Vācijā no Portugāles, transporta sektora darbiniekiem nav obligātas prasības uzrādīt negatīvu Covid-19 testa rezultātu.

Transportlīdzekļu vadītājiem jāievēro higiēnas un sanitārās prasības, lai novērstu vīrusa izplatīšanos.

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 2021. gada 13. janvāra. No 14. janvāra, veicot kravu pārvadājumus, Portugālē jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

 

Papildināts 24.05.2021.

Rumānija: līdz 2021. gada 11. jūnijam atjaunots trauksmes stāvoklis. Rumānija nav pievienojusies ES “luksoforu gaismu” sistēmai, tādējādi Rumānijā ieviesta nacionālā klasifikācijas sistēma. Rumānijā ieviestā klasifikācijas sistēma pieejama https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19/.

No 2021. gada 14. maija spēkā jauni ieceļošanas Rumānijā noteikumi, valstīm tiekot sadalītām sarkanajā, dzeltenajā un zaļajā sarakstā.

 • Sarkanajā sarakstā uzskaitītas valstis, kurās pēdējo 14 dienu kumulatīvais Covid‑19 inficēšanās gadījumu skaits ir vairāk nekā 3 uz 1000 iedzīvotājiem (jeb 300 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem). Ieceļojot no sarkanā saraksta valsts, tostarp no Latvijas, jādodas 14 dienu pašizolācijā. Pašizolācijas astotajā dienā var veikt Covid-19 testu un negatīva testa rezultātā pašiozolāciju pārtraukt 10. dienā.
 • Dzeltenajā sarakstā – gadījumu skaits robežās no 1,5 līdz 3, savukārt zaļajā sarakstā – zem 1,5. Ieceļojot no dzeltenā saraksta valsts, jādodas 14 dienu pašizolācijā, bet, ja pie ieceļošanas tiek uzrādīts pēdējo 72 stundu laikā veikts Covid-19 PCR testa negatīvs rezultāts, pašizolācijas prasība netiek piemērota.
 • Ieceļojot no zaļā saraksta valsts, nav nepieciešama pašizolācija un nav nepieciešams uzrādīt negatīvu Covid‑19 testa rezultātu.

Pašizolācijas prasības netiecas uz:

 • personām, kuras pilnībā pabeigušas Covid-19 vakcinācijas kursu vismaz 10 dienas pirms ieceļošanas Rumānijā;
 • kravu transportlīdzekļu autovadītājiem, ja kravas transportlīdzekļa pilna masa pārsniedz 2,4 tonnas un autovadītājam netiek konstatēti Covid-19 saslimšanas simptomi;
 • autobusu autovadītājiem, ja autobusā ir vairāk nekā deviņas sēdvietas (ieskaitot autovadītāja sēdvietu) un netiek konstatēti Covid-19 saslimšanas simptomi;
 • pārrobežu darbinieki, kuri ierodas Rumānijā no Ungārijas, Bulgārijas, Serbijas, Ukrainas vai Moldovas;
 • ieceļotāji, kuri 10 dienas pirms iebraukšanas ir pabeigušas pilnu vakcinācijas kursu vai iepriekšējo 90 dienu laikā ir izslimojuši Covid-19. Abos gadījumos ir nepieciešams dokumentārs pierādījums.

Aktuālā informācija par transportlīdzekļu plūsmu robežšķērsošanas punktos pieejama šeit.

Prasība par tranzīta koridoru izmantošanu vēl joprojām ir spēkā. Veicot tranzīta pārvadājumus Rumānijā, kravu transportlīdzeklim jāizbrauc no valsts 48 stundu laikā, kas tiek uzskaitīta no iebraukšanas brīža.

Sejas maskas valkāšana obligāta visā publiskajās iekštelpās un ārtelpās.

Kravas transportlīdzekļiem izvirzītās prasības paliek nemainītas, nosakot, ka:

 • iebraucot Rumānijā, kravas transportlīdzekļu vadītājiem, kuru vadīto transportlīdzekļu pilna masa ir lielāka par 2,4 tonnām un kuriem nav Covid-19 saslimšanas simptomu, jāaizpilda “personīgās atbildības deklarācija”, kuras modeli izstrādājusi Transporta, infrastruktūras un komunikāciju ministrija. Deklarācijas veidne rumāņu valodā pieejama šeit. Vadītāji netiek pakļauti pašizolēšanās/karantīnas ar prasībām, ja darba devējs nodrošina vadītāju ar atbilstošiem aizsarglīdzekļiem (piemēram, cimdus un sejas maskas).

Piezīme: veicot tranzīta pārvadājumus ar kravu transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 2,4 tonnas, vadītājam nav jāaizpilda epidemioloģiskais paziņojums;

 • veicot tranzīta kravu pārvadājumus ar transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz par 2,4 tonnas, vadītājiem, iebraucot Rumānijā, nav jāaizpilda epidemioloģiskais paziņojums, ja tie pārvadājums atbilst šādiem nosacījumiem:
  • tiek izmantoti Satiksmes, infrastruktūras un komunikāciju ministrijas un Iekšlietu ministrijas apstiprināti tranzīta koridori un robežšķērsošanas punkti, kas atrodas uz tranzīta koridoriem. Novirzīšanās no koridoriem ir aizliegts;
  • Rumānijas teritorija jāšķērso 48 stundās, ieskaitot atpūtas periodus;
  • transportlīdzekļu novietošana stāvēšanai atļauta stāvvietās, kas atrodas pie tranzīta koridoriem.
 • Par prasību neievērošanas gadījumā transportlīdzekļa vadītājs tiks ievietots 14 dienu karantīnā (izmaksas jāsedz vadītājam).
 • Iebraucot Rumānijā, autovadītājam uz transportlīdzekļa vējstikla jāuzlīmē īpaša uzlīme.

Pirms tranzīta pārvadājuma uzsākšanas Rumānijas teritorijā autovadītājiem jāaizpilda forma, kura jāiesniedz robežšķērsošanas punkta atbildīgai personai, izbraucot no Rumānijas.

Piezīme: šajā gadījumā profesionāliem transportlīdzekļu vadītājiem jāuzrāda “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka forma”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

Rumānijas atbildīgās iestādes publicējušas interaktīvu tranzīta koridoru, degvielas uzpildes staciju un atpūtas vietu karti.

Aktuālā informācija par situāciju robežkontroles punktos pieejama šeit.

2020. gada 16. aprīlī atcelts lauksaimniecības produktu eksports, kas tika noteikts saistībā ar ārkārtas situāciju valstī.

2020. gada 14. maijā zaudē spēku braukšanas ierobežojumu atbrīvojumi, tādejādi, sākot ar 15. maiju, transportlīdzekļiem, kuru pilna masa ir lielāka par 7,5 tonnām, uz valsts autoceļiem jāievēro valsts noteiktie braukšanas ierobežojumi brīvdienās un valsts svētku dienās.

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 2020. gada 31. maija. No 2020. gada 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Rumānijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

 

Papildināts 21.05.2021.

Serbija: no 2020. gada 20. decembra visiem ieceļotājiem jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests, veikts ne agrāk kā 48 stundas pirms ceļojuma. Testu nevar veikt pēc ieceļošanas.

Serbijas pilsoņi un personas ar uzturēšanās atļaujām var izvēlēties uzrādīt testu vai pavadīt 10 dienas pašizolācijā. Personām, kuras dodas pašizolācijā, jāreģistrējas vietnē http://www.e-zdravlje.gov.rs.

Izņēmumi:

 • Serbijas pilsoņi vai ārvalstnieki ar uzturēšanās atļaujām Serbijā, kas saņēmuši pilnu vakcināciju (divas vakcīnas) pret Covid-19 (AstraZeneca gadījumā pirmo vakcīnu), un var to apliecināt ar vakcinācijas sertifikātu. Vakcinēti ceļotāji no Apvienotās Karalistes pagaidām no negatīva Covid-19 testa prasības nav atbrīvoti;
 • ieceļotāji no Albānijas. Bosnijas un Hercegovinas, Bulgārijas, Ungārijas, Melnkalnes un Ziemeļmaķedonijas;
 • personas, kuras šķērso Serbiju tranzītā (līdz 12 stundām);
 • starptautisko pārvadājumu apkalpe;
 • lidmašīnu apkalpes locekļi;
 • bērni, kuri jaunāki par 12 gadiem un kuru vecāki / pilnvarotās personas izpildījuši ieceļošanas prasības;
 • diplomātisko pārstāvniecību un starptautisko organizāciju darbinieki.  

Sabiedriskās vietās jāievēro distancēšanās. Sejas aizsargmaskas lietošana sabiedriskās vietās ir obligāta gan slēgtās telpās, gan ārā, ja nav iespējams nodrošināt distanci. Katrā pilsētā ierobežojumi var atšķirties un strauji mainīties atkarībā no saslimšanas rādītājiem. Par noteikumu neievērošanu var tikt piemērots naudas sods vai apcietinājums

Starptautiski kravu pārvadājumi netiek ierobežoti.

Aktuālā informācija pieejama oficiālajā valdības mājaslapā.

 

Papildināts 04.06.2021.

Slovākija: nav pievienojusies ES “luksoforu gaismu” sistēmai, tādējādi Slovākijā ieviesta nacionālā klasifikācijas sistēma.

Pirms ieceļošanas Slovākijā vai ne vēlāk kā robežas šķērsošanas brīdī personai jāreģistrējas tīmekļa vietnē http://korona.gov.sk/ehranica.

Visām personām, kuras ieceļo caur lidostu, obligāti jāaizpilda arī reģistrācijas anketa, kas atrodama šeit.

Ieceļojot Slovākijā no ES dalībvalstīm, Islandes, Norvēģijas, Lihtenšteinas, Šveices un Apvienotās Karalistes jāievēro 14 dienu pašizolācija. Pašizolāciju iespējams pārtraukt priekšlaikus, veicot Covid-19 testu ne ātrāk kā astotajā dienā pēc ierašanās un saņemot negatīvu testa rezultātu. Vairākas personu grupas (piemēram, pastāvīgie iedzīvotāji, kravu pārvadātāji, diplomāti u.tml.) tiek atbrīvotas no pašizolācijas prasības, ja tiek izpildīti Slovākijas valdības regulā atrunātie priekšnosacījumi. Kopīgais priekšnosacījums visām grupām – negatīvs Covid-19 testa rezultāts, kas veikts ne agrāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas. Vairāk informācijas par pašizolācijas nosacījumiem un izņēmumu grupām pieejams Slovākijas valdības un Slovākijas Ārlietu ministrijas tīmekļa vietnēs.

Ieceļošana no trešajām valstīm iespējama tikai atsevišķos gadījumos, kas uzskaitīti Slovākijas Ārlietu ministrijas tīmekļa vietnē šeit.

Veicot starptautiskus pārvadājumus, transportlīdzekļa autovadītāju vēlams nodrošināt ar Eiropas Komisijas izstrādātāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka formu”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 2020. gada 10. decembra. No 11. decembra, veicot kravu pārvadājumus, Slovēnijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

Slovākijā nav noteiktas atkāpes no braukšanas ierobežojumiem brīvdienās un svētku dienās.

Informācija par braukšanas ierobežojumiem Slovākijā 2020. gadā pieejama šeit.

Sabiedriskās vietās – ārā vai telpās – obligāta sejas maskas lietošana, kā arī divu metru distances ievērošana.

 

Papildināts 30.04.2021.

Slovēnija: Slovēnija nav pievienojusies ES “luksoforu gaismu” sistēmai, tādējādi Slovēnijā ieviesta nacionālā klasifikācijas sistēma.

Ceļojot no “sarkanā saraksta” valstīm, ieceļotājiem jāievēro 10 dienu pašizolācija. Latvija ir “sarkanā saraksta” valsts. Pašizolācija nav jāievēro personām, kuras ieceļojot uzrāda vienu no šiem dokumentiem:

 • negatīvu PCR Covid-19 testu, kas veikts ES dalībvalstī, Šengenas līguma dalībvalstī, Slovēnijā vai Slovēnijas veselības aizsardzības iestāžu atzītā laboratorijā ne agrāk kā 48 stundas pirms ieceļošanas Slovēnijā;
 • pozitīvu PCR testa rezultātu, kas ir vecāks par 10 dienām, bet nav vecāks par sešiem mēnešiem, vai medicīnisku izziņu par atveseļošanos no Covid-19, ja kopš simptomu sākuma nav pagājuši vairāk nekā seši mēneši;
 • sertifikātu par vakcināciju pret Covid-19, kas apliecina, ka:
  • ir pagājušas vismaz septiņas dienas kopš BioNTech / Pfizer otrās Comirnaty vakcīnas devas;
  • ir pagājušas vismaz 14 dienas kopš Moderna otrās Covid-19 vakcīnas devas;
  • ir pagājušas vismaz 21 diena kopš AstraZeneca pirmās Vaxzevria devas (vakcīna Covid-19);
  • ir pagājušas vismaz 14 dienas kopš Johnson & Johnson / Janssen-Cilag Covid-19 vakcīnas Janssen devas;
  • ir pagājušas vismaz 21 diena kopš Indijas Seruma institūta / AstraZeneca pirmās Covishield vakcīnas devas;
  • ir pagājušas vismaz 14 dienas kopš Krievijas Gamalejas Nacionālā epidemioloģijas un mikrobioloģijas centra otrās vakcīnas Sputnik V devas;
  • ir pagājušas vismaz 14 dienas kopš Sinovac Biotech otrās CoronaVac vakcīnas devas;
  • ir pagājušas vismaz 14 dienas kopš Sinopharm otrās Covid-19 vakcīnas devas. 

Ar detalizētu informāciju par aktuālajiem ierobežojumiem un pašizolācijas ievērošanas izņēmumiem, aicinām iepazīties šeit.

Veicot starptautiskus pārvadājumus, transportlīdzekļa autovadītāju vēlams nodrošināt ar Eiropas Komisijas izstrādātāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka formu”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

Sīkāka informācija pieejama Slovēnijas valdības mājaslapā https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/measures-to-contain-the-spread-of-covid-19-infections/.

Kravu kravu transportlīdzekļu autovadītāji atbrīvoti no pašizolācijas un negatīva Covid-19 testa uzrādīšanas prasībām. Sīkāka informācija angļu valodā pieejama https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/border-crossing/.

Robeža ar Itāliju – visām personām atvērti šādi A kategorijas robežšķērsošanas punkti:

 1. Vrtojba ‒ St. Andrea,
 2. Fernetiči ‒ Fernetti,
 3. Škofije ‒ Rabuiese.

Starptautiskos autopārvadājumos iesaistītiem autovadītājiem, personām tranzītā (šķērsojot Slovēniju ne ilgāk kā sešu stundu laikā), diplomātisko pasu turētājiem u.c. atvērti arī sekojoši B kategorijas robežšķērsošanas punkti:

 1. Krvavi potok–Pesse (no 5.00 līdz 23.00);
 2. Robič–Stupizza (no 5.00 līdz 23.00, slēgts svētdienās un valsts svētku dienās);
 3. Predel–Predil (no 6.00 līdz 9.00 un no 15.00 līdz 18.00, slēgts svētdienās un valsts svētku dienās);
 4. Nova Gorica (Erjavčeva ulica)–Gorizia (Via San Gabriele) (no 6.00 līdz 21.00);
 5. Neblo–Vallico di Venco (no 7.00 līdz 9.00 un no 16.00 līdz 19.00);
 6. Rateče (no 6.00 līdz 21.00).

Robeža ar Austriju – visām personām atvērti šādi A kategorijas robežšķērsošanas punkti:

 1. Karavanke–Karawankentunnel,
 2. Ljubelj–Loibltunnel,
 3. Šentilj (autostrāde)–Spielfeld (autostrāde),
 4. Gomja Radgona–Bad Radkersburg,
 5. Gederovci–Sicheldorf.

Starptautiskos autopārvadājumos iesaistītiem autovadītājiem, personām tranzītā (šķērsojot Slovēniju ne ilgāk kā sešu stundu laikā), diplomātisko pasu turētājiem u.c. atvērti arī sekojoši B kategorijas robežšķērsošanas punkti:

 1. Holmec–Grablach (no 5.00 līdz 23.00);
 2. Vič–Lavamund (no 5.00 līdz 23.00);
 3. Šentilj (autostrāde) (no 5.00 līdz 7.00 un no 17.00 līdz 19.00);
 4. Trate–Mureck (no 5.00 līdz 8.00 un no 16.00 līdz 20.00);
 5. Jurij–Langegg (no 5.00 līdz 8.00 un no 16.00 līdz 19.00);
 6. Kuzma–Bonisdorf (no 4.00 līdz 23.00).

Robeža ar Ungāriju – visām personām atvērti šādi A kategorijas robežšķērsošanas punkti:

 1. Dolga vas–Redics;
 2. Pince (autostrāde)–Torniyszentmiklos (Országút).

Starptautiskos autopārvadājumos iesaistītiem autovadītājiem, personām tranzītā (šķērsojot Slovēniju ne ilgāk kā sešu stundu laikā), diplomātisko pasu turētājiem u.c. atvērti arī sekojoši B kategorijas robežšķērsošanas punkti:

 1. Hodoš (no 6.00 līdz 8.00, no 14.00 līdz 15.00 un no 19.00 līdz 20.00);
 2. Čepinci (no 6.00 līdz 8.00 un no 14.00 līdz 16.00).

Papildu informācija angļu valodā pieejama Slovēnijas Ārlietu ministrijas sagatavotajā notā https://wiki.unece.org/rest/documentConversion/latest/conversion/thumbnail/123667009/1.

Uz robežas ar Horvātiju visi robežšķērsošanas punkti ir atvērti.

Konvoji: sākot ar 2020. gada 18. aprīli, Slovēnijā tek atceltas kravu transportlīdzekļu konvojēšanas prasības.

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 2020. gada 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Slovēnijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

 

Papildināts 24.05.2021.

Somija: nav pievienojusies ES “luksoforu gaismu” sistēmai, tādējādi Somijā ieviesta nacionālā klasifikācijas sistēma.

No 2021. gada 27. janvāra līdz 15. jūnija plkst.23.59 tiek pastiprināta robežkontrole gan uz iekšējām, gan ārējām robežām.

Ieceļot Somijā no Eiropas Savienības dalībvalstīm būs ļauts tikai noteiktām personu kategorijām, dokumentāli apliecinot šādus ieceļošanas iemeslus:

 • sabiedrības funkcionēšanai vai apgādes drošībai nozīmīgs darbs, kura veikšanai ir nepieciešama personu no citas valsts ieceļošana, un darbs nav atliekams. Kritiski svarīgo darba jomu saraksts tiks publicēts Somijas Ekonomikas un nodarbinātības ministrijas mājaslapā; uz robežas būs jāuzrāda īpaša darba devēja aizpildīta veidlapa;
 • veselības aprūpes un glābšanas dienestu personāls (ieskaitot pirmo palīdzību) un vecāka gadagājuma cilvēku aprūpes speciālisti;
 • kravas transporta un loģistikas personāls darba pienākumu veikšanai;
 • diplomāti, starptautisko organizāciju darbinieki, militārpersonas un humānās palīdzības darbinieki, veicot savus pienākumus;
 • valstu pārstāvji, kas piedalās starptautiskās sarunās, un personas, kas iesaistītas starptautisko NVO darbā;
 • personas, kas studē Somijā;
 • personas ar Somijas uzturēšanās atļauju un ES / Šengenas pilsoņi, kuri ir reģistrējuši savas uzturēšanās tiesības;
 • personas, kas ceļo neatliekamās ģimenes lietās (piemēram, tuva radinieka satikšana, attiecības, bēres, kāzas, slimība);
 • personas, kurām nepieciešama starptautiska aizsardzība vai kuras ceļo citu humānu iemeslu dēļ;
 • citi vajadzīgi un pamatoti iemesli (piemēram, neatliekami vai citādi pamatoti personiski iemesli, ārvalstu plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, regulāras gaisa satiksmes pakalpojumi lidostās, īpašums, dzīvesvieta vai sekundārā dzīvesvieta Somijā, īpašuma apsaimniekošana Somijā un pierobežas satiksme sāmu iztikas un kultūras nodrošināšanai);
 • īpašas grupas (piemēram, kultūras, sporta, uzņēmējdarbības pārstāvji pēc uzaicinātāja oficiāla ielūguma, kas iesniegts robežsardzei).

Ieceļošana tūrisma un izklaides nolūkā nav atļauta. Lēmumu par atļauju iebraukt Somijā pieņem robežsardze, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.

Latvijas valstspiederīgie var atgriezties Latvijā tranzītā caur Somiju, neievērojot pašizolāciju Somijā. Tranzīta ceļotājiem jāuzrāda dokumenti, kas apliecina nodomu atgriezties Latvijā: personu apliecinošs dokuments un lidmašīnas vai prāmja biļete tālākceļam. Tranzīta ceļotājiem Somija jāšķērso pēc iespējas īsā laikā ar pēc iespējas mazāk pieturvietām. Lidojot tranzītā caur Somiju, starp avioreisiem jāpaliek lidostas tranzīta zonā.

No 2021. gada 15.februāra robežšķērsošanas punkti uz Somijas–Norvēģijas robežas atvērti no plkst.9.00 līdz plkst.21.00, uz Somijas – Zviedrijas robežas – no plkst. 7.00 līdz plkst. 21.00. Robežpunktu darbalaika ierobežojums neattiecas uz kravas transportu vai būtisku pasažieru transportu ar pamatotu nepieciešamību šķērsot robežu ārpus noteiktā darba laikā.

Visiem, kuri ir sasnieguši 12 gadu vecumu un kuri Somijā ieceļo ar avioreisiem vai prāmjiem, pirms ceļojuma sākšanās pārvadātājam jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests angļu valodā (ne vecāks par 72 stundām) vai ārsta izziņa par Covid-19 pārslimošanu pēdējo sešu mēnešu laikā. Prasība neattiecas uz loģistikas vai citu svarīgo amatu un jomu neatliekamajiem braucieniem.

Ieceļojot Somijā no valsts, kuras kumulatīvais saslimstības rādītājs pārsniedz 25 uz 100 000 iedzīvotājiem, pēdējo 14 dienu laikā ir noteikta 14 dienu pašizolācija. Pašizolācijas periodu var saīsināt, veicot divus negatīvus Covid-19 testus. Ja persona Somijā uzturas mazāk nekā 72 stundas un personai ir negatīvs rezultāts Covid-19 testam, kas veikts ne agrāk kā 72 stundas pirms ieceļošas Somijā, otro testu veikt nav nepieciešams. Nav nepieciešams pašizolēties, ja personai ir ārsta izziņa par Covid-19 pārslimošanu pēdējo sešu mēnešu laikā. Prasības testa veikšanai aprakstītas Somijas Veselības un labklājības institūta mājaslapā .

Robežšķērsošanas punktos visiem ieceļotājiem (arī tiem, kuri Somijā ierodas uz laiku ne ilgāku par 72 stundām) būs jāiziet obligātās veselības pārbaudes, kuru laikā medicīnas personāls noteiks nepieciešamību pēc Covid-19 testa veikšanas.  Par atteikšanos no testa, ja tā veikšanu prasa medicīnas personāls, personai var piemērot sodu vai piespiedu karantīnu (izdevumi par uzturēšanos karantīnā jāsedz personai pašai).

Sīkāka informācija par ceļojuma nosacījumiem ir pieejama Somijas valdības mājaslapā, kā arī Finentry.

2020. gada 15. aprīlī Somijas valdība atcēla Uusimaa reģiona izsludinātos pārvietošanās ierobežojumus.

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 2020. gada 31. maija. Sākot ar 1. jūniju, veicot kravu pārvadājumus, Somijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām. Sīkāka informācija angļu valodā pieejama šeit.

Ieviestas atsevišķas atkāpes no bīstamo kravu pārvadājumu noteikumiem (ADR). Informācijas apkopojums pieejams Apvienoto Nāciju mājaslapā.

 

Papildināts 24.05.2021.

Spānija:No 2020. gada 23. novembra, ieceļojot Spānijā, jāuzrāda negatīvs SARS-CoV-2 PCR tests, izņemot bērniem līdz sešu gadu vecumam.

 • Ieceļojot Spānijā 48 stundas pirms iebraukšanas Spānijas Veselības ministrijas mājaslapā jāaizpilda elektroniski “Veselības pārbaudes veidlapa” (jānorāda vārds, uzvārds, apmeklētās valstis, kontaktinformācija, saskarsme ar Covid-19), anketa ir pieejama šeit. Nepieciešams saņemt apstiprinājuma QR kodu, kas jāuzrāda lidostu veselības kontroles punktos lidostās un ostās.
 • Negatīva Covid-19 testa (SARS-CoV-2 PCR aktīvās infekcijas diagnostikas tests) apliecinošam dokumentam jābūt oriģinālam, spāņu un / vai angļu valodā, papīra vai elektroniskā formātā. Dokumentā jābūt norādītai šādai informācijai: personas vārds, uzvārds, pases numurs vai personas apliecības numurs, testa datums, laboratorijas nosaukums un kontaktinformācija, un testa rezultāts – negatīvs. Sīkāka informācijas pieejama šeit. Citi diagnostikas testi, piemēram, ātrie antivielu testi, ātrie antigēnu noteikšanas testi netiks pieņemti.

Izceļojot no Spānijas, ir jāuzrāda negatīvs PCR Covid-19 tests. Testa izmaksas Spānijā ir no 80 līdz 120 eiro. Viena no laboratorijām: https://www.tumedico.es/covid-19/test-covid-19-por-pcr

Spānijā obligāta prasība ir sejas un deguna aizsegu lietošana visur – sabiedriskajā transportā, visās slēgtajās telpās un uz ielas. Maskas ir obligātas no sešu gadu vecuma. Šo noteikumu neievērošanas gadījumā var tikt piemērots 100 eiro naudas sods. Visā Spānijā jāievēro drošas distancēšanās nosacījumi – 2 metri. 

Ieceļošana atļauta, balstoties uz savstarpīguma principu. Valstu, kā arī ieceļošanas kritēriju saraksts tiek pārskatīts ik pēc 15 dienām.

Plānojot braucienu uz Spāniju, izmantojot gaisa vai jūras transportu, pirms došanās ceļā nepieciešams aizpildīt anketu https://spth.gob.es/ un iegūt Spānijas Veselības ministrijas piešķirtu QR kodu. Personas identifikācijas numuram (pases / ID numuram), kas tiek izmantots QR koda iegūšanai, jābūt vienādam ar identifikācijas numuru, kas norādīts negatīvajā PCR testa rezultātā.

Atbildes visbiežāk uzdotajiem jautājumiem angļu valodā pieejamas šeit.

Citi ierobežojumi valstī:

 • visā valstī ir atcelts starpreģionu pārvietošanās ierobežojums. Šobrīd par ierobežojumu nepieciešamību lemj autonomo reģionu vadības (kopā 17). Atkarībā no slimības izplatības katrā autonomajā reģionā var tikt noteikti dažādi ierobežojumi, līdz ar to nav vienotu noteikumu visā valstī un, pārvietojoties starp reģioniem, ir jāseko līdzi vietējiem noteiktajiem ierobežojumiem.
 • lielākajā daļā Spānijas reģionu komandantstunda ir atcelta, taču tā var tikt piemērota autonomo reģionu pašvaldībās, kur saslimšanas risks ir ļoti augsts. Komandantstunda no plkst.23.00 līdz plkst.6.00 šobrīd spēkā ir Baleāru salās, Kanāriju salās, Valensijā un Navaras reģionā.
 • pulcēšanās ierobežojumi mājsaimniecībās un privātās tikšanās katrā reģionā atšķiras no sešiem līdz 15 cilvēkiem.  

2020. gada 30. martā Spānijas transporta ministrija publicēja tūristiem atvērto atpūtas vietu sarakstu, kuras turpina darbību. Autovadītāji, kuri nodarbojas ar pasažieru un kravu pārvadājumiem, tiek aicināti izmantot atvērto atpūtas vietu sniegtos pakalpojumus. Interaktīvu atpūtas vietu karti skatīt šeit.

Valdība nodrošina mājaslapu ar informāciju par ēdināšanas vietām, autostāvvietām un apkalpošanas stacijām, kas pieejamas kravu transportlīdzekļiem un to ekipāžai.

Visā Spānijā jāievēro drošas distancēšanās nosacījumi – 2 metri, kā arī sejas un deguna aizsega lietošana ir obligāta prasība visur – sabiedriskajā transportā, visās slēgtajās telpās un uz ielas. Maskas ir obligātas no sešu gadu vecuma.

Šo noteikumu neievērošanas gadījumā var tikt piemērots 100 eiro naudas sods.

 

Papildināts 10.05.2021.

Šveice: no 2021. gada 22. marta Šveices valdība pieņēma lēmumu nedaudz mīkstināt ierobežojumus, kas saistīti ar Covid-19 izplatīas ierobežošanu. Sīkāka informācija pieejama informatīvajā bukletā un oficiālajā mājaslapā.

No 2021. gada 17. maija Šveice atkārtoti iekļauj Latviju to valstu sarakstā, kuras pilsoņiem pēc ierašanās Šveicē jādodas karantīnā. Paliek spēkā prasība, ka, ierodoties ar lidmašīnu, ir jāuzrāda negatīvs Covid-19 PCR tests (ne vecāku par 72 stundām). Ieceļotājiem no Latvijas pirms ieceļošanas Šveicē ir jāaizpilda reģistrēšanās anketa, norādot savu kontaktinformāciju un uzturēšanās vietas adresi Šveicē. Anketa pieejama šeit.

Paliek spēkā 2020. gada 8. februārī ieviestā prasība, ieceļojot Šveicē no “augsta saslimstības riska” valstīm, uzrādīt negatīva Covid-19 PCR testa rezultātu, kas nav vecāks par 72 stundām, kā arī ir prasība 10 dienas ievērot karantīnu. Pēc septiņām dienām karantīnu būs iespējams pārtraukt priekšlaicīgi, ja tiks atkārtoti iegūts negatīvs Covid-19 testa (ātrā antigēna testa vai PCR testa) rezultāts. Ieceļojot Šveicē ar lidmašīnu, pirms iekāpšanas būs jāuzrāda negatīvs PCR testa rezultāts pat, ja persona ieceļo no valsts ar zemu saslimstības risku.

Karantīnas un negatīva Covid-19 testa rezultāta uzrādīšanas prasības netiek attiecinātas uz personālu, kas iesaistīts starptautiskos kravu un pasažieru pārvadājumos neatkarīgi no valsts, no kuras persona iebrauc Šveicē.

Izņēmums neattiecas uz autobusu vai mikroautobusu pasažieriem.

Pilns izņēmumu saraksts pieejams https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/496/de#art_4.

Pirms ieceļošanas Šveicē nepieciešams aizpildīt pasažieru lokācijas formu.

No 2021. gada 8. februāra visām personām, kuras ierodas no ārzemēm ar lidmašīnu, kuģu satiksmi, autobusu vai vilcienu pirms iebraukšanas Šveicē jāaizpilda tiešsaistes pasažieru lokācijas veidlapu .

Izņēmums no pasažieru lokācijas veidlapas paredzēts personām, kuras:

 • ierodas no apvidiem, kas robežojas ar Šveici un ar kuriem notiek cieša ekonomiskā, kultūras un sociālā sadarbība;
 • veic kravu un pasažieru komercpārvadājumus un šķērso Šveici tranzītā, neveicot apstāšanos, vai uzturas Šveices teritorijā ne vairāk kā 24 stundas.

Tādejādi kravas transportlīdzekļu autovadītājiem iebraucot Šveicē:

Pasažieru lokācijas forma jāaizpilda katru reizi pirms iebraukšanas Šveicē, ja vien pārvadājums neatbilst kādam no izņēmumiem. Lokācijas formu var aizpildīt arī uzņēmuma pārstāvis (autovadītāja vietā). Ir svarīgi, lai lokācijas formas apstiprinājums QR koda veidā tiek nosūtīts attiecīgajai personai (piemēram, uz e-pasta adresi, kā SMS u.c.). QR kods jāuzrāda atbildīgajām iestādēm, veicot robežšķērsošanu.

Atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem pieejamas šeit: https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/sem/aktuell/faq-einreiseverweigerung.html#Questions%20on%20border%20closures%20and%20the%20exceptions.

No 19. oktobra masku lietošana ir obligāta visās publiskajās iekštelpās, kā arī sabiedriskajā transportā, dzelzceļa stacijās (tostarp atrodoties uz perona), lidostās un citās zonās, kas pieejamas ar sabiedrisko transportu.

 

Papildināts 26.04.2021.

Tadžikistāna: ārvalstniekiem liegta ieceļošana valstī. Sauszemes robeža ar Uzbekistānu, Kirgizstānu, Ķīnu un Afganistānu ir slēgta. Daži robežšķērsošanas punkti ar Uzbekistānu un Kirgizstānu ir atvērti kravu pārvadājumiem.

Visiem ieceļotājiem jāuzrāda negatīvs Covid-19 (PCR) tests, kas ir veikts ne agrāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas. Tāpat tiek veikta veselības pārbaude, kā arī tiek noteikta 14 dienu pašizolācija.

Valstī obligāta prasība ir sejas aizsargmasku valkāšana visās publiskajās vietās un iestādēs, arī transportlīdzekļos.

Valdība izdevusi pagaidu kārtību, kādā tiek veikti starptautiskie kravu pārvadājumi Covid-19 izplatības laikā. Pagaidu rīkojuma neoficiālais tulkojums krievu valodā pieejams šeit.

Pagaidu kārtībā atrunātas prasības ārvalstīs reģistrētu starptautiskus kravu pārvadājumus veicošu transportlīdzekļu iebraukšanai, izbraukšanai un tranzīta pārvadājumiem Tadžikistānas teritorijā.

Pagaidu kārtība paredz, ka ārvalstīs reģistrēts pārvadātājs:

 • ar transportlīdzekli var iebraukt Tadžikistānas teritorijā līdz tuvākajam pierobežas terminālim vai muitas kontroles zonā, kas atrodas robežkontroles punktā;
 • piekabi/puspiekabi var nodot Tadžikistānas pārvadātājam, kas noslēdz pārvadājuma operāciju un atgriež piekabi/puspiekabi pierobežas terminālī vai muitas kontroles zonā;
 • var veikt kravas pārkraušanu uz Tadžikistānā reģistrēta pārvadātāja transportlīdzekli;
 • tiek eskortēts, ja tiek veikts tranzīta pārvadājums cauri Tadžikistānai.

Pagaidu kārtību apstiprinājušas Tadzikistānas Transporta, Veselības un sociālo lietu, Iekšlietu ministrija, muita, kā arī Nacionālās drošības komiteja, sīkāk: http://www.abbat.tj/news/972.

Pierobežas termināļos un muitas kontroles zonās pieejamas viesnīcas, ēdināšanas pakalpojumi, kā arī sanitārie mezgli.

Sīkāka informācija pieejama Tadžikistānas starptautisko autopārvadātāju asociācijas mājaslapā un Tadžikistānas ārlietu ministrijas mājaslapā.

No 2020. gada 30. aprīļa kravu pārvadājumiem atvērts Karasu–Kulma robežkontroles punkts uz Ķīnas–Tadžikistānas robežas. Uz robežas tiek veikta kravu pārkraušana. Transportlīdzekļu vadītāji, kuri nav Ķīnas pilsoņi, nedrīkst izkāpt no transportlīdzekļa kabīnes. Robežkontroles punkta abās pusēs tiek nodrošināta bezkontakta pārbaudes.

2020. gada 9. jūnijā Tadžikistānas transporta ministrija veica grozījumus (neoficiāls tulkojums angļu valodā) noteikumos, kas reglamentē starptautiskus pārvadājumus Covid-19 paendēmijas laikā. Grozījumi ietver sekojošas prasības:

 • ja autovadītājam ir pierādījumi, ka Covid-19 testa rezultāti ir negatīvi, atļauta iebraukšana Tadžikistāna uz periodu līdz piecām dienām;
 • ja autovadītājs nevar uzrādīt šādus pierādījumus, kompetentās iestādes uz robežas veiks Covid-19 testu. Līdz brīdim, kad būs zināmi testa rezultāti, autovadītājs tiks ievietots karantīnā. Ja tests ir negatīvs, autovadītājs var brīvi iekļūt valstī un doties uz galamērķi;
 • no termināļa pakalpojumu maksājumiem atbrīvoti transportlīdzekļi, kas importē humānās palīdzības aprīkojumu. Pārvadājumuma atbilstību atbrīvojumam pamato ar pavadzīmi.

 

Papildināts 04.06.2021.

Turcija: Turcijas pilsoņiem un ārvalstniekiem ir tiesības ierasties Turcijā, izmantojot sauszemes transporta, gaisa vai jūras pasažieru ceļus, izņemot ceļotājus, kuri šķērso Irānas sauszemes robežu.

No 2021. gada 15. marta 72 stundas pirms ieceļošanas Turcijā obligāti ir jāaizpilda ieceļošanas apliecinājums "Traveller Entry Form" tīmekļa vietnē https://register.health.gov.tr/. Aviokompānijas pirms iekāpšanas lidmašīnā veiks pārbaudi. Personai ir jāspēj uzrādīt aizpildītu apliecinājumu telefonā vai izprintētu uz lapas.

Gan Turcijas pilsoņiem, gan ārvalstniekiem, ierodoties Turcijā, tiks veikta veselības pārbaude. Covid-19 simptomu gadījumā iespējama hospitalizācija. Ceļošana Turcijas Republikas iekšienē iespējama tikai ar HES kodu (iegūstams tikai ar Turcijas SIM kartēm vai lejuplādējot HES mobilo aplikāciju): https://www.turkishairlines.com/en-tr/announcements/coronavirus-outbreak/hes-code/. Balstoties uz Turcijas iekšējiem noteikumiem, lai iekļūtu valsts iestādēs, skolās un tādās sabiedriskajās vietās kā iepirkšanās centri, restorāni, kafejnīcas, bibliotēkas, sporta centri, kāzu svinību vietas, skaistumkopšanas saloni, masāžu saloni un spēļu zāles, var tikt prasīts uzrādīt HES kodu.

No 2021. gada 14. maija plkst.21.00, ieceļojot Turcijā no Latvijas, nav nepieciešams uzrādīt negatīvu Covid-19 PCR testu.

Arī ieceļotājiem, kuri valstī ierodas pa sauszemes un jūras ceļiem, ir jāuzrāda negatīvs Covid-19 testa rezultāts. Personām, kuras nevarēs uzrādīt negatīvu testu, būs jādodas karantīnā, testu veicot septītajā karantīnas dienā.

Visiem ieceļotājiem, kuri atradīsies karantīnā, būs jāaizpilda reģistrācijas anketa un šie dati tiks uzglabāti 30 dienas.

Lidmašīnu, kuģu apkalpes locekļi un kravu pārvadājumu automašīnu šoferi ir atbrīvoti no negatīva Covid-19 testa un karantīnas prasībām.

Visā valstī ir ieviesta obligāta prasība lietot sejas maskas publiskās vietās, tai skaitā  sabiedriskajā transportā, tirdzniecības vietās, restorānos un uz ielas.

Turcijā spēkā šādi ierobežojumi:

 • 2021. gada 1. martā Turcijas valdība paziņoja par četru zonu sistēmas ieviešanu Turcijā, kas nosaka Covid-19 ierobežojošos mērus katrā no zonām. Turcijas provinces tagad ir iedalītas četrās riska grupās: zema (zilā krāsa), vidēja (dzeltena krāsa), augsta (oranža krāsa) un ļoti augsta (sarkana krāsa). Iedalījums balstīts uz inficēto un vakcinēto cilvēku skaitu. Lai redzētu Turcijas iedalījumu četra riska zonās, lūgums skatīt šeit: https://covid19.saglik.gov.tr/;
 • no pirmdienas līdz piektdienai visā Turcijas teritorijā no plkst.21.00 līdz 5.00 ir jāievēro mājsēde;
 • augsta un ļoti augsta riska zonā joprojām turpinās aizliegums atrasties ārpus mājas no sestdienas plkst.21.00 līdz pirmdienai plkst.5.00;
 • lai apmeklētu sabiedriskās ēdināšanas iestādes, jāuzrāda HES kods;
 • smēķēšana sabiedriskās vietās ir aizliegta.

Balstoties uz Turcijas Veselības ministrijas sniegto informāciju, jaunais normatīvais akts paredz izņēmumus, kas attiecināmi uz starptautiskos autopārvadājumos nodarbinātām personām, kā arī jūrniekiem, līdz ar to, iebraucot Turcijā, iepriekšminētajām personām nav jāuzrāda negatīvs Covid-19 testa rezultāts, kā arī nav jāievēro pašizolācija.

Saskaņā ar Turcijas Tirdzniecības ministrijas sniegto informāciju RSSS virtuālās rezervēšanas pieteikumu sistēmas ieviešana tiek atlikta līdz 2020. gada beigām.

 • Rindu numuru rezervēšana sistēmā darbība tika pārtraukta 2020. gada 15. oktobrī plkst.20.00.
 • Sākot no 19. oktobra plkst.8.00, tieks izmantota iepriekšējā rindu sistēmas shēma.

RSSS virtuālā rezervācijas pieteikumu sistēma pakāpeniski tiks ieviesta līdz 2020. gada beigām.

Iepriekš ziņojām, ka 2020. gada 16. septembrī uz Turcijas un Bulgārijas robežas (Kapıkule robežšķērsošanas punktā) ieviesta obligātā elektroniskās deklarēšanās sistēma.

Visiem kravas transportlīdzekļiem, kas izbrauc no Turcijas muitas teritorijas, izmantojot Kapıkule robežšķērsošanas punktu, ir jāpiesaka rindas numurs, izmantojot elektronisko RSSS virtuālās rezervācijas sistēmu.

Lietoti iespējams nolādēt šeit.

Informatīvs materiāls angļu valodā pieejams šeit un šeit.

Braukšanas ierobežojumi Stambulā kravas transportlīdzekļiem

Saskaņā ar Stambulas Transporta koordinācijas komitejas lēmumu no 2021. gada 1. jūnija kravas transportlīdzekļiem (N3/O3/O4), kas šķērso Stambulu tranzītā, aizliegts pārvietoties pa autoceļiem D100, TEM un to pievadceļiem.

Transportlīdzekļiem, kas šķērso Stambulu tranzītā, jāizmantos ziemeļu Marmaras autoceļš, savukārt tiem transportlīdzekļiem, kas Stambulu tranzītā šķērso no rietumiem, jāizmanto Silivri-Kınalı krustojums, no kura jānokļūst uz ziemeļu Marmaras autoceļa. Nobraukšanai no Marmaras autoceļa jāizmanto Pendik-Kurnaköy krustojums. Transportlīdzekļiem, kas Stambulu tranzītā šķēro virzienā no austrumiem, jāizmanto Pendik-Kurnaköy krustojums, nokļūstot uz ziemeļu Marmaras autoceļa.  Nobraukšanai no Marmaras autoceļa jāizmanto Silivri-Kınalı krustojums.

 

Papildināts 19.02.2021.

Turkmenistāna: pagaidu iebraukšanas ierobežojumi valstī ir pagarināti līdz 2021. gada 1. septembrim. Visi starptautiskie avioreisi uz un no valsts ir pārtraukti. Visas sauszemes robežas ir slēgtas. Arī starptautiskā jūras osta ir slēgta pasažieru pārvadājumiem. Ieceļošana Turkmenistānā atļauta tikai Turkmenistānas pilsoņiem, akreditētiem diplomātiem, pastāvīgi dzīvojošiem ārvalstniekiem un dažu starptautisku uzņēmumu un organizāciju darbiniekiem.

Valsti nav atļauts šķērsot tranzītā.

Ieceļojot no ārvalstīm, ir jāveic Covid-19 tests. Neatkarīgi no testa rezultāta ir jāievēro 21 dienu pašizolācija valsts norādītā vietā.

Arī izceļojot no Turkmenistānas, jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests, kas veikts 24 stundas pirms plānotā ceļojuma.

No 2020. gada 1. aprīļa ir ierobežota Turkmenistānas robežas šķērsošana ar kravu transportlīdzekļiem, kas veic starptautiskos kravu pārvadājumus, tai skaitā tranzīta pārvadājumus cauri Turkmenistānai. Kravu plūsma ir atļauta caur noteiktiem TRASECA un Lapis–Lazuli tranzīta koridoru muitas punktiem.

Iepriekš ziņojām, ka no 2020. gada 24. marta visus kravu pārvadājumus, kuri jāveic Turkmenistānas teritorijā pa autoceļiem, jānodod Turkmenistānas kravu pārvadātāju rīcībā, ja ārvalstīs reģistrētais pārvadātājs kravu ieved valstī, izmantojot robežkontroles punktu "Garabogaz" vai "Farap". Ārvalstu pārvadātāji var nodot kravu Turkmenistānas kravu pārvadātājam īpašās šim nolūkam paredzētās vietās uz valsts robežas. Kravas nodošanas procesā personīgais kontakts ir aizliegts.

No 24. marta visas kravas Turkmenbašas Starptautiskajā jūras ostā ārvalstu pilsoņi netiek ielaisti, tādējādi kravas var nosūtīt piekabēs vai puspiekabēs, tai skaitā tranzītam paredzētās kravas bez pavadošā personāla. Sīkāku informāciju angļu valodā par noteikumiem Turkenbashi ostā skatīt šeit.

Tranzīta koridoru efektīvai funkcionēšanai Turkmenistānas iestādes rosina izmantot kombinētos pārvadājumu veidus (jūras, sauszemes, gaiss). Turkmenistānas iestādes rosina preču pārvadājumus, tai skaitā tranzīta pārvadājumus, veikt, izmantojot konteinerus un dzelzceļa vagonus, aktīvi izmantojot kombinētos pārvadājumu veidus (gan jūras, gan sauszemes).

Jautājumiem, kas saistīti ar preču pārvadāšanu Turkmenistānā un tranzītu caur tās teritoriju, zvanīt uz sekojošiem numuriem:

Ashgabata: + 99365647471;

Baku: + 994502900301;

Taškenta: + 998712023210 / 998901297455.

Sīkāka informācija angļu un krievu valodā pieejama Turkmenistānas oficiālajā vēstulē.

 

Papildināts 31.05.2021.

Ukraina: No 2021. gada 24. marta visiem ārvalstniekiem un personām bez valstiskās piederības, ieceļojot Ukrainā, ir jāuzrāda negatīvs Covid-19 infekcijas molekulāri bioloģiskā PCR testa  rezultāts, kas veikts ne agrāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas Ukrainā, kā arī jābūt noformētai veselības apdrošināšanas polisei, kas sedz ārstēšanās izdevumus Covid-19 saslimšanas gadījumā. Apdrošināšanas kompānijai jābūt reģistrētai Ukrainā vai arī, ja reģistrēta citur, ar pārstāvniecību vai sadarbības partneri Ukrainā.

Tāpat, šķērsojot valsti tranzītā, jābūt noformētai šādai veselības apdrošināšanai.

No minētajām ieceļošanas prasībām tiek atbrīvotas šādas ieceļotāju kategorijas:

 • pastāvīgi Ukrainā dzīvojoši ārvalstnieki ar uzturēšanās atļaujām;
 • bēgļi un patvēruma meklētāji;
 • Ukrainā akreditēto diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību, oficiālo starptautisko pārstāvniecību darbinieki un viņu ģimenes locekļi, starptautisko vai humāno misiju vai organizāciju locekļi;
 • regulāru kravas un pasažieru pārvadājumu apkalpes locekļi;
 • NATO dalībvalstu bruņoto spēku instruktori, kuri piedalās apmācības programmās Ukrainas bruņotajiem spēkiem.

Ukrainas varas iestādes valstis sadalījušas pēc to saslimstības rādītājiem “zaļās” un “sarkanās” zonas valstīs, detalizēts valstu saraksts šeit. Ieceļotājiem no “zaļās zonas” valsts nav jāievēro pašizolācija. Ceļojot no “sarkanās zonas” valstīm, jāievēro 14 dienu pašizolācija, lietojot mobilo aplikāciju “Action”. Tās instalēšana un lietošana ir obligāta: https://visitukraine.today/#diya

Bērniem līdz 12 gadu vecumam un Ukrainā akreditēto diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību, oficiālo starptautisko pārstāvniecību darbiniekiem pašizolācija nav jāievēro, ja vien viņi nav bijuši kontaktā ar Covid-19 slimnieku.

Ārzemniekiem, kuri ieceļo no valstīm, kurās saslimšanas gadījumu skaits pārsniedz 40 uz 100 000 iedzīvotājiem, obligāta 14 dienu pašizolācija. Aktuālo valstu sarakstu ar saslimstības rādītājiem var apskatīt šeit: https://moz.gov.ua/.

Pašizolācija nav obligāta personām, kuras var uzrādīt negatīvu Covid-19 testu, kas veikts ne agrāk kā 48 stundas pirms ieceļošanas Ukrainā. To var veikt arī pēc ierašanās.

Aktuālā informācija par Ukrainas robežšķērsošanas punktiem pieejama šeit: https://dpsu.gov.ua/en/checkpoints/.

Robežšķērsošanas punktos tiek nodrošināta kravu pārvadājumu plūsma (ieskaitot tranzīta pārvadājumus). Autovadītājiem tiek mērīta temperatūra, kā arī pārvadātājiem jānodrošina autovadītāji ar medicīniskajiem cimdiem, sejas maskām un roku dezinfekcijas līdzekli.

Ukrainas valdība 2020. gada 15. aprīlī apstiprināja mehānismu, kas, pamatojoties uz savstarpības principiem, ļauj veikt ierobežojošus pasākumus pret tām valstīm, kuras ir noteikušas ierobežojumus attiecībā uz Ukrainu. Balstoties uz šo principu, Ukraina var piemērot attiecīgus ierobežojošus pasākumus pret to valstu kravu transportlīdzekļiem un to vadītājiem, kuras noteikuši robežas šķērsošanas ierobežojumus Ukrainas pārvadātājiem. To valstu transportlīdzekļiem un to vadītājiem, kuras nav ieviesušas ierobežojumus Ukrainas pārvadātājiem, var šķērsot Ukrainas valsts robežu

bez ierobežojumiem.

Noderīga informācija par ieceļošanu Ukrainā pieejama šeit.

Aktuālā informācija par Covid-19 izplatību Ukrainā ir atrodama Veselības Ministrijas mājaslapā. Ukrainas Veselības ministrija pieņēmusi lēmumu:

 • noteikt karantīnu personām, kurām noteikta Covid-19 diagnoze un kuras izvairās no ārstēšanas brīvprātīgā kārtībā;
 • noteikt obligātu medicīnisko apsekošanu personām, kurām ir Covid-19 simptomi vai kuras atradušās kontaktā ar Covid-19 inficētu personu, ja šīs personas atsakās no apsekošanas brīvprātīgā kārtībā;
 • noteikt šādu personu obligātu hospitalizāciju.

Informācija par vasaras perioda braukšanas ierobežojumiem pieejama šeit.

 

Papildināts 10.05.2021.

Ungārija: Ungārija nav pievienojusies ES “luksoforu gaismu” sistēmai, tādējādi Ungārijā ieviesta nacionālā klasifikācijas sistēma.

Uz nenoteiktu laiku Covid-19 izplatības dēļ Ungārijas teritorijā netiek ielaisti ārvalstnieki, izņemot noteiktas iebraucēju kategorijas.  

Šis aizliegums neattiecas uz:

 • Ungārijas pilsoņu ģimenes locekļiem (neatkarīgi no to valstspiederības);
 • jebkuru personu ar Ungārijas uzturēšanās atļauju, ieskaitot ģimenes locekļus, uzrādot attiecīgus dokumentus;
 • jebkuru personu ar ilgtermiņa Ungārijas vīzu (ar uzturēšanos virs 90 dienām);
 • profesionāliem sportistiem, kuri sadarbojas ar Ungārijas sporta organizācijām un atgriežas Ungārijā no starptautiskiem sporta pasākumiem, uzrādot attiecīgus dokumentus;
 • personām, kurām jāierodas uz tiesas sēdi, uzrādot attiecīgus Ungārijas tiesas dokumentus;
 • personām, kuras ieceļo darījumu vai darba nolūkā, uzrādot ielūguma vēstuli, ko parakstījis Ungārijas atbildīgās valsts pārvaldes iestādes vai autonomas pārvaldes iestādes darbinieks;
 • personām, kuras ierodas ārstniecības nolūkos, uzrādot attiecīgās Ungārijas veselības iestādes oficiālu vēstuli;
 • ārvalstu studentiem, kuras studē Ungārijas augstskolās;
 • personām, kuras saistītas ar kravu pārvadājumiem, – ārvalstnieki var nokļūt savā darbavietā un atpakaļ dzīvesvietā, ko apliecina darba devējs;
 • personām, kuras dodas uz ģimenes pasākumiem (laulības, kristības, bēres);
 • personām, kuras dodas aprūpēt ģimenes locekli;
 • personām, kuras piedalīsies svarīgos starptautiskos sporta, kultūras un reliģiskos pasākumos.

Iebraucot personām var tikt veiktas veselības pārbaude (ķermeņa temperatūras mērīšana) un, ja tās laikā rodas aizdomas par inficēšanos ar Covid-19, iebraukšana var tikt liegta.

Personas, kuras pēdējo sešu mēnešu laikā ir izslimojušas Covid-19 un var uzrādīt par to apliecinošu dokumentu angļu vai ungāru valodā, drīkst ieceļot bez ierobežojumiem.

Valstī ir spēkā komandantstunda no plkst.20.00 līdz 5.00. Lai pārvietotos komandantstundas laikā, nepieciešams aizpildīt sertifikātu.

Starptautiskie kravu pārvadājumi

 • kravu transportlīdzekļiem, kas dodas no / uz Ungāriju, vai šķērso valsti tranzītā, robežu šķērso bez ierobežojumiem;
 • atvērti visi robežšķērsošanas punkti;

Starptautiskie pasažieru pārvadājumi

 • Ungārijas pilsoņiem un valstspiederīgajiem pēc atgriešanās Ungārijā obligāta 14 dienu mājas karantīna vai 2 negatīvi Covid-19 testa rezultāti;
 • ārvalstu pilsoņiem liegta iebraukšana Ungārijā, izņemot atsevišķos gadījumos, veicot pieteikumu Valsts policijā https://ugyintezes.police.hu/en/uj-ugy-inditasa, kā arī pārrobežu strādniekiem, pārvietojoties 30 km attālumā no robežas, kuri var iebraukt Ungārijā, bet no valsts jāizbrauc 24 stundu laikā;
 • informācija angļu valodā par robežšķērsošanas punktiem pieejama šeit.

Tranzīts:

 • Veicot kravu pārvadājumus tranzītā, pārvadātāji tiek aicināti izmantot tranzīta koridorus.
 • Ārvalstu pilsoņi drīkst šķērsot Ungāriju tranzītā, ja;
 1. tiek ievēroti iebraukšanas noteikumi saskaņā ar Šengenas Robežu kodeksa noteikumiem;
 2. uzrāda pamatotu brauciena iemesla apliecinājumu un galamērķa valsti;
 3. var iebraukt galamērķa valstī;
 4. veselības pārbaudes neuzrāda inficēšanos;
 5. Ungārijā atļauts uzturēties ne ilgāk kā 24 stundas.

Detalizēta informācija angļu valodā par ieceļošanu Ungārijā un izceļošanu no tās atrodama šeit.

Informāciju par Covid-19 pandēmijās laikā ieviestajiem pasākumiem Ungārijā iespējams iegūt valdības un Ungārijas autopārvadātāju asociācijas mājaslapā.

2020. gada 29. maijā Ungārijas valdība informēja, ka atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiks pagarinātas pēc 31. maija. Sākot ar 1. jūniju, veicot kravu pārvadājumus, Ungārijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

Ungārijā atļauti pārvadājumi vienlaicīgi diviem transportlīdzekļu vadītājiem. Transportlīdzekļa kabīnē nedrīkst atrasties pasažieri.

Sākot ar 2020. gada 16. aprīli, Ungārijā ieviesta elektroniska reģistrēšanās sistēma lielgabarīta un smagsvara kravu pārvadājumiem. Saite reģistrācijai sistēmā: https://uvreoffice.kozut.hu/uvr-eoffice-web/login.

Ungārijā ir spēkā braukšanas ierobežojumi kravas transportlīdzekļiem ar pilno masu virs 7,5 tonnām.

2021. gada 1. janvārī Ungārijā ieviesa jaunu ārvalstīs licencēto pārvadātāju reģistru – BIREG, kas tiek ieviesta nodokļu kontroles jautājumu regulēšanai. Sīkāka informācija pieejama šeit.

 

Papildināts 19.04.2021.

Uzbekistāna: balstoties uz Uzbekistānas autopārvadātāju asociācijas sniegto informāciju, nemainīga paliek 2020. gada 25. decembra prasība, ka, ieceļojot Uzbekistānā, obligāti jāveic Covid-19 ātrais tests neatkarīgi no tā, vai persona spēj uzrādīt iepriekš veiktu negatīvu Covid-19 testu. Personas ar pozitīvu testa rezultātu tiks nogādātas ārstniecības iestādē vai dosies ārstēties mājās.

Saskaņā ar Uzbekistānā pieņemto lēmumu no 2021. gada 25. marta personām, kuras ierodas Uzbekistānā, tostarp ar automašīnu kontrolpunktu starpniecību, atļauta iebraukšana Uzbekistānā, bez Covid-19 ātrā testa veikšanas, ja persona reģistrējas robežšķērsošanas punktā un uzrāda negatīvu Covid-19 testa PCR testa rezultātu, kas nav vecāks par 72 stundām un iegūts laboratorijās, kas atbilst kvalitātes standartiem.

Ja PCR testa rezultāts, robežšķērsošanas vietā iespējams veikt ātro testu. Ieceļošana Uzbekistānā ir atļauta tikai ar negatīvu testa rezultātu.

Sīkāka informācija krievu valodā pieejama šeit: https://www.mintrans.uz/ru/news/chegaralarda-koronavirusga-ekspress-test-olish-tartibi-15-martdan-bekor-qilindi.

Uzbekistāna akceptēto laboratoriju saraksti pieejami:

Iepriekš ziņojām, ka no 2020. gada 26. decembra uz laiku ir apturēta ieceļošana no Apvienotās Karalistes, Austrālijas, Austrijas, Dānijas, Dienvidāfrikas, Itālijas, Nīderlandes un Vācijas.

No 2020. gada 5. septembra visiem iebraucējiem, lai tie tiktu reģistrēti lidojumam, jāuzrāda ne vēlāk kā pirms 72 stundām veikta Covid-19 testa rezultāti, kas bijuši negatīvi. Rezultātu sertifikātam ir jābūt tulkotam krievu vai angļu valodā.

Nosacījumi neietekmē starptautiskos kravu pārvadājumus un pārvadājumos iesaistītos profesionālos autovadītājus.

Saskaņā ar Republikas Īpašās komisijas pieņemto lēmumu starptautiskajiem kravu pārvadājumiem uz nenoteiktu laiku ir atvērti tikai konkrēti robežšķērsošanas punkti (karti skatīt šeit):

 • ar Afganistānu–Termez;
 • ar Turkmenistānu–Olot;
 • ar Tadžikistānu–Sarosiyo, Oybek un Plotina;
 • ar Kirgizstānu–Do‘stlik, O‘zbekiston, Vodil, Chashma un Oq qiya;
 • ar Kazahstānu–Daut-ata, Gulistan, Yallama, Zangiota un Toshkent.

Jaunā kārtība attiecas gan uz vietējiem, gan ārvalstu starptautisko kravu pārvadātājiem.

No 30. aprīļa visi Uzbekistānā iebraukušie kravas transportlīdzekļi tiek novirzīti uz speciālām stāvvietām robežšķērsošanas punktu tuvumā, kur autovadītājiem tiek veikti Covid-19 testi.

Ja rezultāti ir negatīvi, reisu drīkst turpināt apstiprinātā maršrutā. Autovadītājiem ir jābūt aizsargtērpos, kā arī jāizmanto vienreizlietojamās sejas maskas un gumijas cimdi.

Pozitīva testa gadījumā autovadītājs tiks nogādāts medicīnas iestādē, bet otrs autovadītājs (ja ir) – karantīnas iestādē. Pēc transportlīdzekļa pilnīgas dezinfekcijas pārvadājumu drīkstēs turpināt cits autovadītājs (kas nav saistīts ar iepriekšējo ekipāžu) vai arī krava tiks nodota pārvadājuma pabeigšanai ar citu transportlīdzekli.

Ārvalstu autovadītājiem pēc kravas piegādes Uzbekistānas teritorija jāpamet 10 dienu laikā. Laikā, kamēr tiek gaidīta atpakaļceļa kravas iekraušana, jāuzturas īpaši ierādītās stāvvietās kravas saņemšanas vietu tuvumā. Atrodoties šajās stāvvietās, jāievēro stingri karantīnas un sociālās distancēšanās noteikumi; autovadītāji nedrīkst sarunāties ar citām personām un pamest stāvvietas teritoriju.

Ārvalstu transportlīdzekļu kustību kontrolē Uzbekistānas muitas dienests.

Par karantīnas noteikumu pārkāpumu tiek uzskatīts:

 • novirzīšanās no plānotā maršruta,
 • aizsargtērpu, sejas masku un gumijas cimdu neizmantošana,
 • izbraukšanas termiņa neievērošana,
 • nepieciešamo dokumentu (autovadītāja apliecības, muitas formalitāšu dokumentu, sertifikātu, starptautisko pārvadājumu atļauju) neesamība.

Ja autovadītājs pārkāpj muitas dienesta noteikto piegādes termiņu, bet var uzrādīt dokumentāru pierādījumu tam, ka termiņa neievērošana ir notikusi saistībā ar ieviesto jauno regulējumu, tad administratīva pārkāpuma procedūras netiek ierosinātas.

 

Papildināts 10.06.2021.

Vācija: 2021. gada 14. janvārī stājas spēkā jauns normatīvais akts “Coronavirus-Enreiseverordnung” nosakot, ka personām, kuras iebrauc Vācijā no valstīm, kas Covid-19 kontekstā tiek uzskatītas par riska valstīm, jāveic reģistrācija elektroniskajā sistēmā, kā arī jāveic Covid-19 tests. Šie jaunie noteikumi ir spēkā federālā līmenī, aizstājot iepriekšējos noteikumus, kas tika izdoti reģionālā līmenī (Bundesländer).

Pamatinformācija par jauno normatīvo aktu angļu valodā pieejama pieejama https://www.verkehrsforum.de/application/files/9216/1072/4830/21-01-15_Entry_Ordinance_Overview_of_Exemptions.pdf un https://wiki.unece.org/download/attachments/101548437/corona-einreiseverordnung-banzen.pdf?version=1&modificationDate=1614852466913&api=v2.

Savukārt 2021. gada 12. maijā stājās spēkā grozījumi “Coronavirus-Enreiseverordnung” normatīvajā aktā, precizējot prasības, kas izvirzītas starptautiskos pārvadājumos iesaistītiem autovadītājiem

Normatīvais akts iedala valstis trīs dažādās riska zonās:

 • “Riska zona” (“Risikogebiete”);
 • “Augstas saslimstības riska zona” (“Hochinzidenzgebiete” = apgabali ar īpaši augstu saslimstības līmeni);
 • “Mainīgs saslimstības paveidu riska zona” (“Virusvarianten - Gebiete” apgabali ar tādu vīrusa veidu sastopamību, kas Vācijā vēl nav izplatīti).

Izņēmumi no iepriekšminētās reģistrācijas un negatīva Covid-19 testa paredzēti autovadītājiem (personas, kuras profesionālā nolūkā veic starptautiskus pasažieru vai kravu pārvadājumus ar auto, dzelzceļa vai gaisa transportu, kā arī kuģu satiksmi) atbilstoši riska zonai, no kuras ierodas konkrētais transportlīdzeklis.

Riska zona

No 2021. gada 6. jūnija “riska zonā” iekļautas šādas valstis:

Andora, Armēnija, Austrija (izņemot Jungholz un Mittelberg/ Kleinwalsertal), Azerbaidžāna, Baltkrievija, Beļģija, Bosnija un Hercegovina, Horvātija, Kipra, Čehija, Dānija (izņemot Faroe salas un Grenlandi), Igaunija, Francija, Grieķija, Īrija (tikai Border, Dublin, Mid-East), Itālija, Kazahstāna, Kosova, Kirgizstāna, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Moldova, Mongolija, Melnkalne, Maroka, Nīderlande, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija (tikai Oslo, Viken, Agder, Vestfold og Telemark, Innlandet), Portugāle (tikai Madeira un Azoras), Krievija, Serbija, Slovēnija, Spānija (tikai Andalusia, Aragon, Castile un León, Catalonia, Madrid, Melilla, Navarra, Basque zemes, La Rioja), Šveice, Tadžikistāna, Turcija, Turkmenistāna, Ukraina, Uzbekistāna, Zviedrija un Vatikāna.

Autovadītāji, kuri pēdējās 10 dienās pirms ieceļošanas Vācijas teritorijā atradušies “riska zonā”:

 • iepriekšēja reģistrācija https://www.einreiseanmeldung.de mājaslapā nav nepieciešama;
 • pirms iebraukšanas Vācijā nav nepieciešams negatīvs Covid-19 tests / vakcinācijas apliecinājums / izziņa par atveseļošanos no Covid-19;
 • nav jāievēro pašizolācija (izņēmums: Brandenburgā autovadītājiem ir obligāti jāizolējas arī tad, ja autovadītājs iebrauc no “riska zonas” un paredzamais uzturēšanās ilgums Brandenburgā pārsniegs 72 stundas).

Augstas saslimstības riska zona

No 2021. gada 30. maija “ausgstas saslimstības riska zonā” iekļautas sekojošas valstis: Gruzija u.c. valstis, kuras nav EEZ dalībvalstis.

Autovadītāji, kuri pēdējās 10 dienās pirms ieceļošanas Vācijas teritorijā atradās “augstas saslimstības riska zonā”:

 • iepriekšēja reģistrācija https://www.einreiseanmeldung.de mājaslapā nav nepieciešama;
 • pirms iebraukšanas Vācijā jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests / vakcinācijas apliecinājums / izziņa par atveseļošanos no Covid-19 ja paredzams, ka uzturēšanās periods Vācijā pārsniegs 72 stundas:
  • ja uzturēšanās ilgums Vācijā pārsniegs 72 stundas pirms iebraukšanas, jāuzrāda negatīvs Covid-19 PĶR tests, kas nav vecāks par 72 stundām, vai ātrais antigēnu tests, kas nav vecāks par 48 stundām); vai
  • jāuzrāda pierādījums par Covid-19 vakcinācijas veikšanu, kas pabeigta vismaz 14 dienas pirms ieceļošanas; vai
  • jāuzrāda pierādījums par atveseļošanos no Covid-19, kura pamatā jābūt PCR testam, kas izsniegts vismaz pirms 28 dienām un ieceļošanas brīdī ir ne vecāks par sešiem mēnešiem.
 • nav jāievēro pašizolācija (izņēmums: Brandenburgā autovadītājiem ir obligāti jāizolējas arī tad, ja autovadītājs iebrauc no “riska zonas” un paredzamais uzturēšanās ilgums Brandenburgā pārsniegs 72 stundas).

Visi iepriekšminētie pierādījumi tiek pieņemti vācu, angļu, franču, Itāļu vai spāņu valodā – rakstiskā vai digitālā formātā.

Iepriekšminētie dokumenti nav jāuzrāda, ja uzturēšanās laiks Vācijā nepārsniegs 72 stundas!

Jautājumam, kas jādara, ja neplānoti tiek pārsniegts 72 stundu uzturēšanās periods Vācijā, Robert Koch-Institūts (RKI) sniedzis skaidrojumu, ka vadītājam pirms ieceļošanas valstī jāveic Covid-19 pārbaude (tests), ja pastāv risks, ka 72 stundu uzturēšanās periods Vācijā tiks pārsniegts.

Personas, kuras ceļo tranzītā caur Vāciju, tiek atbrīvotas no iepriekšējas reģistrācijas, kā arī negatīva Covid-19 testa rezultāta uzrādīšanas, ja persona ieceļo no “riska zonas” vai “augstas saslimstības riska zonas”.

AMainīgas saslimstības paveidu riska zona

2021. gada 30. maija “mainīgas saslimstības paveidu riska zonā” iekļautas sekojošas valstis:

No 2021. gada 23. maija Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste, ieskaitot visas Lielbritānijas aizjūras teritorijas – Menas sala un Normandijas salas.

Autovadītāji, kuri pēdējās 10 dienās pirms ieceļošanas Vācijas teritorijā atradās “mainīgas saslimstības paveidu riska zonā”:

 • obligāta iepriekšēja reģistrācija vietnē https://www.einreiseanmeldung.de (forma ir pieejama vairākās valodās) tikai gadījumos, ja uzturēšanās ilgums Vācijā pārsniegs 72 stundas;
 • ja persona pēdējo 10 dienu laikā atradusies kādā no mainīgas saslimstības paveidu riska zonā ietvertajām valstīm, iebraucot Vācijā,  obligāti jāuzrāda negatīva Covid-19 testa rezultāts:
  • negatīvs Covid-19 PĶR tests, kas nav vecāks par 72 stundām, vai ātrais antigēnu tests, kas nav vecāks par 24 stundām;
  • atveseļošanos no Covid-19 apliecinājums un pierādījums par Covid-19 vakcinācijas veikšanu netiek ņemti vērā, tādējādi, jāievēro Covid-19 testēšanas prasības.
 • Obligāta pašizolācija, ja uzturēšanās ilgums Vācijā pārsniedz 72 stundas (bez izņēmumiem).

Personām, kuras tranzītā (bez apstāšanās) šķērsojušas “mainīgas saslimstības paveidu riska zonu”, augstas saslimstības riska zonu” vai “riska zonu” nav jāievēro pašizolācijas un nav jāveic iepriekšēja reģistrācija vietnē einreiseanmeldung.de.

Sīkāka informācija angļu valodā pieejama šeit: https://wiki.unece.org/download/attachments/101548437/overview-new-rules.pdf?version=1&modificationDate=1621517870061&api=v2.

Pilnu valstu sarakstu skatīt šeit: https://www.rki.de/risikogebiete.

Covid-19 testus iespējams veikt:

Aktuālu informāciju par valstu klasifikāciju atbilstoši apdraudējuma līmenim var atrast https://www.rki.de/risikogebiete (vācu / angļu valodā).

Robežšķērsošanas nosacījumi uz Vācijas un Dānijas sauszemes robežas

No 2021. gada 20. februāra tiek slēgtas maznozīmīgi robežšķērsošanas punkti uz sauszemes robežas starp Dāniju un Vāciju. Uz sauszemes robežas starp Dāniju un Vāciju darbu turpina sekojoši robežšķērsošanas punkti:

 • Frøslev / Ellund (E45): 00.00–24.00;
 • Padborga: 00.00–24.00;
 • Sæd: 00.00–24.00;
 • Pebersmark: 10.00–18.00;
 • Kruså: 00.00–24.00 (tikai transportlīdzekļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas).

Aicinām apmeklēt tās Vācijas federālās zemes vietni, uz kuru dodaties, kurā dzīvojat vai kurā plānojat uzturēties, jo Federālo zemju iekšējie noteikumi var atšķirties. Sīkāka informācija pieejama šeit.

2021. gada 19. janvārī Vācijā ieviest obligātu prasību sabiedriskās vietās, tai skaitā sabiedriskajā transportā, veikalos, kā arī stāvvietās, nēsāt medicīnisku masku. Ņemot vērā, ka noteikumi tiek regulēti reģionālā līmenī (Bundesländer), pastāv atšķirības maskām izvirzītajos standartos. Sīkāka informācija angļu valodā pieejama šeit.

Kravu transportlīdzekļu vadītājiem tiek rekomendēts lietot sejas masku visos gadījumos, kad jāpamet kabīne.

Transportlīdzekļu ekipāžām, kas sastāv no diviem autovadītājiem, veicot pārvadājumus Vācijā, jālieto mutes un deguna aizsargmaska, ja nav iespējams ievērot minimālo 1,5 metru distanci. Šādā gadījumā jālieto medicīniskā maska vai FFP2 maska, piemēram, maska, kas atbilst EN 14683, EN 149: 2001 vai KN95 / N95 standartiem.

Šis noteikums attiecas arī uz gadījumiem, kad dažādu mājsaimniecību darbinieki vienlaikus izmanto vienu transportlīdzekli.

Braukšanas ierobežojumu atvieglojumu saraksts vācu valodā pieejams BAG apkopotajā materiālā un Vācijas Federālās transporta un digitālās infrastruktūras ministrijas materiālā https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/K/Corona/bundeslaender-ausnahme-lkw-sonn-und-feiertage.pdf?__blob=publicationFile.

Brīvdienu un svētku dienu braukšanas ierobežojumi atcelti visās Vācijas Federālajās zemēs līdz 2021. gada 30. jūnijam.

No 2021. gada 12. aprīļa tiek slēgts A43 autoceļa tilts, kas šķērso Rhein-Herne-Kanal (Emschertalbrücke), transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 3,5 tonnas. Slēgts ceļa posms starp autoceļu krustojumiem Recklinghausen-Hochlarmark un Herne krustojumu (“Autobahnkreuz Herne”).Reģionālā satiksme tiek novirzīta pa abraucamajiem ceļiem A2, A45 un A42. No krustojumiem Münster-Süd un Wuppertal-Nord starptautiskā tālsatiksme tiek novirzīta uz autoceļu A1. Izvietotas informatīvas ceļazīmes, kurās norādīta informācija par abraucamajiem ceļiem.

2020. gada 28. maijā Vācijas atbildīgā institūcija informēja, ka atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 31. maija. Sākot ar 1. jūniju, veicot kravu pārvadājumus, Vācijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

 

Papildināts 09.03.2021.

Ziemeļmaķedonija: pasažieru pārvadājumus ir atsākušas Ziemeļmaķedonijas starptautiskā lidosta Skopjē un St.Apostile Paul lidosta Ohridā.

Ziemeļmaķedonijas sauszemes robeža ir atvērta, tomēr, lai to šķērsotu tranzītā, lūdzam pārliecināties par tiesībām ieceļot kaimiņvalstīs, kurās spēkā varētu būt ieceļošanas ierobežojumi.

Ieceļotājiem nav jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests un nav jāatrodas pašizolācijā.

Sabiedriskās vietās jāievēro distancēšanās. Sejas aizsargmaskas lietošana sabiedriskās vietās ir obligāta gan slēgtās telpās, gan ārā, ja nav iespējams nodrošināt distanci, arī pārvietojoties sabiedriskajā transportā.

 

Papildināts 30.03.2021.

Zviedrija: no 2021. gada 6. februāra līdz 31. maijam, ieceļojot Zviedrijā, ir jāuzrāda negatīvs Covid-19 testa apliecinājums. Testam jābūt veiktam ne vēlāk kā 48 stundas pirms ieceļošanas. No testa prasības ir atbrīvotas personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem un dzīvo Zviedrijā (ir uzturēšanās atļauja Zviedrijā), kā arī personas, kuras veic kravu pārvadājumus (tai skaitā veic ar kravu pārvadājumiem saistītus braucienus, lai nokļūtu uz / no transportlīdzekļa).

Zviedrijas Sabiedrības veselības aģentūra ir noteikusi, ka iebraukšanai Zviedrijā ir derīgi Covid-19 PCR testi, antigēnu testi un LAMP (loop-mediated isothermal amplification) testi.

Sertifikātā par veikto Covid-19 testu jābūt norādītai šādai informācijai:

 • testētās personas vārdam;
 • paraugu ņemšanas laikam;
 • testa veidam (PCR tests, LAMP tests vai antigēnu tests);
 • testa rezultātam;
 • informācijai par sertifikāta izsniedzēju.

Līdz 2021. gada 31. maijam Zviedrijā ir spēkā liegums ieceļot no valstīm ārpus ES / EEZ. Atļauts ieceļot no pārējām ES un EEZ valstīm, Andoras, Monako, Sanmarīno, Šveices un Vatikāna. Zviedrijas pilsoņi un personas ar uzturēšanās atļauju Zviedrijā drīkst atgriezties arī no valstīm ārpus šī saraksta.

Līdz 2021. gada 31 martam ir noteikti ieceļošanas ierobežojumi no Apvienotās Karalistes, Dānijas Karalistes un Norvēģijas Karalistes, atļaujot ieceļot tikai Zviedrijas pilsoņiem, pastāvīgajiem iedzīvotājiem un būtisku ģimenes apstākļu gadījumā. Līdz 31. martam ieceļošana Zviedrijā no Apvienotās Karalistes, Dānijas vai Norvēģijas tranzīta nolūkā ir liegta.

No iebraukšanas aizlieguma atbrīvoti:

 1. personas, kuras dzīvo vai strādā Zviedrijā;
 2. personas, kuras iesaistītas preču pārvadājumos un transporta nozares darbinieki;
 3. personas, kuras ieceļo neatliekamu ģimenes iemeslu dēļ;
 4. diplomāti un viņu ģimenes locekļi, kā arī ārvalstu kurjeri;
 5. personas, kuras strādā starptautiskās organizācijās vai kuras ir uzaicinājušas šādas organizācijas un kuru klātbūtne ir nepieciešama starptautisku organizāciju darbības nodrošināšanai.

Ieceļojot Zviedrijā, 1., 3., 4., un 5. punktā minētajām personām jāuzrāda negatīvs Covid-19 testa rezultāts, kas nav vecāks par 72 stundām.

Sīkāka informācija Zviedru valodā pieejama https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20201258-om-tillfalligt_sfs-2020-1258.

Zviedrijā nav noteikti strikti aizliegumi, bet darbojas rekomendācijas Covid-19 infekcijas mazināšanai. Valdība ir veikusi pasākumus, lai nodrošinātu sociālo distancēšanos un novērstu koronavīrusa (Covid-19) izplatīšanos.

Informācija par Covid-19 PCR testu veikšanas vietām Zviedrijā ir atrodama šeit: https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/tests-for-travel-certificates/?fbclid=IwAR0Yp3S6jzwba7w41wJuBk9rrrLHRomppCFlgYcNWBsdWWnC0fWnbjobrSs.

2020. gada 25. maijā Zviedrijas atbildīgā institūcija informēja, ka atkāpes no ES regulas Nr. 561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiks pagarinātas pēc 31. maija. Sākot ar 1. jūniju, veicot kravu pārvadājumus, Zviedrijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām. Sīkāka informācija pieejama šeit.

 


Поделиться статьей