Par bīstamo kravu drošības konsultantu (padomnieku) sertifikātu un bīstamo kravu pārvadāšanai paredzēto transportlīdzekļu vadītāju apliecību derīguma termiņa pagarināšanu saistībā ar Covid-19 (papildināts 18.12.2020)

Latvijas Republikas Satiksmes ministrija 2020. gada 1. decembrī parakstīja daudzpusējo nolīgumu M330. Nolīgums nodrošina to, ka bīstamo kravu drošības konsultantu (padomnieku) sertifikāti un bīstamo kravu pārvadāšanai paredzēto transportlīdzekļu vadītāju apliecības, kuru derīguma termiņš beidzas laika posmā no 2020. gada 1. marta līdz 2021. gada 1. februārim, ir derīgas bīstamo kravu pārvadāšanai nolīgumu parakstījušo ADR dalībvalstu teritorijās līdz 2021. gada 28. februārim.” Sīkāka informācija par valstīm, kuras piemēro daudzpusējā nolīgumā M330 noteiktās atkāpes, pieejama ANO mājaslapā: http://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html

Dudzpusējā nolīgumā M330 oficiālais tulkojums latviešu valodā pieejams sadaļā papildu informācija.

Iepriekš ziņojām, ka Latvijas Republikas Satiksmes ministrija 2020. gada 25. martā parakstīja daudzpusējo nolīgumu M324. Nolīgums nodrošināja to, ka bīstamo kravu drošības konsultantu (padomnieku) sertifikāti un bīstamo kravu pārvadāšanai paredzēto transportlīdzekļu vadītāju apliecības, kuru derīguma termiņš beidzās laika posmā no 2020. gada 1. marta līdz 2020. gada 1. novembrim, bija derīgas bīstamo kravu pārvadāšanai nolīgumu parakstījušo ADR dalībvalstu teritorijās līdz 2020. gada 30. novembrim.


Ieteikt šo rakstu