Kazahstānas trešo valstu atļauju saņemšana 2021. gadā

Ņemot vērā, ka 2021. gadā Kazahstānas trešo valstu starptautisko autopārvadājumu atļauju skaits nav pietiekams, Autotransporta direkcija  2020. gada 16. decembrī ir apstiprinājusi "Kazahstānas trešo valstu atļauju saņemšanas vadlīnijas 2021. gadam".