Par 2019.gada papildu Kazahstānas trešo valstu atļaujām

Informējam, ka ir saņemti 200 papildu Kazahstānas trešo valstu atļauju, kuras pārvadātājiem izsniedz atbilstoši vadlīnijām.

Lai saņemtu Kazahstānas trešo valstu atļauju, tiek ņemts vērā attiecīgajam pārvadātājam izsniegto un spēkā esošo Eiropas Kopienas atļauju kopiju (EKAK), starptautiskajiem kravas komercpārvadājumiem, skaits atļaujas pieprasīšanas dienā.

Vienlaicīgi maksimālais atļauju skaits, kas var būt pārvadātāja rīcībā, ir:

1 atļauja, ja EKAK 1-3;

2 atļaujas, ja EKAK 4-8;

3 atļaujas, ja EKAK 9-13;

4 atļaujas, ja EKAK 14-20;

5 atļaujas, ja EKAK 21-27;

6 atļaujas, ja EKAK 28-35;

7 atļaujas, ja EKAK 36-45;

8 atļaujas, ja EKAK 46-100;

9 atļaujas, ja EKAK >101.

Ja kāda no pārvadātājam izsniegtajām atļaujām nav nodota divu mēnešu laikā no izsniegšanas datuma vai nodota neizmantota, vai nozaudēta (nav oficiālas iestādes izziņas par zādzības faktu), vienlaicīgi maksimālais atļauju skaits, kas var būt pārvadātāja rīcībā, samazināms par attiecīgi nenodoto atļauju skaitu.