Informācija par piešķirtajām, apturētajām un anulētajām licencēm

Informācija publiskota atbilstoši 2012.gada 21.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.121 „Kārtība, kādā izsniedz, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz autopārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus” un 2018. gada 6. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 147 “Kārtība, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar vieglo automobili”.

Valsts SIA "Autotransporta direkcija" pieņēma lēmumu izsniegt licences komercpārvadājumiem ar autotransportu sekojošiem pārvadātājiem laika periodā no 14.05.2019 līdz 20.05.2019

Reģ.Nr.NosaukumsLicences Nr.Izsniegta
40003994561SIA "Auto-Gruz"KS-1313715.05.2019
40103163984SIA "UK Grupa"PS-0186115.05.2019
40203100468SIA "PATON"KS-1314015.05.2019
40103775692SIA "IB Transport"KS-1313915.05.2019
40203161778SIA "S.P.A."KS-1313815.05.2019
45403053956SIA "Sparta 5"NT-0039216.05.2019

Valsts SIA "Autotransporta direkcija" pieņēma lēmumu anulēt licences komercpārvadājumiem ar autotransportu sekojošiem pārvadātājiem laika periodā no 14.05.2019 līdz 20.05.2019

Reģ.Nr.NosaukumsLicences Nr.Anulēta
40002169216RiSLiS IKNT-0022214.05.2019
40203151426SIA "Driver118"NT-0014915.05.2019
40002184234IK PeNatOlNT-0032715.05.2019
43603067908SIA "VGT Royal Logistic"KS-1136616.05.2019
42403016401SIA "GLANS"KS-0583717.05.2019
43602027611IK RM BOLESKS-1279917.05.2019
40103510158SIA "Directtrans"KS-0982817.05.2019
50103915131SIA CB SERVISSKS-1271920.05.2019

Valsts SIA "Autotransporta direkcija" pieņēma lēmumu apturēt licences komercpārvadājumiem ar autotransportu sekojošiem pārvadātājiem laika periodā no 14.05.2019 līdz 20.05.2019

Reģ.Nr.NosaukumsLicences Nr.Apturēta
40003708750SIA "ADREKO"KS-0517416.05.2019