2021. gada 1. janvārī stājas spēkā jauns rīkojums par Krievijas vienreizējo atļauju aizpildīšanu, veicot starptautiskos autopārvadājumus uz/no trešajām valstīm

Krievijas Federācijas Transporta ministrija pieņēma 2020. gada 28. jūlija rīkojumu Nr. 261 (publicēts 2020. gada 23. novembrī), kurā ietverti noteikumi par  Krievijas vienreizējo atļauju aizpildīšanu, ārvalstu pārvadātājiem veicot starptautiskos autopārvadājumus uz/no trešajām valstīm. No 2021. gada 1. janvāra šis rīkojums aizstās pašreizējo Krievijas Federācijas Transporta ministrijas 2015. gada 15. oktobra rīkojumu Nr. 302 par minēto atļauju aizpildīšanu.

Saskaņā ar 2020. gada 28. jūlija rīkojumu Nr. 261 no 2021. gada 1. janvāra starptautisko autopārvadājumu atļaujas 12. un 13. punktos jānorāda iekraušanas un izkraušanas valstis vai iekraušanas un izkraušanas vietas. Ja šajos punktos tiks norādīta vienlaicīgi gan valsts, gan vieta, tas var tikt kvalificēts kā pārkāpums.

Gadījumā, ja transportlīdzeklis iebrauc Krievijas Federācijas teritorijā bez kravas ar nolūku kravu paņemt, atļaujas aizmugurē nav jāaizpilda atļaujas 10., 11., 12., 13. punkts. Pienākums aizpildīt šos punktus iestājas tikai no iekraušanas brīža. Ja 12. un 13. punkts, iebraucot bez kravas, ir aizpildīts, tas var tikt kvalificēts kā pārkāpums.

Veicot kravas pārvadājumus no trešajām valstīm uz Krievijas Federāciju, Krievijas atļaujas 10., 11., 12., 13. punktā informācija tiek aizpildīta kreisajā ailē, bet, veicot pārvadājumus no Krievijas Federācijas uz trešajām valstīm, informācija tiek aizpildīta labajā ailē.

Salikto kravu  gadījumā norādīts, ka 11.punktā, uzrādot pārvadājamās  kravas svaru, pieļaujams norādīt kravas kopējo svaru, ja informāciju par katras atsevišķās kravas partijas svaru nav iespējams ietvert norādītajā ailē.