Informācija par piešķirtajām, apturētajām un anulētajām licencēm

Informācija publiskota atbilstoši 2012.gada 21.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.121 „Kārtība, kādā izsniedz, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz autopārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus” un 2018. gada 6. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 147 “Kārtība, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar vieglo automobili”.

Valsts SIA "Autotransporta direkcija" pieņēma lēmumu izsniegt licences komercpārvadājumiem ar autotransportu sekojošiem pārvadātājiem laika periodā no 08.07.2018 līdz 14.07.2018

Reģ.Nr.NosaukumsLicences Nr.Izsniegta
40103593906SIA "AIRUM"NT-0017110.07.2018
40203150473SIA "Edisson"NT-0017210.07.2018
43602027611IK RM BOLESKS-1279911.07.2018
42401015149Kaunatas pagasta ZS "VECAIS PARKS"KS-1279311.07.2018
40103960326SIA "MELON"KS-1279211.07.2018
40103813405SIA "QLS LATVIJA"KV-0427011.07.2018
41503081150SIA "KOSSWAY"KS-1280111.07.2018
45403050860SIA "Palejnieki SDS"KS-1279811.07.2018
40103698622SIA "Valzers R"KS-1280011.07.2018
40203113373SIA "ISL Transports"KS-1280211.07.2018
45403048334SIA "Pangus"KS-1279711.07.2018
40103368358SIA "TAIKA Logistics"KS-1279411.07.2018
50203152071SIA "JC Services"NT-0017411.07.2018
40203154210SIA "NK 84"NT-0017311.07.2018
40203145612SIA "PARDAUGAVAS"NT-0017511.07.2018
44103000378SIA "BAZALTS"KS-1279511.07.2018
44103044353SIA "AURAVA"KS-1279611.07.2018
40002182553TAKSHOT IKNT-0017612.07.2018

Valsts SIA "Autotransporta direkcija" pieņēma lēmumu anulēt licences komercpārvadājumiem ar autotransportu sekojošiem pārvadātājiem laika periodā no 08.07.2018 līdz 14.07.2018

Reģ.Nr.NosaukumsLicences Nr.Anulēta
40003081215SIA "JAKS LOGISTICS"KS-0373610.07.2018
40103747824SIA "MARLIT"KS-1089411.07.2018
41202010486SIA "E.D.TRANSPORTS"KS-0112912.07.2018
42102037163IK "PIRATE TRANSPORT AND LOGISTIC"KS-1031412.07.2018

Valsts SIA "Autotransporta direkcija" pieņēma lēmumu apturēt licences komercpārvadājumiem ar autotransportu sekojošiem pārvadātājiem laika periodā no 08.07.2018 līdz 14.07.2018

Reģ.Nr.NosaukumsLicences Nr.Apturēta
40203016966SIA "Listos trans"KS-1211212.07.2018
42403037954SIA "Fort Logistic"KS-1200812.07.2018