Braukšanas ierobežojumi Baltkrievijā 2020.gadā

Baltkrievijas Transporta ministrija informē, ka no 2020. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 20. septembrim uz autoceļiem ieviesti pagaidu ass slodzes ierobežojumi smagajiem kravas transportlīdzekļiem.

Balstoties uz iepriekš minēto, dienas laikā no 2020. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 20. septembrim (plkst.11.00 līdz 20.00 ieskaitot) gadījumos, kad gaisa temperatūra pārsniedz +25°C, uz autoceļiem ar asfalta segumu noteikts kustības ierobežojums transportlīdzekļiem ar vienas ass noslogojumu virs 6t.

Īslaicīgie braukšanas ierobežojumi neattiecas uz:

  • maksas ceļu posmiem;
  • autoceļu M-14 otrais Minskas apvedceļš;
  • autoceļa R-80 posmā no Sloboda (Слобода) – Papernya (Паперня), km 0  km 14,7;
  • ceļiem, pa kuriem autovadītājiem ir jāšķērso Baltkrievijas Republikas teritorija atbilstoši Baltkrievijas Republikas Ministru padomes 2020. gada 25. marta dekrētam Nr. 171 “Par pasākumiem, lai novērstu koronavīrusa infekcijas ievešanu un izplatību "