Kravu pārvadājumu noteikumi Uzbekistānas Republikā

No Latvijas vēstniecības Uzbekistānas Republikā saņemta informācija par kravu pārvadājumu noteikumiem Uzbekistānā.


Saskaņā ar nacionālo likumdošanu ārvalstu autopārvadātājiem aizliegts iebraukt Uzbekistānas teritorijā bez attiecīgas atļaujas. Šādu atļauju veidlapas Uzbekistānas Republikas pilnvarotā institūcija nosūta ārvalstu kompetentajām institūcijām saskaņā ar iepriekš noslēgtajiem nolīgumiem.


Uzbekistānas Republikas Ministru Kabinets ir pieņēmis lēmumu izņēmuma kārtā atļaut līdz 2012.gada 1.augustam ārvalstu autopārvadātājiem iebraukt Uzbekistānas teritorijā (ieskaitot no trešajām valstīm), kā arī braukt tranzītā cauri tās teritorijai bez Uzbekistānas Republikas pilnvarotās institūcijas izdotās atļaujas, samaksājot noteiktajā kārtībā maksu par iebraukšanu Uzbekistānas teritorijā.


Saskaņā ar Uzbekistānas Republikas un ASV, NATO un VFR noslēgtajiem līgumiem nemilitāro kravu tranzīts cauri Uzbekistānas teritorijai starptautiskajiem drošības veicināšanas spēkiem Afganistānā (ISAF) paredzēts tikai ar dzelzceļa transportu, tāpēc lūdzam pievērst šim faktam pienācīgu uzmanību un rēķināties ar to.


© Valsts SIA "Autotransporta direkcija", 2012