Informācija par piešķirtajām, apturētajām un anulētajām licencēm

Informācija publiskota atbilstoši 2012.gada 21.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.121 „Kārtība, kādā izsniedz, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz autopārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus” un 2018. gada 6. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 147 “Kārtība, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar vieglo automobili”.

Valsts SIA "Autotransporta direkcija" pieņēma lēmumu izsniegt licences komercpārvadājumiem ar autotransportu sekojošiem pārvadātājiem laika periodā no 14.07.2019 līdz 20.07.2019

Reģ.Nr.NosaukumsLicences Nr.Izsniegta
44103099309SIA "EL14"KS-1319717.07.2019
50203160261SIA "EP Logistic"KS-1319817.07.2019
40103794585SIA "NNL LV"KS-1319917.07.2019
43603083160SIA "FBGS"KS-1319617.07.2019
40002185418"Liandri ME" IKNT-0040617.07.2019
42102041845IK Fregat-SNT-0040719.07.2019

Valsts SIA "Autotransporta direkcija" pieņēma lēmumu anulēt licences komercpārvadājumiem ar autotransportu sekojošiem pārvadātājiem laika periodā no 14.07.2019 līdz 20.07.2019

Reģ.Nr.NosaukumsLicences Nr.Anulēta
40002183578IK Seven7NT-0024916.07.2019

Valsts SIA "Autotransporta direkcija" pieņēma lēmumu apturēt licences komercpārvadājumiem ar autotransportu sekojošiem pārvadātājiem laika periodā no 14.07.2019 līdz 20.07.2019

Reģ.Nr.NosaukumsLicences Nr.Apturēta
55903001411SIA "Varpa"KS-0212319.07.2019