Kravu kabotāžas pārvadājumi Norvēģijā

Valsts SIA Autotransporta direkcija informē, ka Satiksmes ministrija ir saņēmusi no Norvēģijas Transporta un Komunikāciju ministrijas vēstuli par ierobežojumiem, veicot kravu kabotāžas pārvadājumus Norvēģijā.


 


Norvēģijas puse informē, ka no 2009.gada 1.novembra Latvijas kravu pārvadātāji ir tiesīgi veikt 3 kabotāžas pārvadājumus septiņu dienu laikā ar nosacījumu, ka transporta līdzeklis iebrauc Norvēģijas teritorijā ar kravu un to izkrauj.