Informācija par piešķirtajām un apturētajām licencēm

Informācija publiskota atbilstoši 2012.gada 21.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.121 „Kārtība, kādā izsniedz, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz autopārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus” 20. punktam.

Valsts SIA "Autotransporta direkcija" pieņēma lēmumu izsniegt licences komercpārvadājumiem ar autotransportu sekojošiem pārvadātājiem laika periodā no 09.01.2018 līdz 15.01.2018

Reģ.Nr.NosaukumsLicences Nr.Izsniegta
40003766937SIA "ESTIRE"KS-1258910.01.2018
40103316943SIA "Agrofirma LOBE"KS-1258610.01.2018
41502010998IK "SIPRES"KS-1258510.01.2018
40003880683SIA "AV LOGISTIC"KS-1258710.01.2018
45403047095SIA "ZERO 3"KS-1259010.01.2018
40203098727SIA NATTANOKS-1258810.01.2018

Valsts SIA "Autotransporta direkcija" pieņēma lēmumu anulēt licences komercpārvadājumiem ar autotransportu sekojošiem pārvadātājiem laika periodā no 09.01.2018 līdz 15.01.2018

Reģ.Nr.NosaukumsLicences Nr.Anulēta
42103055838SIA "BONIJS"KS-0992109.01.2018
44103063829SIA "ALL4BUILD"KS-1209409.01.2018
40103521698SIA KeksiKS-1052309.01.2018

Valsts SIA "Autotransporta direkcija" pieņēma lēmumu apturēt licences komercpārvadājumiem ar autotransportu sekojošiem pārvadātājiem laika periodā no 09.01.2018 līdz 15.01.2018

Reģ.Nr.NosaukumsLicences Nr.Apturēta
40103294453SIA "IGEL"KS-1052809.01.2018
40203019657SIA "MANSANTRANS"KS-1202012.01.2018