Pilnvaras Polijas teritorijā

Polijas Infrastruktūras ministrijas Ceļu transporta departamenta atbilde:


 


  • Polijas Infrastruktūras ministrijas Ceļu transporta departamenta sagatavotajā atbildē skaidrots, ka Ceļu satiksmes likuma (2005.gada Likumu krājums Nr.108, poz.908. ar vēlākām izmaiņām) 71.panta, 5a. rindkopas noteikums attiecas uz visiem ārzemēs reģistrētiem transporta līdzekļiem, neatkarīgi no tā, kādā valstī tie ir reģistrēti.
  • Gadījumā, ja no 71.pantā, 5a. rindkopā minētā transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības neizriet vadītāja tiesības lietot šo transportlīdzekli, šai personai ir jābūt līdzi dokumentam, kas šādas tiesības apliecina. Dokuments ir jāuzrāda pēc ceļu satiksmi kontrolējošo orgānu pieprasījuma.
  • Dokuments, kas apliecina tiesības lietot doto transportlīdzekli, var būt transportlīdzekļa īpašnieka rakstiski noformēta pilnvara uz transportlīdzekļa vadītāja vārda, aizdošanas līgums vai cits attiecīgs dokuments, no kura izriet vadītāja tiesības uz transportlīdzekļa lietošanu. Šī prasība attiecas uz visiem ārzemēs reģistrētiem transportlīdzekļiem, neatkarīgi no tā, vai pārvadāšana tiek veikta privātā vai komerciālā nolūkā.
  • Kontroles atvieglošanai ir ieteicams pārtulkot augstāk minētos dokumentus uz poļu vai uz vienu no vispārēji lietojamām valodām, piemēram, angļu, vācu vai krievu valodu. Šie dokumenti var būt sastādīti brīvā formā.
  • Ieviesta kārtība izriet no nepieciešamības izslēgt neskaidrības ārzemēs reģistrēto transportlīdzekļu, kas piedalās starptautiskajā satiksmē, lietošanas jomā, gadījumā, ja transportlīdzeklis nav reģistrēts uz vadītāja vārda un šoferis ir vienīgi tā lietotājs. Saskaņā ar Konvencijas par ceļu satiksmi noteikumiem, līguma dalībvalstīm ir tiesības pieprasīt no šādu transportlīdzekļu vadītājiem dokumentus, kas apliecina viņu tiesības uz to lietošanu.