Par Krievijas starptautisko autopārvadājumu atļauju aizpildīšanas kārtību

Valsts SIA Autotransporta direkcija informē, ka Latvijas Republikas Satiksmes ministrija 2016. gada 1. februārī ir saņēmusi vēstuli no Krievijas transporta ministrijas par to, ka spēkā ir stājusies 2015. gada 14. oktobrī izdota Krievijas Federācijas Transporta ministra M. Sokolova pavēle №302 "Par 1998. gada 24. jūlija Federālā likuma №127-FZ 2 daļas 3 punkta normu piemērošanu un 2008. gada 16. februāra Krievijas Federācijas Valdības lēmumu № 89". (О реализации положений пункта 3 статьи 2 Федерального закона от 24 июля 1998 г. №127-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №89).