Par Baltkrievijas trešo valstu atļaujām

Informējam, ka pārvadātājiem ir pieejamas 1000 Baltkrievijas universālās (kravu pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm) starptautisko autopārvadājumu atļaujas 2016. gadam ar ceļa nodevas maksu.

Detalizētāka informācija par Baltkrievijas ceļa nodevas maksu ir pieejama šeit: Ceļu nodeva Baltkrievijā