Jauns Nolīgums par vīzu atvieglinātu izsniegšanu

LR Ārlietu ministrija informē, ka no 2007.gada 1.jūnija stājies spēkā Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federāciju par vīzu atvieglinātu izsniegšanu Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas pilsoņiem, kas paredz atvieglotu kārtību vīzas saņemšanai ieceļošanai līgumslēdzēju pušu teritrorijās.


 


Būtiskākās izmaiņas atšķirībā no līdzšinējās ceļošanas kārtības autovadītājiem, kas sniedz starptautiskus kravu un pasažieru pārvadājumu pakalpojumus starp Krievijas Federācijas un dalībvalstu teritorijām, izmantojot transportlīdzekļus, kas reģistrēti kādā dalībvalstī vai Krievijas Federācijā:


 


1) Nolīguma 4.panta 1.punkts un tā c) apakšpunkts nosaka, ka, lai pamatotu mērķi ieceļošanai otras puses teritorijā ir nepieciešams rakstisks uzaicinājums no Krievijas Federācijas vai dalībvalsts starptautisko autopārvadātāju nacionālās apvienības, norādot brauciena mērķi, ilgumu un biežumu;


2)Nolīguma 5.panta 2.punkts un tā c) apakšpunkts nosaka, ka diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības izsniedz daudzkārtējās ieceļošanas vīzas ar derīguma termiņu līdz 1 gadam, ja iepriekšējā gadā tie ir saņēmuši vismaz vienu vīzu, izmantojuši to saskaņā ar tiesību aktiem par ieceļošanu un uzturēšanos apmeklētās valsts teritorijā un ja ir pamats daudzkārtējās ieceļošanas vīzas pieprasīšanai.


Gadījumā, ja iepriekšējos 2 gados autovadītāji ir izmantojuši uz 1 gadu izsniegto daudzkārtējo ieceļošanas vīzu un joprojām ir pamats daudzkārtējās ieceļošanas vīzas pieprasīšanai, tad dalībvalstu un Krievijas Federācijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības izsniedz daudzkārtējās ieceļošanas vīzas ar derīguma termiņu no 2 līdz 5 gadiem.


3)Nolīguma 6.pants nosaka, ka maksa par vīzu pieteikuma izskatīšanu ir EUR 35, bet ja vīzas pieprasītājs vīzas pieprasījumu un pamatojuma dokumentus iesniedz 3 dienas vai mazāk pirms paredzētās izbraukšanas dienas EUR 70.


 


Nolīguma tekstu skatīt Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī - vietnes adrese


 


Starptautisko autopārvadājumu koordinācijas daļa


2007.gada jūnijs


 


© Valsts SIA Autotransporta direkcija , 2007