latviski in english po russki
Digitālais tahogrāfs
22.11.2010.

Kravu un pasažieru autopārvadājumos jaunajiem transportlīdzekļiem, kuri pirmo reizi reģistrēti pēc 2006.gada 1.maija jābūt aprīkotiem ar digitālo tahogrāfu. To paredz Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 561/2006 (2006.gada 15.marts), ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85.

 

Digitālais tahogrāfs paredzēts tikai jaunajiem automobiļiem.

 

Transportlīdzekļi, kuriem ir analogie tahogrāfi, tuvākajā nākotnē ar digitālo tahogrāfu jāaprīko nebūs, izņemot gadījumus, ja tahogrāfs neatgriezeniski sabojājies un to salabot nav iespējams.

 

2010.gada 22.novembrī

© Valsts SIA "Autotransporta direkcija", Starptautisko autopārvadājumu koordinācijas daļa

papildus informācija
Aktuālās saites
Aktuāla tēma