Par Krievijas Federācijas reģionu noteiktiem Covid-19 apkarošanas ierobežojumiem autopārvadājumu jomā (papildināts 30.04.2020.)

Maskavas apgabals

Ar Maskavas apgabala gubernatora 2020. gada 18. aprīļa. Lēmumu Nr. 194 - ПГ tika veikti grozījumi iepriekš apstiprinātajā kārtībā, kādā apstrādā un izmanto digitālās pārvietošanās caurlaides Maskavas apgabala teritorijā.

Saskaņā ar jaunās kārtības 4. punktu, digitālā caurlaide nav nepieciešama braucieniem Maskavas apgabala teritorijā, ja pārvadājums tiek veikts ar ārvalstīs reģistrētu kravu transportlīdzekli, kuram piešķirta atļauja veikt starptautiskos kravu pārvadājumus (Eiropas Kopienas atļaujas apliecināta kopija starptautiskiem kravu komercpārvadājumiem ar autotransportu vai licences kartīte starptautiskajiem kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem).

Vēršam uzmanību, ka Maskavas apvedceļu (МКАД) atļauts izmantot kravu transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 12 tonnām, ja ir saņemta caurlaide atbilstoši 19.12.2017. Maskavas apgabala valdības dekrētam № 1069/46 “Par valsts pakalpojumu sniegšanas administratīvo noteikumu apstiprināšanu “Par caurlaižu reģistrēšanu reģistrā, kravu transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 12 tonnām, kas dod tiesības uzbraukt un pārvietoties pa Maskavas apvedceļu ””.

Maskavas pilsēta

2020. gada 21. aprīlī stājas spēkā dekrēts Nr. 47- УМ, ar kuru tiek grozīts 2020. gada 18.aprīļa Maskava mēra dekrēts Nr. 45-УМ nosakot, ka digitālā caurlaide nav nepieciešama veicot pārvadājumus nakts stundās, no plkst. 22.00 līdz 06.00.

Dienas laikā (no plkst. 06.00 līdz 22.00) Maskavā atļauts iebraukt, ja transportlīdzeklim piešķirta atļauja atbilstoši Maskavas valdības 2011. gada 22. augusta rīkojumu Nr. 379- ПП.