Par apkārtējās vides piesārņojumu maksu Kirgizstānā

Saskaņā ar Kirgizstānas Republikas Vides aizsardzības un mežsaimniecības aģentūras informāciju par 2015. gada 12. maijā pieņemtu Kirgizstānas valdības rīkojumu Nr.285 "Par grozījumiem un papildinājumiem Kirgizstānas valdības 2013. gada 17. decembra rīkojumā Nr.675 "Par pagaidu nolikuma kārtību, kādā iekasē maksu par apkārtējās vides piesārņojumu no ārvalstu transportlīdzekļiem iebraucot Kirgizstānas Republikas teritorijā un izbraucot no tās", ir noteikta jauna kārtība, kādā tiek iekasēta maksa no transportlīdzekļu īpašniekiem (turētājiem) vai autovadītājiem par apkārtējās vides piesārņojumu iebraucot Kirgizstānas Republikas teritorijā.

 

Šī pagaidu nolikuma ietvaros tika apstiprinātas maksājumu summas šādiem transportlīdzekļu veidiem:

1)      motocikli – 500 KGS (7.30 € pēc valūtas kursa 17.07.2015);

2)      vieglie pasažieru – 1000 KGS(14.61 € pēc valūtas kursa 17.07.2015);

3)      autobusi un kravas transportlīdzekļi – 2500 KGS(36.52 € pēc valūtas kursa 17.07.2015);

4)      seglu vilcēji – 2500 KGS(36.52 € pēc valūtas kursa 17.07.2015).

 

No apkārtējās vides piesārņojumu maksas ir atbrīvoti:

1)      kravas transportlīdzekļi, kuri piegādā humāno palīdzību;

2)      ārvalstu militārā tehnika, kas piedalās starptautiskās militārās mācībās;

3)      kravas transportlīdzekļi, kuri piegādā iekārtas, kas paredzētas ārkārtas situāciju un dabas katastrofu seku novēršanai un likvidēšanai.