Par ārvalstu transporta drošību uz ceļiem Turcijā

Sākot ar 2005.gada 1.jūliju Turcijā ir liegta iebraukšana transporta līdzekļiem, kas ir vecāki par 20 gadiem. Izņēmums ir gadījumi, kad cita kārtība ir atrunāta jau parakstītajās starptautiskajās un divpusējās vienošanās, konvencijās un protokolos.


 


Šādu kārtību nosaka jaunie Turcijas ārvalstu transporta drošības noteikumi, kas stājās spēkā ar 2005. gada 1.jūliju, - Satiksmes ministriju informē Ārlietu ministrija, kas saņēmusi Turcijas vēstniecības Viļņā notu. 


Elīna Belija,


SM Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā referente


 


2005. gada 15. jūlijs