Par izmaiņām Kazahstānas Republikas normatīvajos aktos transporta jautājumos

Kazahstānas Republikas Transporta un sakaru ministrija informē, ka 2013.gada 4.jūlijā pieņemts Kazahstānas Republikas likums Nr.132-V Par grozījumiem un papildinājumiem dažos Kazahstānas Republikas likumdošanas aktos transporta jautājumos . Saskaņā ar šo likumu:  • Kazahstānā tiek ieviesta autotransporta līdzekļu svara un gabarītu automatizētā kontroles sistēma to brauciena laikā;

  • Aptuveni līdz 6000 ASV dolāriem (500 МРП ) palielinātas soda sankcijas par autopārvadājumu atļauju izmantošanas noteikumu neievērošanu veicot starptautiskos pārvadājumus (ja pārvadājums tiek veikts bez pārvadājuma vai speciālās atļaujas, vai ar neaizpildītu atļauju). Ja ārvalstu pārvadātājs pārkāpj noteikumus Kazahstānas Republikas teritorijā, soda nauda tiek iekasēta pārkāpuma vietā. Ja pārvadātājs atsakās pildīt lēmumu par soda sankciju piemērošanu, transporta kontroles dienesti ir tiesīgi aizturēt un pārvietot attiecīgos transporta līdzekļus, kā arī aizliegt to tālāku ekspluatāciju;

  • No 2014.gada 1.janvāra tiek pārtraukta autopārvadājumu atļauju pārdošana ārvalstu pārvadātājiem tranzīta braucieniem cauri Kazahstānas Republikas teritorijai;

  • Nav iespējams iegādāties atļaujas kravu iekraušanai pa ceļam Kazahstānas Republikas teritorijā. Šādu pārvadājumu veikšanai nepieciešama papildus Kazahstānas autopārvadājumu atļauja.

  • No 2015.gada 1.janvāra pa Kazahstānas koplietošanas autoceļiem aizliegta tādu pašizkrāvēju automobiļu ekspluatācija, kuru maksimālā pieļaujamā masa pārsniedz Kazahstānas Republikas likumdošanā noteikto autotransporta līdzekļa kopējo pieļaujamo masu;

  • Speciālas atļaujas lielgabarīta un smagsvara kravu pārvadāšanai var saņemt Kazahstānas transporta kontroles inspekcijas teritoriālajās nodaļās, kā arī  Kazahstānas Republikas muitas kontroles punktos, kas atrodas uz Muitas ūnijas ārējās robežas.

 


© Valsts SIA "Autotransporta direkcija", 2013