Kravas transportlīdzekļu ass slodzes sezonālie ierobežojumi Baltkrievijā

Baltkrievijas Transporta un komunikāciju ministrija ar 2016. gada 5. marta lēmumu Nr. 6 ir noteikusi transportlīdzekļu svara un ass slodzes ierobežojumus:

 - pavasara periodā no 2016. gada 21. marta līdz 22. aprīlim noteikta maksimāli pieļaujamā ass slodze attiecīgiem ceļa posmiem, kas norādīti minētā lēmuma 1. pielikumā;

 - vasaras periodā no 2016. gada 23. maija līdz 31. augustam noteikta maksimāli pieļaujamā ass slodze  6 t laikā no plkst. 11.00 līdz 20.00, ja gaisa temperatūra pārsniedz 25º C.

 

Ar 2016.gada 5.marta lēmumu var iepazīties šeit

Ceļu karte ar ierobežojumiem atrodama šeit