Minimālās algas likums Dānijā stājas spēkā no 2021. gada 1. janvāra

Informējam, ka sākot ar 2021. gada 1. janvāri, visiem autovadītājiem, kuri Dānijā veic kravas vai pasažieru pārvadājumus, ir jāmaksā alga, kas ir līdzvērtīga valsts autopārvadājumu nozares algai (Likums Nr.870). Likuma prasības attiecas arī uz ārvalstu transporta uzņēmumiem un to vadītājiem, ja tiek veikti kabotāžas pārvadājumi vai kombinētie pārvadājumi. Uz starptautiskajiem pārvadājumiem šī likuma prasības neattiecas.

Saskaņā ar pēdējo oficiālo informāciju minimālā stundas likme autovadītājiem, kas veic kravas pārvadājumus jāsaņem 164,96 DKK (22,17 EUR), bet minimālā stundas likme autovadītājiem, kas veic pasažieru pārvadājumus jāsaņem 163,92 DKK (22,03 EUR).

Pirms katra brauciena visiem ārvalstu transporta uzņēmumiem, izmantojot UTIK reģistru, jāpaziņo Dānijas uzņēmējdarbības iestādei par kabotāžas vai kombinētajiem pārvadājumiem Dānijas teritorijā.

Uzņēmumam UTIK reģistrā nepieciešams deklarēt šādu informāciju:

 1. Uzņēmuma nosaukums, adrese un kontaktinformācija;
 2. Informācija par transporta veidu, maršrutu, iekraušanas un izkraušanas vietām;
 3. Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs;
 4. Braukšanas sākuma un beigu datums;
 5. Transportlīdzekļa vadītāja personiskie dati un kontaktinformācija;
 6. Kāda veida pārvadājums tiks veikts;

Pārbaudes uz ceļa laikā transportlīdzekļa vadītājam jāuzrāda:

 1. deklarācija, kas iesniegta UTIK reģistrā;
 2. darba līgums;
 3. A1 sertifikāts;
 4. algas aprēķins par iepriekšējo periodu (ar skaidrojumiem par minimālās algas piemaksām);
 5. darba un atpūtas laika uzskaite.

Gadījumā, ja ārvalstu pārvadātājs nereģistrē pieprasītos pārvadājumus, tad var tikt piemērots naudas sods 10 000 DKK (1344 EUR) apmērā. Savukārt, ja pārbaudes laikā atklāsies, ka transportlīdzekļa vadītājs nesaņem nozares minimālo algu, tad var tikt piemērots naudas sods 35 000 DKK (4704 EUR) apmērā. Kontrole un naudas sodi par pārkāpumiem tiks ieviesti jau no minimālās algas likuma stāšanās spēkā (01.01.2021), tāpēc solidaritātes perioda nebūs.

Papildu informācija ir pieejama šeit un šeit.

 

Papildu informācija: