Grozījumi Krievijas starptautisko autopārvadājumu atļauju aizpildīšanas kārtībā

30.04.2018. stājas spēkā, Krievijas Federācijas Transporta ministrijas 2018. gada 2. februāra rīkojums №52 "Par grozījumiem Krievijas starptautisko autopārvadājumu atļauju un speciālo vienreizējo atļauju starptautiskajiem autopārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm aizpildīšanas noteikumos, kas apstiprināti ar Krievijas Federācijas Transporta ministrijas 2015. gada 14. oktobra rīkojumu № 302" (Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 08.02.2018 № 52"О внесении изменений в правила заполнения российских разрешений и специальных разовых разрешений на осуществление международной автомобильной перевозки с территории или на территорию третьего государства, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 14 октября 2015 г. № 302"), un groza Krievijas Federācijas pavēli №302 "Par 1998. gada 24. jūlija Federālā likuma №127-FZ 2. daļas 3. punkta normu piemērošanu un 2008. gada 16. februāra Krievijas Federācijas Valdības lēmumu № 89" (О реализации положений пункта 3 статьи 2 Федерального закона от 24 июля 1998 г. №127-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №89).