Par īslaicīgu bezvīzu režīma apturēšanu ar Kazahstānu (papildināts 11.11.2020.)

Kazahstānā stājas spēkā grozījumi 2020. gada 17. aprīļa Kazahstānas valdības rīkojumā No. 220 –“Par dažiem ieceļošanas (izceļošanas) jautājumiem Kazahstānas Republikā un imigrantu uzturēšanos Kazahstānas Republikā” (О некоторых вопросах въезда (выезда) в Республике Казахстан и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан) nosakot, ka līdz 2021. gada 1. maijam tiek atcelts bezvīzu režīms vairāku valstu pilsoņiem, tai skaitā Latvijas Republikas pilsoņiem. Lūdzam ņemt vērā šo informāciju, plānojot darbu.

Iepriekš ziņojām, ka balstoties uz saņemto Kazahstānas Republikas notu (neoficiāls tulkojums Krievu valodā), Kazahstānas valdības rīkojuma No. 220 prasības par bezvīzu režīma atcelšanu starptautisko kravu pārvadājumos iesaistītiem vadītājiem, kas veic pārvadājumus uz Kazahstānu vai šķērso Kazahstānu tranzītā, līdz 2020. gada 1. jūnijam netiek piemērotas.

Autovaditājiem, kuri ieceļojuši Kazahstānā līdz 1. jūnijam minētā bezvīzu režīma ietvaros, būs atļauts izceļot no valsts līdz 2020. gada 1. jūlijam bez administratīvā pārkāpuma (par imigrācijas režīma neievērošanu) piemērošanas.

Paredzams, ka Kazahstānas Republikas vēstniecība Latvijas Republikā uzsāks darbu pēc ārkārtas situācijas atcelšanas (10. jūnijā). Laika posmā līdz 9. jūnijam vēstniecība izņēmuma kārtā pieņems vīzas pieteikumus no pārvadātājiem, ja steidzami jāveic kravu pārvadājums uz Kazahstānu. Lai saņemtu plašāku informāciju par Kazahstānas vīzas saņemšanas kārtību, aicinām sazināties ar Kazahstānas Republikas vēstniecību Latvijas Republikā, Vīlandes iela 6, Rīga, tālrunis: +371 67324223, e-pasts: kazconsulat@mail.ru vai Riga@mfa.kz .

Balstoties uz Kazahstānas konsulāro departamentu sniegto informāciju, autovadītāju vīzu pieteikumiem tiks piešķirta prioritāte, tādejādi pieteikumu apstrāde tiks nodrošināta 5 dienu laikā.